Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  VH  IN  Ph

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  Ro  Zh  Ch  Go

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

Новинки

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. А. Любченко, О. А. Кобилін, Д. О. Руденко, Д. С. Пелешенко

Даний посібник є другим виданням випущеного у 2005 році співробітниками кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки підручника під керівництвом заслуженого діяча науки та техніки України професора  Є. П. Путятіна

Навчальний посібник перероблено з урахуванням змін у викладанні мови програмування С++. Розглядаються базові принципи програмування та конструкції мови програмування С++. Наведено приклади з детальним розглядом рішень. Наведено схеми алгоритмів та приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Розглядаються основні можливості мови C++ при розробці об'єктно-орієнтованих програм.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів у закладах освіти, які проходять навчання за спеціальностями в галузі знань «Інформаційні технології».

 Навчальний посібник: А-5 формату,284 с., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технологии моделирования систем

В. А. Горбачев, М. О. Волк

Настоящее учебное пособие написано на базе лекций по дисциплине моделирования систем. В нем рассматриваются современные технологии, применяемые в аналитическом и имитационном моделировании дискретно-событийных стохастических систем. Аналитическое моделирование излагается с использованием прикладной теории марковских случайных процессов с приложениями в области теории массового обслуживания. Рассматриваются аналитические модели сетей массового обслуживания.

Изложены основы имитационного моделирования. Рассматриваются методы имитации случайных величин. Обсуждается методология построения имитационных систем моделирования. Предлагается большое число примеров из области оценки эффективности компьютерных систем и сетей.

Учебное пособие может быть рекомендовано студентам дневной и заочной форм обучения специальности «компьютерная инженерия», а также специалистам в областях моделирования систем, компьютерных и информационных технологий, системного анализа.

 Учебное пособие: А-5 формата, 246 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Цифрова схемотехніка

В. М. Карташов, Л. П. Тимошенко

                             

   Розглядаються основні принципи побудови сучасних цифрових схем, структури логічних елементів, синтез функціональних комбінаційних та послідовнісних пристроїв, структури запам’ятовуючих пристроїв та програмованих логічних інтегральних схем, а також практичне застосування цифрових пристроїв, які, зокрема, використовуються в засобах мультимедійних інформаційних системах.  

                   Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю ілюстрацій, прикладів розв’язання задач, навичок «читати» схеми, запитаннями, тестами та завданнями для самоперевірки і контролю засвоєння знань за кожним розділом програми дисципліни. Зокрема, питання та завдання складають базу для підсумкового модульного й сесійного контролю.

                  Узагальнено багаторічний досвід викладання даної дисципліни, зберігаючи глибину її матеріалу, на кафедрі «Мультимедійні  інформаційні радіоелектронні системи» Харківського національного університету радіоелектроніки.

                Призначено для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом «Системи, технології та комп’ютерні засоби мультимедіа». Підручник може бути корисний також студентам суміжних спеціальностей, бакалаврам і магістрам з радіотехніки та телекомунікації.                                                                         

 Навчальний посібник: А-5 формата, 272 с., українська мова, обкладинка м’яка     

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Многокритериальный анализ и выбор средств телекоммуникаций: Монография.

Многокритериальный анализ и выбор средств телекоммуникаций: Монография.

В. М. Безрук, Д. В. Чеботарёва, Ю. В. Скорик

В монографии рассмотрены теоретические и практические вопросы многокритериального анализа и выбора средств телекоммуникаций. Изложена методология выбора оптимальных проектных решений с учетом совокупности показателей качества. Рассмотрены особенности применения методологии многокритериального выбора предпочтительных вариантов для различных видов средств телекоммуникаций.

Предназначена для специалистов, работающих в области телекоммуникаций, а также студентов специальности «Телекоммуникации и радиотехника».

 

Монография: А-5 формата, 320 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Защита информации в телекоммуникационных системах. Том 2

Защита информации в телекоммуникационных системах. Том 2

В. В. Поповский, А. В. Персиков

Во втором томе подробно рассмотрены основные процедуры работы с защищенными системами,

основы построения операционных систем, в том числе Windows, Linux, приведены общие сведения

о брандмауэрах, подняты вопросы технической защиты информации, изложены методы и средства за-

щиты информации, понятия и суть криптографии и стеганографии, а также перспективные разработки

в сфере защиты информации.

