Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Безпека життєдіяльності на транспорті

Безпека життєдіяльності на транспорті

В.О. Чернявська, Н.Й. Дуброва

У навчальному посібнику розглянуті проблеми охорони праці й виробничої безпеки працівників сфери транспорту. Окрема увага приділена питанням охорони праці для специфічних умов функціонування об'єктів транспорту і його галузевих виробництв, безпеки життя і діяльності працівників.
Посібник рекомендовано для учнів, слухачів, викладачів, професійно-технічних навчальних закладів з метою проведення навчання, підготовки та підвищення  кваліфікації за робітничими професіями з питань охорони праці у сфері транспорту.
Навчальний посібник: А-5 формату, 448 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник тестовых заданий по научному стилю речи (для иностранных студентов 2 курса экономических специальностей)

Сборник тестовых заданий по научному стилю речи (для иностранных студентов 2 курса экономических специальностей)

И. И. Черненко, В. А. Демченко, Г. А. Деркач

Сборник тестов предназначен для контроля знаний по научному стилю в объеме, предусмотренном программой курса русского языка для студентов-иностранцев второго курса основных факультетов. Сборник состоит из восьми тематических разделов и ориентирован на фактический материал, представленный в «Учебном пособии по русскому языку: Научный стиль для студентов-иностранцев экономических специальностей» (автор И. И. Черненко).

 Сборник тестов: А-5 формата, 132 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Научный стиль. Учебное пособие по русскому языку (для иностранных студентов основных факультетов экономических специальностей)

Научный стиль. Учебное пособие по русскому языку (для иностранных студентов основных факультетов экономических специальностей)

Г. А. Деркач, В. А. Демченко

Пособие предназначено для студентов-иностранцев основных факультетов экономических специальностей. В нем продолжается работа по обучению аннотированию и реферированию, навыки которого необходимы студентам для работы с текстами специальных дисциплин, для написания рефератов, курсовых работ; в то же время вводится новый аспект: умение вести дискуссию на темы по специальности.

  Учебное пособие: А-5 формата, 150 стр., на русском языке, обложка мягкая

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник тестовых заданий по русскому языку. Научный стиль речи для иностранных студентов второго курса экономических специальностей

Сборник тестовых заданий по русскому языку. Научный стиль речи для иностранных студентов второго курса экономических специальностей

И. И. Черненко, В. А. Демченко, Г. А. Деркач

Сборник тестов предназначен для контроля знаний по научному стилю в объеме, предусмотренном программой курса русского языка для студентов-иностранцев второго курса основных факультетов. Сборник состоит из восьми тематических разделов и ориентирован на фактический материал, представленный в «Учебном пособии по русскому языку: Научный стиль для студентов-иностранцев экономических специальностей» (автор  И. И. Черненко).

Сборник: А-5 формата, 132 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

О.В. Лаврухін, П.В. Долгополов, В.В. Петрушов, О.М. Ходаківський

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику «Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями» наведено коротку історію автоматизації технологічних процесів, класифікацію та принципи побудови інформаційних систем, склад їх забезпечуючої та функціональної частин.

Розглянуто АСК ВП УЗ, Аск пп уз та їх підсистеми, елементи електронного документообігу залізничного транспорту, закордонний досвід формування та експлуатації інформаційних систем залізничного транспорту, інформаційні системи взаємодії видів транспорту, систему EDIFACT, сучасні проблеми та перспективи розвитку інформатизації перевізного процесу.

Навчальний посібник: А-5 формату, 118 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Олімпіадні задачі з програмування за матеріалами Зимової школи

Олімпіадні задачі з програмування за матеріалами Зимової школи

З. В. Дудар, О. В. Вечур, О. Л. Ле­щин­ська

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Програмна інженерія»

У посібнику розглянуто і проаналізовано олімпіадні за­дачі Зимової школи з про­гра­мування, які пропонується вико­ристовувати студентам і ви­кладачам під час під­го­товки до занять з дисципліни «Алгоритми та струк­тури даних», наведено реко­мен­да­ції до їх розв’язання.

Для студентів технічних ВНЗ напрямку підготовки «Програмна інже­не­рія», викла­дачів алгоритмічних дисциплін і тренерів студентських команд з алгоритмічного програмування.

