Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Новинки

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

О. В. Алісейко

                 Методичні рекомендації розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформацйні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Інформаційні технології у бізнесі» (усі форми навчання). У практикумі викладено матеріали з проектування та практичного використання баз даних із застосуванням мови запитів SQL2. Засвоення викладеного матеріалу сприяє підвищенню ефективності практичної підготовки студентів в області розробки та використання баз даних в інформаційних системах.

 

                 Методичні рекомендації: А-5 формату, 52 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Концепция оценки физического состояния и тренированности студентов

Концепция оценки физического состояния  и тренированности студентов

Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский

               Предназначено для теоретических занятий при подготовке к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

        Учебно-методическое пособие: А-5 формата, 64 стр., русский язык, обложка мягкая

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та  мережах

Л. М. Холод, С. О. Сабурова, Ю. Ю Коляденко

      Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах, наведено структуру метрологічної служби галузі та підприємств зв’язку, принципи повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації метрологічних підрозділів галузі. Розглянуто основні напрямки та методи вимірювань параметрів цифрових систем передачі в сучасних телекомунікаційних технологіях Е1, HDF, SDH, ATM та мереж нового покоління – NGN.

       Для студентів старших курсів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,аспірантів, викладачів та вчених при виборі напрямку наукових досліджень, а також для інженерно-технічних спеціалістів, які бажають отримати базові знання загальних основних принципів метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах.

     Навчальний посібник: А-5 формату, 172 стор., українська мова, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


English for IT students

English for IT students

Англійська мова. Навчальний посібник для студентів старших  курсів комп’ютерних спеціальностей. Частина 2.

За заг. ред. М. П. Сукнова

 

       Даний навчальний посібник відповідає сучасним вимогам щодо підходу до вивчення англійської мови в вузі і поєднує матеріал щодо всіх видів контрольної мовленнєвої компетенції, передбачених програмами.

 

       Навчальний посібник: А-4 формату, 208 стор.,  англ. мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

Under the general editorship of  Professor V. A. Loshakov

A thing of the past specialized networks for voice, video and data transmission. With the digitization of the content of the television services, the difference between the types of transmission is erased, with the processing and delivery of various standards carried out in universal IP and mobile networks. Digital Convergence TV allows  to create new TV programs and services that have never been possible before, and opens up new opportunities both from the point of view of service providers and from the perspective of the end-user.

manual for graduate students

Навчальний посібник:  А-5 формату, 416 стор., англ. мовою, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Случайная выборка

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.2

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.2

В. В. Поповский, А. В. Персиков

В книге рассмотрены эффективные методы генерации  истинно случайных и псевдослучайных последовательностей чисел, а также базовые стандарты контроля качества последовательностей и физической реализации генераторов. Изложены теория дискового шифрования, процедуры управления ключами, основы разработки и внедрения криптографических протоколов и механизма электронной цифровой подписи. Описаны процессы применения средств криптографической защиты в операционных системах и стеках безопасной передачи данных в сетях (в том числе и беспроводных), задачи и объекты инфраструктуры открытого ключа, а также другие аспекты использования криптографической защиты в информационных и телекоммуникационных системах.

Для студентов, магистров и аспирантов, обучающихся по направлению «Телекоммуникации» и «Управление информационной безопасностью»

Учебное пособие: А-5 формата, 296 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Системы измерений и метрологического обеспечения в телекоммуникациях

Системы  измерений и метрологического обеспечения в телекоммуникациях

С. А. Сабурова, Ю. Ю. Коляденко

В учебном пособии изложены вопросы методологии и технологии измерений, системной и технической эксплуатации, метрологического обеспечения с учетом требований стандартов, рекомендаций ITU, ISO, ETSI, законов и нормативных документов в рамках современных технологий, действующих в Единой национальной сети связи Украины. Рассмотрены методы стандартизации и сертификации приборов для измерения параметров объектов телекоммуникационных систем и сетей (ТСС). Представлена система государственной и ведомственной поверки измерительных приборов и система эталонов единиц измерений ТСМ. Приведены базовые положения метрологического обеспечения операторов связи, организаций и бизнес-стрктур, использующих приборы связи и предоставляющих услуги связи. Рассмотрены методы и способы обеспечения точности измерений, а также организационные основы метрологического обеспечения в телекоммуникациях.

Основу учебного пособия составили материалы учебных дисциплин, читаемых на кафедре телекоммуникационных систем Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся специальностям по направлению «Телекоммуникации».

Учебное пособие А-4 формата, 272 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Автоматизация проектирования систем связи

Автоматизация проектирования систем связи

Т. Г. Калекина, О. Ю. Коляденко, О. Ю. Евсеева

В пособии рассмотрены методы и алгоритмы выбора структуры телекоммуникационных систем и сетей, а также решения задач маршрутизации и управления потоками. Данные методы и алгоритмы являются основой автоматизированного проектирования телекоммуникационных систем и сетей. Материал пособия по содержанию и характеру его изложения способен активизировать творческую работу студентов. Многие алгоритмы и методы, излагаемые в пособии, могут иметь дальнейшее развитие и поэтому могут служить базой для самостоятельной научной деятельности студентов.

Учебное пособие, 124 с., русский язык, 2005 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Тексти лекцій. Тести. Індивідуальні завдання

Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Тексти лекцій. Тести. Індивідуальні завдання

Н. П. Клімова, О. Г. Нерух, О. О. Ремаєва

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник призначений для вивчення розділу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» основного курсу вищої математики для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Складається з шести розділів: лінійна алгебра, векторна алгебра, аналітична геометрія на площині та в просторі, лінійні простори та лінійні оператори, у кожному з яких містяться задачі з розв'язаннями, а також питання для самоперевірки. 

Особливістю посібника є система питань для складання тестових завдань для комп'ютерного тестування. Окремий розділ посібника складають індивідуальні розрахункові завдання, що містять тридцять варіантів, до яких наведені відповіді. Рекомендується для самостійної роботи студентам денної та заочної форм навчання.

Навчальний посібник: А-5 формату, 318 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


VHDL +VERILOG=Синтез за минуты

VHDL +VERILOG=Синтез за минуты

В. И. Хаханов, И. В. Хаханова

Цель учебного пособия – убедить читателя, что каждый сможет сделать свой «компьютер» (Hardware) за время, отведенное для программной реализации идеи (Software). Это – от минуты до месяца. Для достижения цели предлагаются два языка описания аппаратуры: VHDL и Verilog. Они не сложнее языка программирования С++ и во многом с ним сходны, но имеют отличия от него в свою пользу. Самое главное, они ориентированны на параллелизм и быстродействие решения проблемы.

Наиболее существенными и базовыми языками для создания высоких технологий в области Hardware-Software Design являются : VHDL, Verilog, С++ Аsstmbler. Поэтому в этом учебном пособии рассматриваются VHDL и Verilog.

Учебное пособие. Формат А-4; 264 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.