Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  VH  IN  Ph

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  Ro  Zh  Ch  Go

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

Новинки

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. А. Любченко, О. А. Кобилін, Д. О. Руденко, Д. С. Пелешенко

Даний посібник є другим виданням випущеного у 2005 році співробітниками кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки підручника під керівництвом заслуженого діяча науки та техніки України професора  Є. П. Путятіна

Навчальний посібник перероблено з урахуванням змін у викладанні мови програмування С++. Розглядаються базові принципи програмування та конструкції мови програмування С++. Наведено приклади з детальним розглядом рішень. Наведено схеми алгоритмів та приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Розглядаються основні можливості мови C++ при розробці об'єктно-орієнтованих програм.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів у закладах освіти, які проходять навчання за спеціальностями в галузі знань «Інформаційні технології».

 Навчальний посібник: А-5 формату,284 с., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технологии моделирования систем

В. А. Горбачев, М. О. Волк

Настоящее учебное пособие написано на базе лекций по дисциплине моделирования систем. В нем рассматриваются современные технологии, применяемые в аналитическом и имитационном моделировании дискретно-событийных стохастических систем. Аналитическое моделирование излагается с использованием прикладной теории марковских случайных процессов с приложениями в области теории массового обслуживания. Рассматриваются аналитические модели сетей массового обслуживания.

Изложены основы имитационного моделирования. Рассматриваются методы имитации случайных величин. Обсуждается методология построения имитационных систем моделирования. Предлагается большое число примеров из области оценки эффективности компьютерных систем и сетей.

Учебное пособие может быть рекомендовано студентам дневной и заочной форм обучения специальности «компьютерная инженерия», а также специалистам в областях моделирования систем, компьютерных и информационных технологий, системного анализа.

 Учебное пособие: А-5 формата, 246 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Цифрова схемотехніка

В. М. Карташов, Л. П. Тимошенко

                             

   Розглядаються основні принципи побудови сучасних цифрових схем, структури логічних елементів, синтез функціональних комбінаційних та послідовнісних пристроїв, структури запам’ятовуючих пристроїв та програмованих логічних інтегральних схем, а також практичне застосування цифрових пристроїв, які, зокрема, використовуються в засобах мультимедійних інформаційних системах.  

                   Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю ілюстрацій, прикладів розв’язання задач, навичок «читати» схеми, запитаннями, тестами та завданнями для самоперевірки і контролю засвоєння знань за кожним розділом програми дисципліни. Зокрема, питання та завдання складають базу для підсумкового модульного й сесійного контролю.

                  Узагальнено багаторічний досвід викладання даної дисципліни, зберігаючи глибину її матеріалу, на кафедрі «Мультимедійні  інформаційні радіоелектронні системи» Харківського національного університету радіоелектроніки.

                Призначено для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом «Системи, технології та комп’ютерні засоби мультимедіа». Підручник може бути корисний також студентам суміжних спеціальностей, бакалаврам і магістрам з радіотехніки та телекомунікації.                                                                         

 Навчальний посібник: А-5 формата, 272 с., українська мова, обкладинка м’яка     

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Многокритериальный анализ и выбор средств телекоммуникаций: Монография.

Многокритериальный анализ и выбор средств телекоммуникаций: Монография.

В. М. Безрук, Д. В. Чеботарёва, Ю. В. Скорик

В монографии рассмотрены теоретические и практические вопросы многокритериального анализа и выбора средств телекоммуникаций. Изложена методология выбора оптимальных проектных решений с учетом совокупности показателей качества. Рассмотрены особенности применения методологии многокритериального выбора предпочтительных вариантов для различных видов средств телекоммуникаций.

Предназначена для специалистов, работающих в области телекоммуникаций, а также студентов специальности «Телекоммуникации и радиотехника».

 

Монография: А-5 формата, 320 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Защита информации в телекоммуникационных системах. Том 2

Защита информации в телекоммуникационных системах. Том 2

В. В. Поповский, А. В. Персиков

Во втором томе подробно рассмотрены основные процедуры работы с защищенными системами,

основы построения операционных систем, в том числе Windows, Linux, приведены общие сведения

о брандмауэрах, подняты вопросы технической защиты информации, изложены методы и средства за-

щиты информации, понятия и суть криптографии и стеганографии, а также перспективные разработки

в сфере защиты информации.