Навчальний посібник: А-5 формату, 240 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

З. В. Дудар, Л. Д. Самофалов, І. А. Ревенчук

У навчальних матеріалах з дисципліни «Діловодство» подано сучасний підхід до ведення документообігу на підприємстві. Роз­гля­нуто стандарти електронного документообігу. Для формування доку­мен­тів у електронній формі використовують сучасне програмне забезпечення, яко­му присвячено значну частину посіб­ника. Розглянуто файлову систему комп’ютера; програми керування файлами; основні поняття електронної пошти; роботу з найпоширенішими поштовими клієнтами; накладення цифрового підпи­су в поштових програ­мах; сліпий десятипальцьовий метод набору тексту; створення текстів у «Блок­ноті», Microsoft Word; роботу з електронними таблицями в Micro­soft Excel; створення електронної пре­зентації в Microsoft Power Point; роботу із СУБД MS Access; питання за­хисту інформації; подано огляд антивірусних програм.

Для студентів і працівників фірм і підприємств, які за родом діяльності мають складати електронні документи.

Навчальний посібник: А-5 формату, 330 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Страхування

Страхування

Є. В. Діденко, В. О. Тімофєєв

Навчальний посібник відповідає вимогам державних стандартів вищої освіти України згідно із програмою дисципліни «Страхування». В посібнику розглянуто проблемні питання налагодження страхових відносин, організації страхової діяльності, тарифікаціїї страхових послуг тощо. З метою закріплення отриманих знань передбачено розв’язання навчальних завдань за наведеними методичними вказівками.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмою підготовки бакалавра з напряму «Економіка і підприємництво», ас­пірантів і викладачів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 180 стор., українська мова, м'яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Математика для вступників до вузів

Математика для вступників до вузів

М. Ф. Бондаренко, В. А. Дікарєв, О. Ф. Мельников, В. В. Семенець, Л. Й. Шкляров

Навчальний посібник містить повну інформацію (довідковий матеріал, класифікацію задач, методи розв’язання) з усіх розділів математики, що включено до програми вступних екзаменів до вузів, включаючи задачі з парамертами. Методи розв’язання задач проілюстровано прикладами. В частині 1 (Алгебра) детально описано розв’язання 587 прикладів і задач. Для більш досконалого вивчення матеріалу в навчальному посібнику наведено завдання для самостійного виконання (519 завдань) та відповіді до них. У частині 2 (Геометрія. Початки аналізу) наведено розв’язання 382 задач. Крім того, посібник містить 278 задач для самостійного розв’язання та відповіді до них. Автори цього навчального посібника поставили собі за мету надати абітурієнтам повну інформацію про способи розв’язання достатньо повного «набору» різного роду прикладів і задач, що охоплюють усі розділи програми вступних екзаменів у вузи. Навчальний посібник призначений для учнів та вчителів середніх шкіл, учнів та викладачів усіх форм довузівської підготовки.

Навчальний посiбник, 1120 с., українська мова, 2002 р. Обкладинка тверда. Ціна 35 грн.

Учебное пособие, 1120 с., русский язык, 1999 г. Обложка твёрдая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи програмування мовою С++

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. П. Степанов, В. П. Пчелінов, Т. Г. Довженкова, О. О. Матат

Посібник містить матеріал, передбачений програмами з дисциплін „Інформатика”, „Програмування”. В кожному розділі надаються необхідні теоретичні відомості з програмування мовою С++, наведені схеми алгоритмів і чисельні ілюстрацій ні приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Посібник складається з найбільш важливих розділів програмування мовою С++, застосування яких розглянуто як для різних програмних середовищ, так і для системи С++Builder.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів вузів, але він буде корисний і більш досвідченим програмістам і викладачам.

Рекомендовано студентам денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямків „Інформатика”, „Телекомунікаційні системи та мережі”, „Інформаційні системи зв’язку”, „Комп’ютерні системи та мережі”, „Системне програмування”, „Спеціалізовані комп’ютерні системи”, „Метрологія та вимірювальна техніка” тощо.

Навчальний посібник, 320 стор., українська мова, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Религия и атеизм на историческом перепутье: прошлое и современность

Религия и атеизм на историческом перепутье: прошлое и современность

М. Е. Добрускин

На базе большого исторического, теоретического, религиозного, юридического российского, украинского и отчасти зарубежного материала в монографии исследуется в их сопоставлении прошлое и настоящее в положении религии и атеизма, вскрываются противоречия между политикой государства в данной сфере и действующей Конституцией, духовными интересами верующих и неверующих.

В центре исследования – Русская православная церковь, ее история и высокая роль в общественной жизни в условиях дискриминации и разрушения атеизма. Анализируется его значение в формировании научного мировоззрения, развитии образования и науки.