Для студентов, магистров и аспирантов, а также научных сотрудников, работающих в области

«Телекоммуникации».

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Случайная выборка

Основи виробництва електронних апаратів. Типові задачі.

Основи виробництва електронних апаратів. Типові задачі.

І. Ш. Невлюдов

Навчальний посібник є складовою частиною підручника «Основи виробництва електронних апаратів, виданого у 2005 р.

Навчальний посібник містить стислі теоретичні відомості, задачі з розв’язанням, а також задачі для самостійного розв’язання.

Усі задачі скомпоновано у 6 розділах, зміст яких відповідає вказаному підручнику. У Додатку наведено технічні характеристики технологічного устаткування, яке застосовується у виробництві електронних апаратів.

Для підготовки бакалаврів та спеціалістів напряму «Електронні апарати» та «Радіоелектронна апаратура», а також технічних працівників у галузі виробництва електронних апаратів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 400 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи в економіці ( Частина 3 )

Інформаційні системи в економіці ( Частина 3 )

В. М. Гурін, В. О. Тімофєєв

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Економічна кібернетика».

Наведено поняття інформаційних систем і технологій в економіці, постановок економічних і управлінських завдань, інформаційної бази досліджень економічних об'єктів. Описуються елементи комп'ютерної інформаційної системи керування економічною діяльністю господарюючого суб'єкта, основні принципи й методи управління інформаційними потоками в ході планування й контролю економічних завдань на підприємстві з обліком його зовнішніх і внутрішніх зв'язків. Для студентів, викладачів економічних вузів і факультетів, а також для фахівців в області менеджменту й маркетингу.

Навчальний посібник ч.3: А-5 формату 224 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль

(для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

Рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное пособие для студентов-иностранцев высших учебных заведений

Сборник включает тесты по десяти темам. Тест по каждой теме состоит из трех частей: первая часть выполняется с использованием учебного пособия, вторая часть без использования учебного пособия, но обе непосредственно связаны с конкретной темой, с конкретными текстами и предполагают формирование навыков аналитического и синтетического чтения; третья часть тестов включает задания более общего плана, связанные с использованием конструкций научного стиля речи, управлением глаголов, координацией субъекта и предиката.

Сборник содержит также ключи к заданиям представленных тестов.

Тесты могут быть использованы как для работы под руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы студентов.

Сборник тестов предназначен для студентов-иностранцев первого курса. Тесты построены на материале научного стиля, представленного в  Учебном пособии по русскому языку: научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей) – Х.: «Компания СМИТ, 2012. – 314 с. (авторы Петрушова О. В., Черненко И. И., Славтич Г. А.)

 Учебное пособие: А-4 формата, 70 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Содержание

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СЕТЯМИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СЕТЯМИ

С. А. Сабурова, Ю. Ю. Коляденко

Для студентов, обучающихся по курсу «Телекоммуникации». В конспекте лекций представлены основные темы с контрольными вопросами и заданиями:

-Транспортные сети.

-Системы управления транспортными сетями и услугами телекоммуникаций.

-Стандарт TMN.

-Системы управления транспортными сетями SDH.

-Системы управления транспортными сетями ATM.

-Системы управления телефонными сетями общего пользования.

-Система качества обслуживания.

Конспект лекций. 144 с. А4, русский язык, 2003 г. Мягкая обложка.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Акустоэлектроника т.1. Физико-технологические основы и применение

Акустоэлектроника т.1. Физико-технологические основы и применение

П. Ф. Поляков, В. А. Хорунжий, В. П. Поляков

В первом томе пособия на современном уровне изложены физические основы и принципы преобразования поверхностных акустических волн (ПАВ) в твердом теле, дан обширный обзор свойств пьезоэлектриков, перспективных для изготовления ПАВ-элементов и устройств, описаны технологические процессы, используемые для их производства, методика расчета технологических погрешностей. Рассмотрены модели и методы расчета и проектирования однофункциональных ПАВ-устройств. Широко представлены такие важные элементы, как ПАВ-резонаторы, генераторы на ПАВ и датчики физических величин. Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, инженерно-технических работников и студентов, специализирующихся в области радиофизики, электроники и радиотехники.

Справочное пособие. Формат А-5; 552 стр.; обл. мягкая, язык русский.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.