Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Новинки

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

О. В. Алісейко

                 Методичні рекомендації розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформацйні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Інформаційні технології у бізнесі» (усі форми навчання). У практикумі викладено матеріали з проектування та практичного використання баз даних із застосуванням мови запитів SQL2. Засвоення викладеного матеріалу сприяє підвищенню ефективності практичної підготовки студентів в області розробки та використання баз даних в інформаційних системах.

 

                 Методичні рекомендації: А-5 формату, 52 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Концепция оценки физического состояния и тренированности студентов

Концепция оценки физического состояния  и тренированности студентов

Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский

               Предназначено для теоретических занятий при подготовке к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

        Учебно-методическое пособие: А-5 формата, 64 стр., русский язык, обложка мягкая

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та  мережах

Л. М. Холод, С. О. Сабурова, Ю. Ю Коляденко

      Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах, наведено структуру метрологічної служби галузі та підприємств зв’язку, принципи повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації метрологічних підрозділів галузі. Розглянуто основні напрямки та методи вимірювань параметрів цифрових систем передачі в сучасних телекомунікаційних технологіях Е1, HDF, SDH, ATM та мереж нового покоління – NGN.

       Для студентів старших курсів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,аспірантів, викладачів та вчених при виборі напрямку наукових досліджень, а також для інженерно-технічних спеціалістів, які бажають отримати базові знання загальних основних принципів метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах.

     Навчальний посібник: А-5 формату, 172 стор., українська мова, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


English for IT students

English for IT students

Англійська мова. Навчальний посібник для студентів старших  курсів комп’ютерних спеціальностей. Частина 2.

За заг. ред. М. П. Сукнова

 

       Даний навчальний посібник відповідає сучасним вимогам щодо підходу до вивчення англійської мови в вузі і поєднує матеріал щодо всіх видів контрольної мовленнєвої компетенції, передбачених програмами.

 

       Навчальний посібник: А-4 формату, 208 стор.,  англ. мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

Under the general editorship of  Professor V. A. Loshakov

A thing of the past specialized networks for voice, video and data transmission. With the digitization of the content of the television services, the difference between the types of transmission is erased, with the processing and delivery of various standards carried out in universal IP and mobile networks. Digital Convergence TV allows  to create new TV programs and services that have never been possible before, and opens up new opportunities both from the point of view of service providers and from the perspective of the end-user.

manual for graduate students

Навчальний посібник:  А-5 формату, 416 стор., англ. мовою, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Случайная выборка

Олімпіадні задачі з програмування за матеріалами Зимової школи

Олімпіадні задачі з програмування за матеріалами Зимової школи

З. В. Дудар, О. В. Вечур, О. Л. Ле­щин­ська

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Програмна інженерія»

У посібнику розглянуто і проаналізовано олімпіадні за­дачі Зимової школи з про­гра­мування, які пропонується вико­ристовувати студентам і ви­кладачам під час під­го­товки до занять з дисципліни «Алгоритми та струк­тури даних», наведено реко­мен­да­ції до їх розв’язання.

Для студентів технічних ВНЗ напрямку підготовки «Програмна інже­не­рія», викла­дачів алгоритмічних дисциплін і тренерів студентських команд з алгоритмічного програмування.

Навчальний посібник: А-5 формату, 240 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Управління розвитком регіону

Управління розвитком регіону

Л. О. Лімонова

У навчальному посібнику викладено найважливіші відомості про   регіони та методи управління їх соціально-економічним розвитком.

Розглядаються сутність регіону та його роль в економічному і соціальному розвитку суспільства, форми і методи управління регіональною економікою, правові та економічні основи місцевого самоврядування, взаємовідносини центральних і місцевих органів управління та самоврядування; методи аналізу економічної ситуації в регіоні, оцінки наслідків здійснюваних у регіональному управлінні реформ, доцільність формування нової управлінської стратегії регіонального розвитку та розробки програм її реалізації.

Містить тести з кожної теми дисципліни, словник термінів та законодавчі акти України.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, фахівців з регіонального управління.

Навчальний посібник: А-5 формату, 142 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Практикум. Текстовый редактор Micrоsоft Word

Практикум. Текстовый редактор Micrоsоft Word

Л. И. Белоусова, С. А. Веприк

В данном методическом пособии предложен цикл лабораторных и самостоятельных работ для глубокого и разностороннего изучения возможностей текстового редактора Micrоsоft Word.

Для студентов, изучающих дисциплины, связанные с информационными технологиями. Апробировано и внедрено в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г.С. Сковороды.

Методическое пособие с приложением на CD-диске. Формат А-4; 172 стр., язык русский, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Розслідування та судові експертизи пожеж

Розслідування та судові експертизи пожеж

В. Д. Безвесільний, О. Ф. Дьяченко

У роботі наведено комплекс заходів, рекомендований щодо проведення розслідувань та встановлення специфічних явищ, які характеризують виникнення і розвиток пожеж, а також щодо підготовки матеріалів та поставлення питань при призначенні судових експертиз у справах про пожежі. Розкрито механізми відпрацювання та обґрунтування відповідних вихідних даних, для полегшення добору яких у додатках надані науково-технічні довідкові матеріали. Фотоматеріали, подані в додатку, наочно ілюструють і доповнюють наведені в книзі відомості. Текст викладено українською та російською мовами.

Для науковців, працівників правоохоронних органів, судових експертів, фахівців пожежної охорони, суддів, викладачів і студентів спеціальних навчальних закладів.

Довідково-методичний посібник. Формат А-5, 360 с. . Іл.: 32., обкл. м’яка, укр. та рос. мовa.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ГРАММАТИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ГРАММАТИКА

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Пособие предназначено для студентов-иностранцев первого и второго курсов технических специальностей, построено на синтаксической основе: рассматриваются типы отношений в структуре простого и сложного предложения, систематизируются и углубляются полученные ранее знания по основам грамматики русского языка.

Учебное пособие. 280 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.