Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Новинки

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

О. В. Алісейко

                 Методичні рекомендації розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформацйні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Інформаційні технології у бізнесі» (усі форми навчання). У практикумі викладено матеріали з проектування та практичного використання баз даних із застосуванням мови запитів SQL2. Засвоення викладеного матеріалу сприяє підвищенню ефективності практичної підготовки студентів в області розробки та використання баз даних в інформаційних системах.

 

                 Методичні рекомендації: А-5 формату, 52 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Концепция оценки физического состояния и тренированности студентов

Концепция оценки физического состояния  и тренированности студентов

Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский

               Предназначено для теоретических занятий при подготовке к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

        Учебно-методическое пособие: А-5 формата, 64 стр., русский язык, обложка мягкая

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та  мережах

Л. М. Холод, С. О. Сабурова, Ю. Ю Коляденко

      Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах, наведено структуру метрологічної служби галузі та підприємств зв’язку, принципи повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації метрологічних підрозділів галузі. Розглянуто основні напрямки та методи вимірювань параметрів цифрових систем передачі в сучасних телекомунікаційних технологіях Е1, HDF, SDH, ATM та мереж нового покоління – NGN.

       Для студентів старших курсів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,аспірантів, викладачів та вчених при виборі напрямку наукових досліджень, а також для інженерно-технічних спеціалістів, які бажають отримати базові знання загальних основних принципів метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах.

     Навчальний посібник: А-5 формату, 172 стор., українська мова, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


English for IT students

English for IT students

Англійська мова. Навчальний посібник для студентів старших  курсів комп’ютерних спеціальностей. Частина 2.

За заг. ред. М. П. Сукнова

 

       Даний навчальний посібник відповідає сучасним вимогам щодо підходу до вивчення англійської мови в вузі і поєднує матеріал щодо всіх видів контрольної мовленнєвої компетенції, передбачених програмами.

 

       Навчальний посібник: А-4 формату, 208 стор.,  англ. мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

Under the general editorship of  Professor V. A. Loshakov

A thing of the past specialized networks for voice, video and data transmission. With the digitization of the content of the television services, the difference between the types of transmission is erased, with the processing and delivery of various standards carried out in universal IP and mobile networks. Digital Convergence TV allows  to create new TV programs and services that have never been possible before, and opens up new opportunities both from the point of view of service providers and from the perspective of the end-user.

manual for graduate students

Навчальний посібник:  А-5 формату, 416 стор., англ. мовою, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Случайная выборка

Методичні рекомендації щодо організації занять з енергоефективності

Методичні рекомендації щодо організації занять з енергоефективності

В. О. Радкевич, А. М. Михайличенко, В. М. Аніщенко, О. А. Живага

У методичних рекомендаціях викладено підходи до організації занять інтерактивних уроків теоретичного і практичного (на прикладі методу проектів) навчання на основі ефективного використання енергетичних ресурсів. Матеріали будуть корисними викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, структурних навчальних підрозділів підприємств у викладанні курсу «Основи енергоефективності».

Методичка: А-5 формату, 56 стор., украінською мовою, м’яка обкладинка

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

СХЕМОТЕХНИКА ЭВМ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ КУРСУ

СХЕМОТЕХНИКА ЭВМ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ КУРСУ

А. А. Торба канд. техн. наук, кафедра ЭВМ. ХНУРЕ, О. О. Голобородько

В конспекте лекций представлены основные темы и методические указания к лабораторным работам:

- Основы теории информации и передачи сигналов.

- Базовые логические элементы.

- Схемотехника цифровых вычислительных устройств.

- Аналоговые интегральные схемы.

- Полупроводниковые запоминающие устройства.

Конспект лекций, 235 с. А5, русский язык, 2003 г. Мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Теория и практика перевода с китайского языка на русский. Синтаксис

Теория и практика перевода  с китайского языка на русский. Синтаксис

Л. А. Куплевацкая, Чжоу Пин Пин

Рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное пособие для студентов высших учебных заведений (письмо 1/11-20264 от 29.12.12)

Учебное пособие адресовано китайским студентам-филологам, изучающим русский язык как иностранный и осваивающим перевод как вторую специальность. 

Учебные материалы пособия построены на синтаксической основе и сопровождаются правилами, контрольными работами и системой ключей.  

Цель пособия – формирование практических навыков в различных видах последовательного полного и сокращенного перевода текстов различных стилей речи. 

Пособие может быть использовано при обучении студентов ІІІ–IV курсов факультетов иностранных языков, обучающихся по специальности «Перевод», для курсов по переводу с китайского языка на русский, а также на занятиях по русскому языку как иностранному.

Учебное  пособие:  А-5 формата,  224 стр., обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології у 2-х частинах.Частина 1

Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології  у 2-х частинах.Частина 1

За загальною редакцією проф. В.В. Поповського

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Підручник складено відповідно до навчальних програм, нормативних і вибіркових дисциплін, які викладаються кафедрою ТІС. Розділи пов’язані з відповідними дисциплінами. До кожного розділу подано задачі та запитання до розглянутих технологій щодо закріплення знань. Проаналізовано параметри, можливості контролю якісних показників функціонування мережних елементів, вузлів і мереж у цілому. Підручник містить багато оригінального матеріалу. Новими та актуальними є матеріали, пов’язані із завданнями управління бізнесом, послугами, якістю обслуговування, різними рівнями мереж і мережних елементів.

Для студентів вузів, які навчаються за напрямками «Телекомунікації» та «Управління інформаційною безпекою».

Підручник: Частина 1: А-5 формату, 470 стор., українською мовою, обкладинка м'яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль.Ч.1

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль.Ч.1

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Рекомендовано  Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное  пособие для иностранных студентов высших учебных заведений.

 

      Данное  учебное пособие является частью учебного комплекса по научному стилю русского языка для иностранных студентов основных факультетов и предназначено для студентов технических специальностей.

     Пособие имеет в своем составе три части. Часть первая объединяет конструкции по основным темам научного стиля: определение предмета, классификация, состав и др. Часть вторая представляет системную работу с текстами. Часть третья содержит материал по обучению конспектированию лекций.

      Упражнения и тексты построены на материале математики, информатики, физики. Каждая тема включает самостоятельную работу двух уровней или тексты для самостоятельного чтения. В Приложении даны контрольные работы и сводная таблица окончаний падежей.

 Учебное пособие: А-5 формата,  314 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.