Книга рассчитана преимущественно на интеллигенцию и духовенство, учащуюся молодежь, всех, кто проявляет интерес к данной проблеме; также может служить пособием при изучении студентами религиоведения и философии.

Монография, 276 стр., язык русский, 2005 г. Обложка твердая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Русский язык

Русский язык

В. А. Демченко, В. А. Бурыкина, Т. В. Пахалкова-Соич, И. В. Друзенко

Настоящее пособие предназначено для иностранных студентов, которые обучаются в вузах Украины с преподаванием специальных предметов на английском языке, а также для всех иностранных граждан, желающих улучшить свой уровень практического владения русским языком в социально-бытовой и в социально-культурной сферах общения. Оно может служить удобным справочником по практической грамматике на всех этапах изучения русского языка, а также может быть использовано в нефилологических вузах в качестве корректировочного курса.

Учебное пособие для иностранных студентов, формат А4, 356 стр., 2005 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технология межсоединений электронной аппаратуры: учебник для высших учебных заведений

Технология межсоединений электронной аппаратуры: учебник для высших учебных заведений

В. В. Семенец, Кратц Джон, И. Ш. Невлюдов, В. А. Палагин

В учебнике рассмотрены электрические параметры межсоединений и линий связи, конструкции основных видов получения соединений на уровне микросхем, микроблоков, узлов на печатных платах. Особое внимание уделено способам уменьшения длины межсоединений и линий связи за счет использования многослойных коммутационных плат и структур и структур с шариковыми и столбиковыми матричными выводами (BGA/CSP).

Подробно рассмотрены технологические процессы изготовления матричных структур BGA и CSP, их монтажа на коммутационные платы, технологическое оборудование и инструментальное обеспечение контроля качества процессов и изделий с компонентами BGA и CSP. Приведена методика оценки качества конструктивных элементов схем, расчета выхода годных, принцип автоматического проектирования многослойной разводки.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений специальностей направлений «Электронные аппараты», «Электронная техника», «Компьютеризированные системы, автоматика и управление», «Информационная безопасность», может быть полезен студентам смежных специальностей, специалистам, магистрам и аспирантам.

Учебник, 432 с., русский язык, 2005 г. Обложка твердая. 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Страноведение

Страноведение

Е. И. Ковцур, Л. Ю. Морозова, И. А. Диденко

Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы по курсу “Страноведение” для студентов-иностранцев подготовительных факультетов учебных заведений Украины, которые начинают изучать курс “Страноведение” на русском языке, еще не имея достаточного лексического запаса и владея ограниченным набором конструкций научного стиля речи. В первую часть учебного пособия включен русско-украинский словарь терминов, которые используются в курсе “Страноведение” на английском, французском, арабском, китайском и вьетнамском языках.

Целью пособия является помочь иностранным студентам подготовительных факультетов организовать самостоятельную работу в процессе изучения курса “Страноведение”. Тематика текстов полностью соответствует программе по курсу “Страноведение”.

Учебное пособие. Формат А-4; 166 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Ідентифікація людини за параметрами мовних сигналів (проблеми та шляхи їх вирішення)

Ідентифікація людини за параметрами мовних сигналів (проблеми та шляхи їх вирішення)

М. Ф. Бондаренко, О. Я. Дрюченко, С. Ф. Коряк, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко

Розглядаються питання, пов’язані з органами мовотворення, артикуляційною класифікацією звуків мови, їх варіативністю у мовних сигналах, способами відображення у стислих метричних просторах, механізмами та критеріями пошуку релевантних інформаційних ознак та застереженнями щодо застосування математичних методів у цьому процесі. Дається порівняльний аналіз існуючих методів ідентифікації людини за параметрами мови, показується їх суперечливість вимогам теорії розпізнавання образів, так само як і суперечливість їх застосування у криміналістиці. Викладаються нові, невідомі раніше науці факти та дані про властивості мовних сигналів та механізми їх обробки слуховим аналізатором, отримані авторами книги впродовж кількох десятків років системно цілеспрямованої напруженої роботи. Спираючись на них та на набутий досвід, автори пропонують принципово новий, так званий фоново-ітераційний метод ідентифікації, який, за їхнім переконанням, є найперспективнішим у майбутньому підходом до вирішення задачі ідентифікації людини за параметрами мови, зокрема для цілей криміналістики.

Для фахівців у галузі комплексного аналізу мови, прикладної та експериментальної фонетики, а також для студентів юридичних та філологічних спеціальностей.

