Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Новинки

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

О. В. Алісейко

                 Методичні рекомендації розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформацйні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Інформаційні технології у бізнесі» (усі форми навчання). У практикумі викладено матеріали з проектування та практичного використання баз даних із застосуванням мови запитів SQL2. Засвоення викладеного матеріалу сприяє підвищенню ефективності практичної підготовки студентів в області розробки та використання баз даних в інформаційних системах.

 

                 Методичні рекомендації: А-5 формату, 52 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Концепция оценки физического состояния и тренированности студентов

Концепция оценки физического состояния  и тренированности студентов

Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский

               Предназначено для теоретических занятий при подготовке к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

        Учебно-методическое пособие: А-5 формата, 64 стр., русский язык, обложка мягкая

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та  мережах

Л. М. Холод, С. О. Сабурова, Ю. Ю Коляденко

      Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах, наведено структуру метрологічної служби галузі та підприємств зв’язку, принципи повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації метрологічних підрозділів галузі. Розглянуто основні напрямки та методи вимірювань параметрів цифрових систем передачі в сучасних телекомунікаційних технологіях Е1, HDF, SDH, ATM та мереж нового покоління – NGN.

       Для студентів старших курсів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,аспірантів, викладачів та вчених при виборі напрямку наукових досліджень, а також для інженерно-технічних спеціалістів, які бажають отримати базові знання загальних основних принципів метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах.

     Навчальний посібник: А-5 формату, 172 стор., українська мова, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


English for IT students

English for IT students

Англійська мова. Навчальний посібник для студентів старших  курсів комп’ютерних спеціальностей. Частина 2.

За заг. ред. М. П. Сукнова

 

       Даний навчальний посібник відповідає сучасним вимогам щодо підходу до вивчення англійської мови в вузі і поєднує матеріал щодо всіх видів контрольної мовленнєвої компетенції, передбачених програмами.

 

       Навчальний посібник: А-4 формату, 208 стор.,  англ. мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

Under the general editorship of  Professor V. A. Loshakov

A thing of the past specialized networks for voice, video and data transmission. With the digitization of the content of the television services, the difference between the types of transmission is erased, with the processing and delivery of various standards carried out in universal IP and mobile networks. Digital Convergence TV allows  to create new TV programs and services that have never been possible before, and opens up new opportunities both from the point of view of service providers and from the perspective of the end-user.

manual for graduate students

Навчальний посібник:  А-5 формату, 416 стор., англ. мовою, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Случайная выборка

Адаптивные модели в системах электронной коммерции. Монография.

Адаптивные модели в системах электронной коммерции. Монография.

В. М. Борячок, М. Д. Борячок

В монографии рассмотрены особенности функционирования современных систем электронной коммерции, методы и модели организации поставок в системах электронной коммерции различного назначения. Особое внимание уделяется задачам выбора наиболее эффективных вариантов взаимодействия в системах, прогнозирования показателей функционирования систем по малой выборке, оценки эффективности подобных систем. Книга содержит оригинальные результаты, связанные с решением задач поставки в системах электронной коммерции.

Монография: А-5 формата, 160 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

English for IT students

English for IT students

Англійська мова. Навчальний посібник для студентів старших  курсів комп’ютерних спеціальностей. Частина 2.

За заг. ред. М. П. Сукнова

 

       Даний навчальний посібник відповідає сучасним вимогам щодо підходу до вивчення англійської мови в вузі і поєднує матеріал щодо всіх видів контрольної мовленнєвої компетенції, передбачених програмами.

 

       Навчальний посібник: А-4 формату, 208 стор.,  англ. мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Науково-методичнее забезпечення професійної освіти і навчання. Тези звітної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2009 р.)

Науково-методичнее забезпечення професійної освіти і навчання. Тези звітної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2009 р.)

Під загальною редакцією члена-кореспондента АПН України В. О. Радкевич

У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах європейської інтеграції, науково обґрунтовані пропозиції щодо оновлення змісту професійної освіти, розробки інноваційних технологій і методик навчання.

Для науковців, докторантів, аспірантів, інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

Збірник статей А-5 формату, 158 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Організація та проектування баз даних в інформаційних системах

Організація та проектування баз даних в інформаційних системах

О. В. Алісейко, В. О. Бабенко, Л. Е. Чала

Навчальний посібник складається з теоретичної частини та лабораторного практикуму. У теоретичній частині надається опис ієрархічної, мережної та реляційної моделей даних. Основну увагу приділено проектуванню реляційної моделі із забезпеченням цілісності даних, що зберігаються. У практичній частині надано практикум з побудови базових реляційних відношень та роботи з ними із застосуванням мови запитів SQL2. Опрацювання навчального посібника дає змогу проектувати інформаційні системи, що не містять баз знань.

Посібник розраховано на широке коло користувачів та студентів спеціальностей: економічна кібернетика, фінанси, облік і аудит, маркетинг, що вивчають дисципліни з проектування та практичного застосування баз даних та інформаційних систем.

Навчальний посібник: А-5 формату, 164 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Управління діяльністю підприємства у конкурентному середовищ

Управління  діяльністю   підприємства  у конкурентному середовищ

Л. В. Соколова

За загальною редакцією Л.В. Соколової                      

У монографії розглянуто проблеми функціонування підприємств в умовах конкуренції на сучасному етапі розвитку економіки; концептуальні основи створення теоретико-методологічної бази для пізнання фундаментальних засад процесу управління підприємством, що створює необхідні умови для всебічного вивчення та аналізу діяльності підприємства і дозволяє розробити необхідний інструментарій ефективного управління.

Для наукових співробітників, підприємців,  аспірантів та студентів ВНЗ.

Монографія: А-5 формату, 190 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.