Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Основи програмування мовою С++

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. А. Любченко, О. А. Кобилін, Д. О. Руденко, Д. С. Пелешенко

Даний посібник є другим виданням випущеного у 2005 році співробітниками кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки підручника під керівництвом заслуженого діяча науки та техніки України професора  Є. П. Путятіна

Навчальний посібник перероблено з урахуванням змін у викладанні мови програмування С++. Розглядаються базові принципи програмування та конструкції мови програмування С++. Наведено приклади з детальним розглядом рішень. Наведено схеми алгоритмів та приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Розглядаються основні можливості мови C++ при розробці об'єктно-орієнтованих програм.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів у закладах освіти, які проходять навчання за спеціальностями в галузі знань «Інформаційні технології».

 Навчальний посібник: А-5 формату,284 с., українська мова, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Цифрова схемотехніка

Цифрова схемотехніка

В. М. Карташов, Л. П. Тимошенко

                             

   Розглядаються основні принципи побудови сучасних цифрових схем, структури логічних елементів, синтез функціональних комбінаційних та послідовнісних пристроїв, структури запам’ятовуючих пристроїв та програмованих логічних інтегральних схем, а також практичне застосування цифрових пристроїв, які, зокрема, використовуються в засобах мультимедійних інформаційних системах.  

                   Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю ілюстрацій, прикладів розв’язання задач, навичок «читати» схеми, запитаннями, тестами та завданнями для самоперевірки і контролю засвоєння знань за кожним розділом програми дисципліни. Зокрема, питання та завдання складають базу для підсумкового модульного й сесійного контролю.

                  Узагальнено багаторічний досвід викладання даної дисципліни, зберігаючи глибину її матеріалу, на кафедрі «Мультимедійні  інформаційні радіоелектронні системи» Харківського національного університету радіоелектроніки.

                Призначено для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом «Системи, технології та комп’ютерні засоби мультимедіа». Підручник може бути корисний також студентам суміжних спеціальностей, бакалаврам і магістрам з радіотехніки та телекомунікації.                                                                         

 Навчальний посібник: А-5 формата, 272 с., українська мова, обкладинка м’яка     

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Краткий курс физики

Краткий курс физики

И.Н. Кибец, Е.Н. Коваленко, А.И. Рыбалка, В.А. Стороженко

В пособии в краткой форме изложен материал по всем разделам курса физики для технических вузов — от механики до физики атомного ядра и элементарных частиц.

Для иностранных студентов и студентов-заочников технических вузов.

 Учебное пособие: А-5 формата, 330 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні технології статистичного аналізу даних педагогічної діагностики

Інформаційні технології статистичного аналізу даних педагогічної діагностики

Л. І. Білоусова, О. Г. Колгатін, Л. С. Колгатіна

Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості з основ педагогічної діагностики й статистичної обробки даних педагогічних досліджень. Основну увагу приділено практикуму з автоматизованої статистичної обробки даних з використанням табличного процесора загального призначення. Усі приклади виконання лабораторних робіт наведено на базі табличного процесора Microsoft Excel. Проте всі запропоновані розрахунки можуть бути виконані в табличних процесорах Open Office та Libre Office, які працюють під управлінням операційних систем на базі Linux. Практикум складається з 9 лабораторних робіт, в яких докладно розглядається порядок розв’язування задач описової статистики, статистичної перевірки гіпотез, обчислення кореляції. Запропонований матеріал не охоплює всього математичного апарата, який використовується в гуманітарних науках, але дозволяє опанувати основні методи обробки результатів опитування, тестування, педагогічного експерименту, створює базу для самостійного застосування інших методів до розв’язування конкретних задач.

              Навчальний посібник спрямовано на підтримку навчання курсів «Методологія психолого-педагогічних досліджень», «Інформаційні системи в педагогічній діяльності», «Кваліметрія та діагностика навчального процесу» студентами педагогічного універси-тету і може бути корисним для аспірантів і докторантів, практичних психологів, соціологів, педагогів, а також науковців.

 

Навчальний посібник: А-5 формату, 74 стор., українською мовою, обкладинка м’яка
Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Смотрю я вдаль… : сборник стихов

Смотрю я вдаль… : сборник стихов

Л. В. Крюкова

Мы продолжаем знакомить читателя с самобытной поэзией Л. Крюковой. Надеемся, что этот сборник доставит почитателям ее таланта немало приятных минут, пробудит интерес к истории нашей страны, любовь и уважение к людям.

На обложке использована картина итальянского художника Витторио Реджианини (1858—1938).