Для студентов, магистров и аспирантов, а также научных сотрудников, работающих в области

«Телекоммуникации».

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Случайная выборка

Рабочая тетрадь по русскому языку

Рабочая тетрадь по русскому языку

Л. В. Пономаренко

К учебному пособию Филатова Л.К., Башкировой М.А. "Русский язык для иностранных студентов подготовительных факультетов" Издание второе, исправленное и дополненное.

Издание на русском языке, 256 стр., мягкая обложка.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Обробка текстової інформації у видавничих системах

Обробка текстової інформації у видавничих системах

А. К. Дорош, В. П. Ткаченко, В. Ф. Челомбітько

Частина 1. Теоретичні основи обробки текстової інформаці.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи додрукарської обробки текстової інформації, основні види друкованих видань та їх особливості, критерії вибору формату і виду видання, технологію комп’ютерної підготовки публікації до видання, вибір шрифтового оформлення видань, естетично-емоційні принципи вибору конструкції і художнього оформлення видання, технічне редагування видань, правила комп’ютерного набору, коректури і верстки. Наведено класифікацію шрифтів і термінологію у видавничій справі, а також методику створення та редагування текстових документів.

Для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямку «Видавничо-поліграфічна справа», а також працівників видавництв і поліграфічних підприємств.

Навчальний посібник: А-5 формату, 308 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Маркетинг (краткий курс)

Маркетинг (краткий курс)

Л. В. Соколова, А.Н. Верясова, О.Е. Соколов

Современный подход к управлению предприятием требуют использования адекватного набора качественных характеристик маркетингового менеджмента. Адаптация персонала к условиям изменчивой бизнес-среды требует активного изучения маркетинга. Реализация такого подхода возможна на базе активных методов обучения в форме «кейс-стади». Учебное пособие содержит теоретический материал основных тем дисциплины «Маркетинг». В форме кейсов представлены ситуационные задания, которые предназначены для углубления и закрепления теоретических знаний по маркетингу, овладения практикой специфических расчетов с использованием маркетинговой информации, формирование навыков по принятию соответствующих решений в сфере разработки комплекса маркетинговых мероприятий влияния на рынок. Отдельным разделом представлено проблемные вопросы развития маркетинга в Украине. Глоссарий позволит легко ориентироваться в предметной области изложенных тем по дисциплине.

Для преподавателей, студентов, аспирантов высших учебных заведений и специалистов в сфере маркетинга.

 Учебное пособие: А-5 формата, 170 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Содержание

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технологии моделирования систем

В. А. Горбачев, М. О. Волк

Настоящее учебное пособие написано на базе лекций по дисциплине моделирования систем. В нем рассматриваются современные технологии, применяемые в аналитическом и имитационном моделировании дискретно-событийных стохастических систем. Аналитическое моделирование излагается с использованием прикладной теории марковских случайных процессов с приложениями в области теории массового обслуживания. Рассматриваются аналитические модели сетей массового обслуживания.

Изложены основы имитационного моделирования. Рассматриваются методы имитации случайных величин. Обсуждается методология построения имитационных систем моделирования. Предлагается большое число примеров из области оценки эффективности компьютерных систем и сетей.

Учебное пособие может быть рекомендовано студентам дневной и заочной форм обучения специальности «компьютерная инженерия», а также специалистам в областях моделирования систем, компьютерных и информационных технологий, системного анализа.

 Учебное пособие: А-5 формата, 246 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Оптимізація та математичне моделювання мереж зв’язку

Оптимізація та математичне моделювання мереж зв’язку

В. М. Безрук, О.М. Буханько, Д. В. Чеботарьова

 

У навчальному посібнику розглядаються питання оптимізації, а також математичного моделювання, що мають важливе значення для початкових етапів проектування мереж зв’язку.

Розглянуто теоретичні основи скалярної та багатокритеріальної оптимізації мереж зв’язку; розглядаються методи розв’язання різних типів оптимізаційних задач, які конкретизуються з урахуванням математичних моделей різних типів мереж зв’язку; наводяться відомості про деякі стандартні пакети програм моделювання та оптимізації на ЕОМ мереж зв’язку, що можуть бути використані під час їхнього автоматизованого проектування.

Призначений для студентів і магістрів усіх спеціальностей, що навчаються за напрямом «Телекомунікації».

 Навчальний посібник: А-5 формату, 194 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.