Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Новинки

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

ПРАКТИКУМ з дисципліни "Організація баз даних"

О. В. Алісейко

                 Методичні рекомендації розроблені відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12 «Інформацйні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Інформаційні технології у бізнесі» (усі форми навчання). У практикумі викладено матеріали з проектування та практичного використання баз даних із застосуванням мови запитів SQL2. Засвоення викладеного матеріалу сприяє підвищенню ефективності практичної підготовки студентів в області розробки та використання баз даних в інформаційних системах.

 

                 Методичні рекомендації: А-5 формату, 52 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Концепция оценки физического состояния и тренированности студентов

Концепция оценки физического состояния  и тренированности студентов

Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский

               Предназначено для теоретических занятий при подготовке к зачету, экзамену по физическому воспитанию в высших технических учебных заведениях.

        Учебно-методическое пособие: А-5 формата, 64 стр., русский язык, обложка мягкая

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах

Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та  мережах

Л. М. Холод, С. О. Сабурова, Ю. Ю Коляденко

      Викладено принципи метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах, наведено структуру метрологічної служби галузі та підприємств зв’язку, принципи повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, атестації метрологічних підрозділів галузі. Розглянуто основні напрямки та методи вимірювань параметрів цифрових систем передачі в сучасних телекомунікаційних технологіях Е1, HDF, SDH, ATM та мереж нового покоління – NGN.

       Для студентів старших курсів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,аспірантів, викладачів та вчених при виборі напрямку наукових досліджень, а також для інженерно-технічних спеціалістів, які бажають отримати базові знання загальних основних принципів метрологічного забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах.

     Навчальний посібник: А-5 формату, 172 стор., українська мова, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


English for IT students

English for IT students

Англійська мова. Навчальний посібник для студентів старших  курсів комп’ютерних спеціальностей. Частина 2.

За заг. ред. М. П. Сукнова

 

       Даний навчальний посібник відповідає сучасним вимогам щодо підходу до вивчення англійської мови в вузі і поєднує матеріал щодо всіх видів контрольної мовленнєвої компетенції, передбачених програмами.

 

       Навчальний посібник: А-4 формату, 208 стор.,  англ. мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL TELEVISION

Under the general editorship of  Professor V. A. Loshakov

A thing of the past specialized networks for voice, video and data transmission. With the digitization of the content of the television services, the difference between the types of transmission is erased, with the processing and delivery of various standards carried out in universal IP and mobile networks. Digital Convergence TV allows  to create new TV programs and services that have never been possible before, and opens up new opportunities both from the point of view of service providers and from the perspective of the end-user.

manual for graduate students

Навчальний посібник:  А-5 формату, 416 стор., англ. мовою, обкладинка м’яка

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Случайная выборка

Сборник тестовых заданий по русскому языку. Научный стиль речи для иностранных студентов второго курса экономических специальностей

Сборник тестовых заданий по русскому языку. Научный стиль речи для иностранных студентов второго курса экономических специальностей

И. И. Черненко, В. А. Демченко, Г. А. Деркач

Сборник тестов предназначен для контроля знаний по научному стилю в объеме, предусмотренном программой курса русского языка для студентов-иностранцев второго курса основных факультетов. Сборник состоит из восьми тематических разделов и ориентирован на фактический материал, представленный в «Учебном пособии по русскому языку: Научный стиль для студентов-иностранцев экономических специальностей» (автор  И. И. Черненко).

Сборник: А-5 формата, 132 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зміст


Системы измерений и метрологического обеспечения в телекоммуникациях

Системы  измерений и метрологического обеспечения в телекоммуникациях

С. А. Сабурова, Ю. Ю. Коляденко

В учебном пособии изложены вопросы методологии и технологии измерений, системной и технической эксплуатации, метрологического обеспечения с учетом требований стандартов, рекомендаций ITU, ISO, ETSI, законов и нормативных документов в рамках современных технологий, действующих в Единой национальной сети связи Украины. Рассмотрены методы стандартизации и сертификации приборов для измерения параметров объектов телекоммуникационных систем и сетей (ТСС). Представлена система государственной и ведомственной поверки измерительных приборов и система эталонов единиц измерений ТСМ. Приведены базовые положения метрологического обеспечения операторов связи, организаций и бизнес-стрктур, использующих приборы связи и предоставляющих услуги связи. Рассмотрены методы и способы обеспечения точности измерений, а также организационные основы метрологического обеспечения в телекоммуникациях.

Основу учебного пособия составили материалы учебных дисциплин, читаемых на кафедре телекоммуникационных систем Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся специальностям по направлению «Телекоммуникации».

Учебное пособие А-4 формата, 272 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи і технології маркетингу

Інформаційні системи і технології маркетингу

А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко

Посібник містить навчально-методичні матеріали для вивчення дисциплін “Інформаційні системи і технологія маркетингу” для студентів старших курсів, що навчаються за спеціальностями „Маркетинг”, „Інформаційні технології проектування в економіці”, „Інформаційні управляючі системи та технології”та „Економічна кібернетика”. Блок навчально-методичного забезпечення включає конспект лекцій з дисципліни: необхідні пояснення, літературу по кожній темі та завдання для перевірки знань.

У навчальному посібнику розглянуті основи створення і функціонування інформаційних систем маркетингу, засоби використання сучасних інформаційних технологій обробки маркетингової інформації. Розглянуті інформаційні технології та математичні методи розв’язання задач маркетингу, та їх застосування на підприємствах. Посібник стане в пригоді студентам вищих навчальних закладів освіти, які навчаються за економічним та технічним напрямком, а також працівникам служб маркетингу, менеджерам та фахівцям інформаційних технологій.

Навчальний посібник, 240 с., українська мова, 2005 р. М`яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Л. О. Лімонова проф. Харківського національного університету радіоелектроніки

Новий навчальний курс підготовлено та розроблено з метою надати знання і навички студентам усіх форм навчання спеціальності «Економічна кібернетика». У запропонованому курсі лекцій розглядається значний спектр проблем щодо управління розвитком регіону. Як методологічну основу дослідження, аналізу та моделювання соціально-економічних систем використано системний підхід, а сам об’єкт управління — регіон розглядається як складна соціально-економічна система. Багато часу приділено вивченню методології розробки стратегії розвідку регіону. В основу цього навчального курсу покладено результати наукового дослідження, що було здійснено за безпосередньої участі автора під час розробки концептуальних засад стратегії розвитку Харківського регіону.

Конспект лекцій, 102 с., А5, українська мова, 2004 р. М`яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПРИЛАДИ, ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ І ТЕХНОЛОГІЯ ЇХ ВИРОБНИЦТВА

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПРИЛАДИ, ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ   І ТЕХНОЛОГІЯ ЇХ ВИРОБНИЦТВА

О. В. Бородін, С. С. Бурдукова, Ю. О. Гордієнко, А. М. Гуржій

У підручнику докладно розглянуто сучасні напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми, елементи функціональної електроніки, датчики, цифрові ВІС і мікропроцесори, технологію їх виробництва та галузі їх застосування.

Підручник, 416 с., українська мова. Обкладинка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.