Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Новинки

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

О. В. Алісейко

                 Методичні рекомендації розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформацйні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Інформаційні технології у бізнесі» (усі форми навчання). У практикумі викладено матеріали з проектування та практичного використання баз даних із застосуванням мови запитів SQL2. Засвоення викладеного матеріалу сприяє підвищенню ефективності практичної підготовки студентів в області розробки та використання баз даних в інформаційних системах.

 

                 Методичні рекомендації: А-5 формату, 52 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Концепция оценки физического состояния и тренированности студентов

Концепция оценки физического состояния  и тренированности студентов

Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский

               Предназначено для теоретических занятий при подготовке к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

        Учебно-методическое пособие: А-5 формата, 64 стр., русский язык, обложка мягкая

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та  мережах

Л. М. Холод, С. О. Сабурова, Ю. Ю Коляденко

      Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах, наведено структуру метрологічної служби галузі та підприємств зв’язку, принципи повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації метрологічних підрозділів галузі. Розглянуто основні напрямки та методи вимірювань параметрів цифрових систем передачі в сучасних телекомунікаційних технологіях Е1, HDF, SDH, ATM та мереж нового покоління – NGN.

       Для студентів старших курсів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,аспірантів, викладачів та вчених при виборі напрямку наукових досліджень, а також для інженерно-технічних спеціалістів, які бажають отримати базові знання загальних основних принципів метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах.

     Навчальний посібник: А-5 формату, 172 стор., українська мова, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


English for IT students

English for IT students

Англійська мова. Навчальний посібник для студентів старших  курсів комп’ютерних спеціальностей. Частина 2.

За заг. ред. М. П. Сукнова

 

       Даний навчальний посібник відповідає сучасним вимогам щодо підходу до вивчення англійської мови в вузі і поєднує матеріал щодо всіх видів контрольної мовленнєвої компетенції, передбачених програмами.

 

       Навчальний посібник: А-4 формату, 208 стор.,  англ. мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

Under the general editorship of  Professor V. A. Loshakov

A thing of the past specialized networks for voice, video and data transmission. With the digitization of the content of the television services, the difference between the types of transmission is erased, with the processing and delivery of various standards carried out in universal IP and mobile networks. Digital Convergence TV allows  to create new TV programs and services that have never been possible before, and opens up new opportunities both from the point of view of service providers and from the perspective of the end-user.

manual for graduate students

Навчальний посібник:  А-5 формату, 416 стор., англ. мовою, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Случайная выборка

ЛАВРИ І ТЕРНИ ПРАВИТЕЛЯ: римський імператор Цезар і руський князь Олег

ЛАВРИ І ТЕРНИ ПРАВИТЕЛЯ: римський імператор Цезар і руський князь Олег

O. Сліпушко

Ця книга – третя в авторській серії Оксани Сліпушко “Мій погляд”.

Ця книга про те, що найбільше цікавить людину, – любов і владу, про тих, хто любить владу. Ця книга про володарів, котрі постійно стояли перед вибором: влада чи любов? Чому вони жертвували любов’ю заради влади? Чому людина не може відмовитися від влади? Що таїть у собі влада і чому так сильно притягує до себе людей в усі часи й епохи?

Це – художньо-історичні життєписи двох великих правителів – римського імператора Цезаря і руського князя Олега. Кожен із них у свій час очолював чи не найбільшу державу світу – Римську імперію і Київську Русь. Ці імена потрясли уяву людей на століття. Якими вони були? Описуючи образи володарів, автор зберігає існуючу історичну документацію, але водночас дає власне бачення окремих фактів із їхнього життя.

Цезар і Олег – якими були шляхи та їхні життєві перевали – трон римського правителя і стіл великого київського князя? Як вони дійшли до тих перевалів? Яким богам служили? Які перешкоди долали, кого любили і кого ненавиділи? Що кидали вони на жертовник влади? Чи приносили у жертву любов? Що творилося тоді в їхніх душах? Чи була та жертва виправданою?

Про це розповідається у книзі “Лаври і терни правителя: римський імператор Цезар і руський князь Олег”.

Літературно-художнє видання, 224 стор., мова українська, 2005 р. Обкладинка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

МАРКЕТИНГ ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

МАРКЕТИНГ ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Л. В. Соколова, Г.М. Верясова

Сучасні методи управління підприємством вимагають застосування нового набору якісних характеристик маркетингового менеджменту. Адаптація персоналу до мінливого бізнес-середовища потребує активного вивчення маркетингу. Реалізація такого підходу можлива на базі активних методів навчання у формі «кейс-стаді». Навчальний посібник містить теоретичний матеріал основних тем курсу «Маркетинг». Ситуаційні вправи у формі кейсів призначені для поглиблення та закріплення теоретичних знань з маркетингу, оволодіння практикою специфічних розрахунків із застосуванням маркетингової інформації, формування навичок з прийняття відповідних рішень у сфері розробки комплексу маркетингових заходів впливу на ринок. Окремим розділом подано проблемні питання розвитку маркетингу в Україні. Практикум маркетингу орієнтовано на поглиблення знань у практичній діяльності підприємства щодо різних аспектів маркетингової діяльності.

Для викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів та спеціалістів у сфері маркетингу підприємства.

Навчальний посібник: А-5 формату, 206 стор., українською мовою, обкладинка м’яка. 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Основы внешнеэкономической деятельности предприятия

Основы внешнеэкономической деятельности предприятия

В. Н. Гурин, В. М. Борячок

В учебном пособии изложены основы деятельности предприятия, освещены вопросы заключения экспортно-импортных соглашений, рассмотрены этапы и особенности ведения переговоров в сфере внешнеэкономической деятельности.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений.

Учебное пособие. Формат А-5; 188 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Управління діяльністю підприємства у конкурентному середовищ

Управління  діяльністю   підприємства  у конкурентному середовищ

Л. В. Соколова

За загальною редакцією Л.В. Соколової                      

У монографії розглянуто проблеми функціонування підприємств в умовах конкуренції на сучасному етапі розвитку економіки; концептуальні основи створення теоретико-методологічної бази для пізнання фундаментальних засад процесу управління підприємством, що створює необхідні умови для всебічного вивчення та аналізу діяльності підприємства і дозволяє розробити необхідний інструментарій ефективного управління.

Для наукових співробітників, підприємців,  аспірантів та студентів ВНЗ.

Монографія: А-5 формату, 190 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Бази даних в інформаційних системах

Бази даних в інформаційних системах

За редакцією член- кореспондента НАПН України В.Ю. Бикова

Рекомендовано Вченою радою Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної Академії педагогічних наук України як навчальний посібник для студентів педагогічних університетів.

У навчальному посібнику база даних розглядається як складова інформаційної системи. Описана структура, функції й класифікація інформаційних систем, реляційна модель даних, порядок проектування баз даних інформаційних систем і особливості їх функціонування в мережах. Розглянуто повний цикл роботи з базами даних у середовищі Access 2007, починаючи з постановки завдання, розробки нескладної власної бази даних і закінчуючи імпортом-експортом даних і адмініструванням баз даних. Наведена технологія  й методика використання мови SQL для створення й роботи з простою базою даних. Розглянуті також основні відомості про систему керування базами даних MS SQL Server.

Навчальний посібник призначений для студентів  педагогічних університетів. Він може бути також корисним для студентів інших спеціальностей і вчителів інформатики.

Навчальний посібник: А-5 формату, 240 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.