Монографія, українська мова, 260 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Математичне забезпечення інформаційно-управляючих систем

Математичне забезпечення інформаційно-управляючих систем

А. М. Гуржій, З. В. Дудар, В. М. Левикін, Б. В. Шамша

Підручник присвячений розгляду питань і проблем побудови математичного забезпечення, яке є найважливішим засобом ефективного функціонування інформаційно-керуючих систем (ІКС). Робота складається з восьми розділів, кожний з яких є окремим модулем, який дозволяє вирішувати цілий комплекс функціонувальних питань. У підручнику наведено матеріал з урахуванням можливості розв’язання основних задач в ІКС за допомогою типових пакетів прикладних програм. За основні пакети взято STATIATSCA B STSTGRAPHICS PLUS. Підручник может бути рекомендований як базовий для вивчення дисципліни математичного забезпечення ІКС, в основі якого лежать принципи побудови динамічних і статистичних моделей, прийняття рішень за моделями, розв’язання задач розпізнавання образів та побудови моделей прогнозування.

Підручник, українська мова, 448 стор. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Безопасность жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности

В. А. Айвазов, Б. В. Дзюндзюк, А. И. Хянникяйнен

Конспект лекций по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех специальностей.

Конспект лекций, русский язык, 190 стр. Мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Обробка текстової інформації у видавничих системах

Обробка текстової інформації у видавничих системах

А. К. Дорош, В. П. Ткаченко, В. Ф. Челомбітько

Частина 1. Теоретичні основи обробки текстової інформаці.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи додрукарської обробки текстової інформації, основні види друкованих видань та їх особливості, критерії вибору формату і виду видання, технологію комп’ютерної підготовки публікації до видання, вибір шрифтового оформлення видань, естетично-емоційні принципи вибору конструкції і художнього оформлення видання, технічне редагування видань, правила комп’ютерного набору, коректури і верстки. Наведено класифікацію шрифтів і термінологію у видавничій справі, а також методику створення та редагування текстових документів.

Для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямку «Видавничо-поліграфічна справа», а також працівників видавництв і поліграфічних підприємств.

Навчальний посібник: А-5 формату, 308 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Розслідування та судові експертизи пожеж

Розслідування та судові експертизи пожеж

В. Д. Безвесільний, О. Ф. Дьяченко

У роботі наведено комплекс заходів, рекомендований щодо проведення розслідувань та встановлення специфічних явищ, які характеризують виникнення і розвиток пожеж, а також щодо підготовки матеріалів та поставлення питань при призначенні судових експертиз у справах про пожежі. Розкрито механізми відпрацювання та обґрунтування відповідних вихідних даних, для полегшення добору яких у додатках надані науково-технічні довідкові матеріали. Фотоматеріали, подані в додатку, наочно ілюструють і доповнюють наведені в книзі відомості. Текст викладено українською та російською мовами.

Для науковців, працівників правоохоронних органів, судових експертів, фахівців пожежної охорони, суддів, викладачів і студентів спеціальних навчальних закладів.

Довідково-методичний посібник. Формат А-5, 360 с. . Іл.: 32., обкл. м’яка, укр. та рос. мовa.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Дослідження пожеж з ознаками підпалу

Дослідження пожеж з ознаками підпалу

В. Д. Безвесільний, О. Ф. Дьяченко

Опрацьовано накопичений досвід з проведення судової пожежно-технічної експертизи, практичний досвід державного пожежного нагляду, практику слідчої роботи з ознаками підпалу щодо розробки єдиних рекомендацій, здатних надати фахівцям чіткі, науково обґрунтовані та підтверджені практикою засади, що дозволять в умовах невизначеності виконувати певні слідчі дії й експертні дослідження.

Для науковців, працівників правоохоронних органів, судових експертів, фахівців пожежної охорони, суддів, викладачів та студентів спеціальних навчальних закладів.

Навчальний посібник. Формат А-5, 72 с., обкл. м’яка, укр. мовa.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Изучение глагольных приставок. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев.

Изучение глагольных приставок. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев.

О. В. Петрушова, Н. П. Доценко, И. И. Черненко

Пособие предназначено для иностранных студентов старших курсов, аспирантов, стажеров разных специальностей, изучающих русский язык как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.

Пособие состоит из трех разделов: Глагольные приставки, Однокоренные глаголы с разными приставками, Тексты. Приложения к первому и второму разделу содержат справочный материал и самостоятельные работы.

Учебное пособие: А-5 формат, 312 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.