Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Новинки

Концепция оценки физического состояния и тренированности студентов

Концепция оценки физического состояния  и тренированности студентов

Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский

               Предназначено для теоретических занятий при подготовке к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

        Учебно-методическое пособие: А-5 формата, 64 стр., русский язык, обложка мягкая

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та  мережах

Л. М. Холод, С. О. Сабурова, Ю. Ю Коляденко

      Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах, наведено структуру метрологічної служби галузі та підприємств зв’язку, принципи повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації метрологічних підрозділів галузі. Розглянуто основні напрямки та методи вимірювань параметрів цифрових систем передачі в сучасних телекомунікаційних технологіях Е1, HDF, SDH, ATM та мереж нового покоління – NGN.

       Для студентів старших курсів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,аспірантів, викладачів та вчених при виборі напрямку наукових досліджень, а також для інженерно-технічних спеціалістів, які бажають отримати базові знання загальних основних принципів метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах.

     Навчальний посібник: А-5 формату, 172 стор., українська мова, обкладинка м’яка

 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

English for IT students

English for IT students

Англійська мова. Навчальний посібник для студентів старших  курсів комп’ютерних спеціальностей. Частина 2.

За заг. ред. М. П. Сукнова

 

       Даний навчальний посібник відповідає сучасним вимогам щодо підходу до вивчення англійської мови в вузі і поєднує матеріал щодо всіх видів контрольної мовленнєвої компетенції, передбачених програмами.

 

       Навчальний посібник: А-4 формату, 208 стор.,  англ. мова, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

Under the general editorship of  Professor V. A. Loshakov

A thing of the past specialized networks for voice, video and data transmission. With the digitization of the content of the television services, the difference between the types of transmission is erased, with the processing and delivery of various standards carried out in universal IP and mobile networks. Digital Convergence TV allows  to create new TV programs and services that have never been possible before, and opens up new opportunities both from the point of view of service providers and from the perspective of the end-user.

manual for graduate students

Навчальний посібник:  А-5 формату, 416 стор., англ. мовою, обкладинка м’яка

 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи програмування мовою С++

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. А. Любченко, О. А. Кобилін, Д. О. Руденко, Д. С. Пелешенко

Даний посібник є другим виданням випущеного у 2005 році співробітниками кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки підручника під керівництвом заслуженого діяча науки та техніки України професора  Є. П. Путятіна

Навчальний посібник перероблено з урахуванням змін у викладанні мови програмування С++. Розглядаються базові принципи програмування та конструкції мови програмування С++. Наведено приклади з детальним розглядом рішень. Наведено схеми алгоритмів та приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Розглядаються основні можливості мови C++ при розробці об'єктно-орієнтованих програм.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів у закладах освіти, які проходять навчання за спеціальностями в галузі знань «Інформаційні технології».

 Навчальний посібник: А-5 формату,284 с., українська мова, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Случайная выборка

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ СЕТЯМИ: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ СЕТЯМИ: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ

А. М. Гуржій, С. Ф. Коряк, В. В. Самсонов, О. Я. Скляров

У навчально-методичному комплексі (НМК) докладно висвітлено функції та методи застосування апаратно-програмних платформ моніторингу складних комп’ютерних мереж; розглянуто технології збору даних про стан обладнання, програмного забезпечення та мережної активності; наведено методику виявлення проблемних ситуацій, їх причин. НМК містить повний обсяг інформації, необхідний для успішного засвоєння матеріалу в умовах дистанційного навчання (самостійного вивчення). Для студентів, які вивчають дисципліни: «Комп’ютерні мережі», «Апаратне та системне програмне забезпечення комп’ютерних мереж» та ін.

Учебное пособие, 664 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая. 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Державні стандарти в машинобудуванні і металообробці

Державні стандарти в машинобудуванні і металообробці

Л. Й. Івщенко, В. В. Петрикін

У навчальному посібнику подано основи, принципи і методологію стандартизації деталей і складальних одиниць загальномашинобудівного використання. Розглянуто комплекси стандартів ЄСКД, ЄСТД, ЄСТПП як єдину систему розробки конструкторської і технологічної документації. Наведено основні поняття щодо якості продукції, номенклатуру техніко-економічних показників і методи оцінки якості продукції, а також основи стандартизації виробів загальномашинобудівного використання, таких як зубчасті передачі, підшипники, кріпильні деталі й інші, з урахуванням їх функціонального призначення і параметрів якості.

Навчальний посібник призначений для учнів технічних училищ і технікумів, але може бути використаний при розв’язанні практичних задач із стандартизації і студентами технічних вузів.

Навчальний посібник. Формат А-5; 320 стор.; укр. мовою; тверда обкл.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи і технології маркетингу

Інформаційні системи і технології маркетингу

А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко

Посібник містить навчально-методичні матеріали для вивчення дисциплін “Інформаційні системи і технологія маркетингу” для студентів старших курсів, що навчаються за спеціальностями „Маркетинг”, „Інформаційні технології проектування в економіці”, „Інформаційні управляючі системи та технології”та „Економічна кібернетика”. Блок навчально-методичного забезпечення включає конспект лекцій з дисципліни: необхідні пояснення, літературу по кожній темі та завдання для перевірки знань.

У навчальному посібнику розглянуті основи створення і функціонування інформаційних систем маркетингу, засоби використання сучасних інформаційних технологій обробки маркетингової інформації. Розглянуті інформаційні технології та математичні методи розв’язання задач маркетингу, та їх застосування на підприємствах. Посібник стане в пригоді студентам вищих навчальних закладів освіти, які навчаються за економічним та технічним напрямком, а також працівникам служб маркетингу, менеджерам та фахівцям інформаційних технологій.

Навчальний посібник, 240 с., українська мова, 2005 р. М`яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Системи стільникового рухомого радіозв’язку

Системи стільникового рухомого радіозв’язку

В.В. Ємельянов, І. В. Свид

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Телекомунікації»

У навчальному посібнику викладені принципи побудови та функціонування аналогових та цифрових систем стільникового рухомого радіозв’язку. Розглянуті основи організації множинного доступу з різним розділенням сигналів. Наведені технічні характеристики стандартів систем стільникового зв’язку з рухомими об’єктами. Викладена методика частотно-територіального планування та розрахунку основних параметрів мереж стільникового зв’язку.

При підготовці даного посібника основна увага була приділена доступності викладення різноманітного та складного матеріалу.

Навчальний посібник призначений для індивідуальної роботи студентів відповідних спеціальностей, а також може бути використаний при курсовому та дипломному проектуванні.

Навчальний посібник: А-5 формату, 336 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Рабочая тетрадь по дисциплине «Интернет-технологии». Часть 1

Рабочая тетрадь  по дисциплине «Интернет-технологии». Часть 1

Н.Г. Аксак

Рабочая тетрадь  по дисциплине «Интернет-технологии». Часть 1 (методические  рекомендации для  аудиторной и самостоятельной подготовки студентов) составлена в соответствии с рабочей программой курса «Интернет-технологии» и предназначена для студентов по направлению «Компьютерная инженерия».

Рабочая  тетрадь  содержит справочные материалы,  методические указания по организации самостоятельной работы студентов,  текстовые  условия  заданий,  контрольные вопросы  по  основным  разделам  курса;  в  ней  предусмотрено место  для  кода программ, разрабатываемых студентами в аудитории и вне ее.

 Рабочая тетрадь: А-5 формата, 186 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.