Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Новинки

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

О. В. Алісейко

                 Методичні рекомендації розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформацйні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Інформаційні технології у бізнесі» (усі форми навчання). У практикумі викладено матеріали з проектування та практичного використання баз даних із застосуванням мови запитів SQL2. Засвоення викладеного матеріалу сприяє підвищенню ефективності практичної підготовки студентів в області розробки та використання баз даних в інформаційних системах.

 

                 Методичні рекомендації: А-5 формату, 52 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Концепция оценки физического состояния и тренированности студентов

Концепция оценки физического состояния  и тренированности студентов

Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский

               Предназначено для теоретических занятий при подготовке к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

        Учебно-методическое пособие: А-5 формата, 64 стр., русский язык, обложка мягкая

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та  мережах

Л. М. Холод, С. О. Сабурова, Ю. Ю Коляденко

      Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах, наведено структуру метрологічної служби галузі та підприємств зв’язку, принципи повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації метрологічних підрозділів галузі. Розглянуто основні напрямки та методи вимірювань параметрів цифрових систем передачі в сучасних телекомунікаційних технологіях Е1, HDF, SDH, ATM та мереж нового покоління – NGN.

       Для студентів старших курсів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,аспірантів, викладачів та вчених при виборі напрямку наукових досліджень, а також для інженерно-технічних спеціалістів, які бажають отримати базові знання загальних основних принципів метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах.

     Навчальний посібник: А-5 формату, 172 стор., українська мова, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


English for IT students

English for IT students

Англійська мова. Навчальний посібник для студентів старших  курсів комп’ютерних спеціальностей. Частина 2.

За заг. ред. М. П. Сукнова

 

       Даний навчальний посібник відповідає сучасним вимогам щодо підходу до вивчення англійської мови в вузі і поєднує матеріал щодо всіх видів контрольної мовленнєвої компетенції, передбачених програмами.

 

       Навчальний посібник: А-4 формату, 208 стор.,  англ. мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

Under the general editorship of  Professor V. A. Loshakov

A thing of the past specialized networks for voice, video and data transmission. With the digitization of the content of the television services, the difference between the types of transmission is erased, with the processing and delivery of various standards carried out in universal IP and mobile networks. Digital Convergence TV allows  to create new TV programs and services that have never been possible before, and opens up new opportunities both from the point of view of service providers and from the perspective of the end-user.

manual for graduate students

Навчальний посібник:  А-5 формату, 416 стор., англ. мовою, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Случайная выборка

Актуальные проблемы развития современного предприятия: конкурентность, эффективность, проектный менеджмент. Монография.

Актуальные проблемы развития современного предприятия: конкурентность, эффективность, проектный менеджмент.  Монография.

Л. В. Соколова, Т. В. Полозова, А.Н. Верясова, О.Е. Соколов

  Под общ. ред. д.э.н. профессора Л. В. Соколовой

В монографии основной акцент направлен на проблематику в области управления деятельностью промышленных предприятий, включающую такие основные вопросы как, оценка конкурентоспособности, эффективности, управления инновационно-инвестиционными проектами. Определенное внимание уделено концептуальным основам создания теоретико-методологической базы понимания основ процесса управления предприятием, что предоставляет возможность разработки необходимого инструментария для еффективного управления предприятием. Рассмотрены и методически подкреплены вопросы использования современных методов и моделей обеспечения эффективного функционирования промышленных предприятий, их конкурентоспособности, выбора оптимальных инновационно-инвестиционных проектов.

Излагаемый материал базируется на современных теориях конкуренции, экономики предприятия, эффективности, проектного менеджмента, отечественном и зарубежном опыте управления предприятием в условиях изменчивой внешней среды.

Представляет интерес для научных сотрудников, предпринимателей, аспирантов, студентов и слушателей высших учебных заведений, а также всех, кто занимается или интересуется теоретическими и практическими аспектами экономики и менеджмента  современного промышленного предприятия.

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в любой форме без письменного разрешения правообладателя.

 Монография: А-5 формата, 302 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


INTERNET-ТЕХНОЛОГИИ

INTERNET-ТЕХНОЛОГИИ

А. В. Карпухин, В. М. Бредихин, Ю. В. Мищеряков

В учебном пособии излагаются концепции, положенные в основу при создании Internet, принципы работы Internet, а также правила и способы работы в глобальной сети, принципы использования различных услуг, доступных пользователю в Internet. Рассмотрены вопросы коммерческого использования Internet, изложена методика поиска информации в Internet.

Учебное пособие, 208 с., русский язык, 2003 г. Обложка мягкая. Цена договорная.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Організація будівництва. Теорія і практика організації, планування та управління будівельним виробництвом

Організація будівництва. Теорія і практика організації, планування та управління будівельним виробництвом

В. О. Онищенко, О. В. Редкін, Л. Г. Щербінін, І. О. Іваницька, Д. М. Толкачов, І. О. Білоус

Посібник формує цілісну систему знань і практичних навичок раціонального вирішення проблем, з’ясування ситуацій та завдань організації, планування й управління будівельним виробництвом на основі досягнень сучасної науки та принципів бізнес-діяльності в ринкових умовах з урахуванням передового зарубіжного і вітчизняного досвіду.

Навчальний посібник уміщує:

  • тематичний план курсу;
  • зміст і методику проведення практичних занять;
  • теоретичні питання для обговорення і засвоєння за темами кожного практичного заняття;
  • вправи і приклади розв’язання типових практичних задач;
  • індивідуальні завдання до виконання домашніх, розрахунково-аналітичних і контрольних робіт;
  • основну літературу.

Книга призначена для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, буде корисна фахівцям виробничої та наукової сфери й бізнесу.

Навчальний посібник: А-5 формату, 304 стор., українська мова, палітурка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи квантової механіки

Основи квантової  механіки

М.П. Кухтін, Ю.П. Мачехін, Е.І. Черняков

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Мікро- та наноелектроніка» та «Електронні пристрої та системи»

В даному посібнику викладено матеріал, передбачений програмою «Квантова механіка», математичний апарат і основні положення квантової механіки. За допомогою квантової теорії надано тлумачення квантово-механічних ефектів, розглянуто теорію атома та теорію випромінювання.

В посібнику наведено задачі з основних питань квантової механіки та лабораторні роботи з моделювання  квантово-механічних ефектів.

Посібник розрахований на студентів радіофізичних та радіоелектронних факультетів.

 

Навчальний посібник: А-5 формату, 194 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Інформаційні системи в економіці ( Частина 1 )

Інформаційні системи в економіці ( Частина 1 )

В. М. Гурін, В. О. Тімофєєв

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Економічна кібернетика».

Наведено поняття інформаційних систем і технологій в економіці, постановок економічних і управлінських завдань, інформаційної бази досліджень економічних об'єктів. Описуються елементи комп'ютерної інформаційної системи керування економічною діяльністю господарюючого суб'єкта, основні принципи й методи управління інформаційними потоками в ході планування й контролю економічних завдань на підприємстві з обліком його зовнішніх і внутрішніх зв'язків. Для студентів, викладачів економічних вузів і факультетів, а також для фахівців в області менеджменту й маркетингу.

Навчальний посібник ч.1 : А-5 формату,  232 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.