Сборник стихов: А-5 формата, 208 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Internet-технологии в бизнесе

Internet-технологии в бизнесе

А. Н. Гуржий, А. В. Карпухин, В. А. Тимофеев, Е. В. Алисейко, З. А. Кочуева

В учебном пособии излагаются основные концепции, положенные в основу при создании Internet, основные принципы работы Internet, а также правила и способы работы в глобальной сети, принципы использования различных услуг, доступных пользователю в Internet. Большое внимание уделяется рассмотрению стека протоколов TCP/IP. Подробно рассматриваются все уровни протоколов и их взаимодействие в процессе передачи различных видов сообщений между клиентом и сервером. В учебное пособие включено большое число иллюстраций, облегчающих понимание излагаемого материала. Данное учебное пособие будет полезно студентам всех специальностей технических вузов, а также тем пользователям, которые хотят подробнее узнать о принципах работы и использования Internet.

Учебное пособие: А-5 формата, 340 стр., на русском языке, обложка мягкая

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Избранное. Жизнь как море… . Сборник стихов.

Избранное. Жизнь как море… .  Сборник стихов.

Л.В. Крюкова

Глубокая самобытная поэзия доставит почитателям таланта Л. В. Крюковой немало приятных минут.

Сборник стихов: А-5 формата.  198 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Почему я не скучаю. Сборник стихов для детей

Почему я не скучаю. Сборник стихов для детей

Л.В. Крюкова

Сборник содержит   стихи  для  детей   разных   возрастных   групп.  Добрые  и  поучительные стихи  и сказки  помогут детям  развить свои  нравственные  качества  и  расширить  кругозор,  что  необходимо  для  формирования личности с раннего возраста.

 Сборник: А-5 формата, 208 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Загальна фізика з прикладами і задачами ч.ІІІ, т.2 Квантова та атомна фізика. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика

Загальна фізика з прикладами і задачами  ч.ІІІ, т.2  Квантова та атомна фізика. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика

І. М. Кібець, А. І. Рибалка, В. О. Стороженко

Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів

 Навчальний посібник: А-5 формату, українською мовою, 304 стор., обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Теория и практика перевода с китайского языка на русский. Синтаксис

Теория и практика перевода  с китайского языка на русский. Синтаксис

Л. А. Куплевацкая, Чжоу Пин Пин

Рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное пособие для студентов высших учебных заведений (письмо 1/11-20264 от 29.12.12)

Учебное пособие адресовано китайским студентам-филологам, изучающим русский язык как иностранный и осваивающим перевод как вторую специальность. 

Учебные материалы пособия построены на синтаксической основе и сопровождаются правилами, контрольными работами и системой ключей.  

Цель пособия – формирование практических навыков в различных видах последовательного полного и сокращенного перевода текстов различных стилей речи. 

Пособие может быть использовано при обучении студентов ІІІ–IV курсов факультетов иностранных языков, обучающихся по специальности «Перевод», для курсов по переводу с китайского языка на русский, а также на занятиях по русскому языку как иностранному.

Учебное  пособие:  А-5 формата,  224 стр., обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Загальна фізика з прикладами і задачами ч.ІІІ том 1. Оптика

Загальна фізика з прикладами і задачами ч.ІІІ  том 1. Оптика

І.М. Кібець, А. І. Рибалка, В. О. Стороженко

У навчальному посібнику викладено основні положення геометричної, хвильової та квантової оптики. Значну увагу приділено фізичному сенсу оптичних явищ, що дозволяє повніше зрозуміти зміст законів та формул оптики.

Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 232 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Загальна фізика з прикладами і задачами ч.ІІ (Електрика та магнетизм)

Загальна фізика з прикладами і задачами ч.ІІ (Електрика та магнетизм)

І.М. Кібець, А.І. Рибалка, В.О. Стороженко

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 У навчальному посібнику викладено основні положення електромагнетизму та теорії механічних і електромагнітних хвиль. особливу увагу при­ділено фізичному смислу та інтерпретації основних законів, аналізу екс­периментальних даних. Значний обсяг теоретичного матеріалу, прикла­дів розв’язання задач, а також задач для самостійної роботи, тестів і до­від­кового матеріалу вигідно відрізняє цей посібник серед інших видань.

Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 424 стор., українською мовою, обкладинка м’яка. 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Лирика. Сборник стихов «Белые лебеди стаей кружились...»

Лирика. Сборник стихов «Белые лебеди стаей кружились...»

Л. В. Крюкова

Глубокая самобытная поэзия доставит почитателям таланта Л. В. Крюковой немало приятных минут.

Сборник: А-5 формата, 198 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Тексти лекцій. Тести. Індивідуальні завдання

Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Тексти лекцій. Тести. Індивідуальні завдання

Н. П. Клімова, О. Г. Нерух, О. О. Ремаєва

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник призначений для вивчення розділу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» основного курсу вищої математики для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Складається з шести розділів: лінійна алгебра, векторна алгебра, аналітична геометрія на площині та в просторі, лінійні простори та лінійні оператори, у кожному з яких містяться задачі з розв'язаннями, а також питання для самоперевірки. 

