Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Новинки

Концепция оценки физического состояния и тренированности студентов

Концепция оценки физического состояния  и тренированности студентов

Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский

               Предназначено для теоретических занятий при подготовке к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

        Учебно-методическое пособие: А-5 формата, 64 стр., русский язык, обложка мягкая

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та  мережах

Л. М. Холод, С. О. Сабурова, Ю. Ю Коляденко

      Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах, наведено структуру метрологічної служби галузі та підприємств зв’язку, принципи повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації метрологічних підрозділів галузі. Розглянуто основні напрямки та методи вимірювань параметрів цифрових систем передачі в сучасних телекомунікаційних технологіях Е1, HDF, SDH, ATM та мереж нового покоління – NGN.

       Для студентів старших курсів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,аспірантів, викладачів та вчених при виборі напрямку наукових досліджень, а також для інженерно-технічних спеціалістів, які бажають отримати базові знання загальних основних принципів метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах.

     Навчальний посібник: А-5 формату, 172 стор., українська мова, обкладинка м’яка

 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

English for IT students

English for IT students

Англійська мова. Навчальний посібник для студентів старших  курсів комп’ютерних спеціальностей. Частина 2.

За заг. ред. М. П. Сукнова

 

       Даний навчальний посібник відповідає сучасним вимогам щодо підходу до вивчення англійської мови в вузі і поєднує матеріал щодо всіх видів контрольної мовленнєвої компетенції, передбачених програмами.

 

       Навчальний посібник: А-4 формату, 208 стор.,  англ. мова, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

Under the general editorship of  Professor V. A. Loshakov

A thing of the past specialized networks for voice, video and data transmission. With the digitization of the content of the television services, the difference between the types of transmission is erased, with the processing and delivery of various standards carried out in universal IP and mobile networks. Digital Convergence TV allows  to create new TV programs and services that have never been possible before, and opens up new opportunities both from the point of view of service providers and from the perspective of the end-user.

manual for graduate students

Навчальний посібник:  А-5 формату, 416 стор., англ. мовою, обкладинка м’яка

 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи програмування мовою С++

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. А. Любченко, О. А. Кобилін, Д. О. Руденко, Д. С. Пелешенко

Даний посібник є другим виданням випущеного у 2005 році співробітниками кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки підручника під керівництвом заслуженого діяча науки та техніки України професора  Є. П. Путятіна

Навчальний посібник перероблено з урахуванням змін у викладанні мови програмування С++. Розглядаються базові принципи програмування та конструкції мови програмування С++. Наведено приклади з детальним розглядом рішень. Наведено схеми алгоритмів та приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Розглядаються основні можливості мови C++ при розробці об'єктно-орієнтованих програм.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів у закладах освіти, які проходять навчання за спеціальностями в галузі знань «Інформаційні технології».

 Навчальний посібник: А-5 формату,284 с., українська мова, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Случайная выборка

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

З. В. Дудар, Л. Д. Самофалов, І. А. Ревенчук

У навчальних матеріалах з дисципліни «Діловодство» подано сучасний підхід до ведення документообігу на підприємстві. Роз­гля­нуто стандарти електронного документообігу. Для формування доку­мен­тів у електронній формі використовують сучасне програмне забезпечення, яко­му присвячено значну частину посіб­ника. Розглянуто файлову систему комп’ютера; програми керування файлами; основні поняття електронної пошти; роботу з найпоширенішими поштовими клієнтами; накладення цифрового підпи­су в поштових програ­мах; сліпий десятипальцьовий метод набору тексту; створення текстів у «Блок­ноті», Microsoft Word; роботу з електронними таблицями в Micro­soft Excel; створення електронної пре­зентації в Microsoft Power Point; роботу із СУБД MS Access; питання за­хисту інформації; подано огляд антивірусних програм.

Для студентів і працівників фірм і підприємств, які за родом діяльності мають складати електронні документи.

Навчальний посібник: А-5 формату, 330 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технічні засоби та технології банківських систем

Технічні засоби та технології банківських систем

І. Ш. Невлюдов, С. П. Новоселов, О. В. Токарєва

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати»

У навчальному посібнику розглядається структура автоматизованої банківської системи, подається характеристика її складових частин – забезпечувальних та функціональних підсистем. Розглядаються питання міжсистемної взаємодії декількох автоматизованих банківських систем на основі сервісно-орієнтованої архітектури, впровадження компонентно-інтегрованих моделей банківських систем; розглянуті система електронних платежів України, її призначення, принципи функціонування та перспективи розвитку. Розкриваються архітектура, характеристика програмно-технічних комплексів, моделі функціонування системи електронних платежів. Окремо розглядаються технічні засоби для автоматизації обробки готівкових коштів та технічні засоби контролю доступу в банківських установах.

Рекомендується студентам усіх форм навчання напряму 6.050902 – «Радіоелектронні апарати».

 Навчальний посібник: А-5 формату, 148 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Международная экономика

Международная экономика

Е. В. Пересада, В. М. Борячок

В конспекте рассматриваются основные формы международных экономических отношений, определяется структура мирового хозяйства. Большое внимание уделя­ется проблемам международной торговли, анализу ее основных форм и направлений развития, особенностей международной миграции капитала и рабочей силы, функцио­нирования валютной и финансово-кредитной системы в мировом хозяйстве.

Предназначается для студентов экономических специальностей.

Конспект лекций:  А-5 формата, 164 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Искусственные нейронные сети

Искусственные нейронные сети

О. Г. Руденко, Е. В. Бодянский

В учебном пособии изложены основные принципы построения искусственных нейронных сетей (ИНС), которые представляют собой самостоятельное направление в теории интеллектуальных систем. Рассмотрен биологический аналог искусственного нейрона и процесса обработки информации в биологических системах. Представлены различные модели искусственных нейронов и рассмотрены свойства построенных на их основе сетей. Значительное внимание уделено методам обучения ИНС, вопросам рационального выбора и упрощения их архитектуры. Изложение материала сопровождается большим количеством примеров. Отдельный раздел пособия посвящен прикладным аспектам нейросетевых технологий (финансовое прогнозирование, адаптивное управление сложными объектами в условиях неопределенности, обработка видео- и речевых сигналов, фильтрация и сжатие информации и т.д.).

Для студентов, аспирантов и научно-технических работников, занимающихся созданием новых способов обработки информации.

Учебное пособие, язык - русский, 408 стр. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології у 2-х частинах.Частина 1

Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології  у 2-х частинах.Частина 1

За загальною редакцією проф. В.В. Поповського

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Підручник складено відповідно до навчальних програм, нормативних і вибіркових дисциплін, які викладаються кафедрою ТІС. Розділи пов’язані з відповідними дисциплінами. До кожного розділу подано задачі та запитання до розглянутих технологій щодо закріплення знань. Проаналізовано параметри, можливості контролю якісних показників функціонування мережних елементів, вузлів і мереж у цілому. Підручник містить багато оригінального матеріалу. Новими та актуальними є матеріали, пов’язані із завданнями управління бізнесом, послугами, якістю обслуговування, різними рівнями мереж і мережних елементів.

Для студентів вузів, які навчаються за напрямками «Телекомунікації» та «Управління інформаційною безпекою».

Підручник: Частина 1: А-5 формату, 470 стор., українською мовою, обкладинка м'яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.