Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Новинки

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

О. В. Алісейко

                 Методичні рекомендації розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформацйні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Інформаційні технології у бізнесі» (усі форми навчання). У практикумі викладено матеріали з проектування та практичного використання баз даних із застосуванням мови запитів SQL2. Засвоення викладеного матеріалу сприяє підвищенню ефективності практичної підготовки студентів в області розробки та використання баз даних в інформаційних системах.

 

                 Методичні рекомендації: А-5 формату, 52 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Концепция оценки физического состояния и тренированности студентов

Концепция оценки физического состояния  и тренированности студентов

Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский

               Предназначено для теоретических занятий при подготовке к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

        Учебно-методическое пособие: А-5 формата, 64 стр., русский язык, обложка мягкая

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та  мережах

Л. М. Холод, С. О. Сабурова, Ю. Ю Коляденко

      Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах, наведено структуру метрологічної служби галузі та підприємств зв’язку, принципи повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації метрологічних підрозділів галузі. Розглянуто основні напрямки та методи вимірювань параметрів цифрових систем передачі в сучасних телекомунікаційних технологіях Е1, HDF, SDH, ATM та мереж нового покоління – NGN.

       Для студентів старших курсів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,аспірантів, викладачів та вчених при виборі напрямку наукових досліджень, а також для інженерно-технічних спеціалістів, які бажають отримати базові знання загальних основних принципів метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах.

     Навчальний посібник: А-5 формату, 172 стор., українська мова, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


English for IT students

English for IT students

Англійська мова. Навчальний посібник для студентів старших  курсів комп’ютерних спеціальностей. Частина 2.

За заг. ред. М. П. Сукнова

 

       Даний навчальний посібник відповідає сучасним вимогам щодо підходу до вивчення англійської мови в вузі і поєднує матеріал щодо всіх видів контрольної мовленнєвої компетенції, передбачених програмами.

 

       Навчальний посібник: А-4 формату, 208 стор.,  англ. мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

Under the general editorship of  Professor V. A. Loshakov

A thing of the past specialized networks for voice, video and data transmission. With the digitization of the content of the television services, the difference between the types of transmission is erased, with the processing and delivery of various standards carried out in universal IP and mobile networks. Digital Convergence TV allows  to create new TV programs and services that have never been possible before, and opens up new opportunities both from the point of view of service providers and from the perspective of the end-user.

manual for graduate students

Навчальний посібник:  А-5 формату, 416 стор., англ. мовою, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Случайная выборка

Краткий курс физики

Краткий курс физики

И.Н. Кибец, Е.Н. Коваленко, А.И. Рыбалка, В.А. Стороженко

В пособии в краткой форме изложен материал по всем разделам курса физики для технических вузов — от механики до физики атомного ядра и элементарных частиц.

Для иностранных студентов и студентов-заочников технических вузов.

 Учебное пособие: А-5 формата, 330 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Аналоговая и цифровая электроника

Аналоговая и цифровая электроника

А. А. Торба, А. А. Торба канд. техн. наук, кафедра ЭВМ. ХНУРЕ

В учебном пособии рассмотрены принципы построения и проектирования функциональных узлов и устройств ЭВМ и цифровой автоматики, а также их практические реализации. В издание включены примеры решения типовых задач, а также задания для самостоятельной работы студентов.

Изучение основных материалов учебника дополняется исследованием практических схем на лабораторных работах. Применение электронного симулятора Electronics Workbench позволяет проводить разнообразные лабораторные исследования без дополнительных материальных затрат на изготовление и техническое обслуживание лабораторных макетов (это особенно важно для самостоятельного изучения в рамках заочной формы обучения). В пособие включены подробные методические указания по проведению лабораторных работ на электронном симуляторе Electronics Workbench или на лабораторном макете УМ-11 на кафедре ЭВМ в ХНУРЭ.

Для студентов специальностей «Программное обеспечение АС»  и  «Компьютеризованные технологии и системы издательско-полиграфических производств».

Учебное пособие: А-5 формата, 432 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Радіотехнічні системи

Радіотехнічні системи

О. В. Ситнік, В. М. Карташов

Наведено принципи побудови і фізичні основи функціонування радіо­тех­нічних систем у радіолокації, радіонавігації та радіокеруванні, узагальнено структурні схеми та методи їх розрахунку. Подано відомості зі статис­тич­ної теорії прийняття рішень і теорії оцінювання параметрів випадкових про­цесів. Розглянуто властивості радіолокаційних сигналів, основи теорії оптимального виявлення й оцінювання координат цілей, радіо­електронної боротьби, а також різні прикладні аспекти радіолокації. Висвітлено прак­тичні аспекти заобрійної, ближньої та пасивної радіолокації, а також вико­ристання систем дистанційного зондування Землі з аерокосмічних носіїв. Надано довідкові матеріали щодо розподілу діапазонів частот, які викорис­товують у радіотехнічних системах різного призначення.

Для студентів старших курсів радіотехнічних і радіофізичних факультетів вищих навчальних закладів. Видання може бути корисним для ас­пірантів і фахівців, що займаються розробленням радіотехнічних систем різного призначення.

Навчальний посібник: А-5 формату, 448 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Изучение глагольных приставок. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев.

Изучение глагольных приставок. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев.

О. В. Петрушова, Н. П. Доценко, И. И. Черненко

Пособие предназначено для иностранных студентов старших курсов, аспирантов, стажеров разных специальностей, изучающих русский язык как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.

Пособие состоит из трех разделов: Глагольные приставки, Однокоренные глаголы с разными приставками, Тексты. Приложения к первому и второму разделу содержат справочный материал и самостоятельные работы.

Учебное пособие: А-5 формат, 312 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Дослідження операцій в інформаційних системах

Дослідження операцій в інформаційних системах

Ю. І. Ларіонов, В. М. Левикін, М. А. Хажмурадов

У навчальному посібнику викладено методологію, математичні моделі та методи математичного програмування, теорії ігор і теорії масового обслуговування, які використовуються для розв’язання оптимізаційних задач та прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфліктних ситуацій. Матеріал супроводжується не тільки прикладами, а й запитаннями для самоперевірки і завданнями для самостійної роботи.

Посібник розрахований на широке коло студентів спеціальностей інформаційних управляючих систем, економічної кібернетики, прийняття рішень і т. н. денної та дистанційної форм навчання. Може бути корисним також викладачам і фахівцям, які займаються питаннями обґрунтування та прийняття оптимальних рішень.

Навчальний посібник, 364 стор., мова українська, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.