Особливістю посібника є система питань для складання тестових завдань для комп'ютерного тестування. Окремий розділ посібника складають індивідуальні розрахункові завдання, що містять тридцять варіантів, до яких наведені відповіді. Рекомендується для самостійної роботи студентам денної та заочної форм навчання.

Навчальний посібник: А-5 формату, 318 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Управління персоналом промислових підприємств (мезо- та мікрорівень)

Управління персоналом промислових підприємств (мезо- та мікрорівень)

Л. В. Соколова, А. В. Ковалевська

В монографії досліджено проблеми управління промисловими підприємствами на сучасному етапі розвитку економіки; розглянуто концептуальні основи створення теоретико-методологічної бази для пізнання фундаментальних засад процесу управління персоналом на різних рівнях, що створює необхідні передумови для всебічного вивчення і аналізу діяльності підприємства, оцінки трудового потенціалу підприємства, визначення методів і засобів реалізації ефективних управлінських рішень і дозволяє розробити необхідний інструментарій ефективного управління персоналом промислових підприємств.  

Для наукових співробітників, аспірантів і студентів ВНЗ, підприємців і фахівців.

Монографія: А-5 формату, 230 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Економіка підприємства (частина 1)

Економіка підприємства (частина 1)

П.М. Коюда, О.І. Горбач, М.Ю. Гвоздєва, О.В. Степанова

  Навчальний посібник (частина 1) написаний відповідно до програми дисципліни «Економіка підприємства» та згідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Посібник (частина 1) складається зі вступу, чотирьох розділів, які включають тринадцять тем лекційного матеріалу, тести, задачі, методичні вказівки для розв’язання задач, приклади розв’язання задач.

Поєднання теоретичної та практичної частини допоможе студентам в опануванні основних тем курсу. Даний посібник надає студентам можливість заздалегідь готуватися  до занять, виконувати розрахунки наведених задач згідно до рекомендацій щодо їх розв’язання, здійснювати самоконтроль за допомогою наведених тестів.

Розраховано на студентів, що вивчають дисципліну «Економіка підприємства», слухачів післядипломної освіти. Завдяки наявності  тестів та задач посібник може бути корисним викладачам цієї дисципліни.

 Начальний посібник: А-5 формату,198 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи комп’ютерного дизайну

Основи комп’ютерного дизайну

І.І. Ключник, Ю.Є. Хорошайло, І.К. Сезонова

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

В посібнику розглядаються основні поняття дизайну, його еволюція, основи композиції, основи цифрової графіки, питання теорії кольору, типи і види шрифтів, а також програми для комп’ютерної графіки та їх використання для підготовки кваліфікованих спеціалістів для проектування та експлуатації сучасної побутової електронної апаратури.

Навчальний посібник: А-5 формату, 136 стор., українською мовою, обкладинка м’яка. 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи квантової механіки

Основи квантової  механіки

М.П. Кухтін, Ю.П. Мачехін, Е.І. Черняков

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Мікро- та наноелектроніка» та «Електронні пристрої та системи»

В даному посібнику викладено матеріал, передбачений програмою «Квантова механіка», математичний апарат і основні положення квантової механіки. За допомогою квантової теорії надано тлумачення квантово-механічних ефектів, розглянуто теорію атома та теорію випромінювання.

В посібнику наведено задачі з основних питань квантової механіки та лабораторні роботи з моделювання  квантово-механічних ефектів.

Посібник розрахований на студентів радіофізичних та радіоелектронних факультетів.

 

Навчальний посібник: А-5 формату, 194 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ моделей побутових електронних апаратів

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ моделей побутових електронних апаратів

І.І. Ключник, Ю.Є. Хорошайло, І.К. Сезонова

Рекомендовано Міністерством освіти і науки Украіни як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

Навчальний посібник «Аналіз і синтез побутових електронних апаратів» містить основи системного підходу при конструюванні і розробці побутових електронних апаратів, питання прогнозування на стадії прикладних досліджень, питання аналізу і синтезу аналогових і дискретних схем для побутової радіоелектронної апаратури. В посібнику розглянуто особливості аналізу цифрових схем і їхнє моделювання, особливості аналізу аналогових схем і їхнє моделювання, елементи теорії Марківських випадкових процесів, методи фізичного і математичного аналізу сучасної побутової електронної апаратури (ПЕА), основні визначення і поняття при синтезі синхронних автоматів, еквівалентні автомати,  мікропрограмний автомат з "твердою" і програмувальною  логікою, лічильники і дільники частоти, програмувальні інтегральні логічні схеми.

Навчальний посібник: А-5 формату, 132 стор., украінською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи схемотехніки. Частина 1

Основи схемотехніки. Частина 1

А.М. Зеленін, А.І. Костромицький, Д.В. Бондар

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом  підготовки «Телекомунікації»

У посібнику викладено основні відомості про повідомлення та сигнали в телекомунікаціях, пасивні та активні компоненти типових пристроїв телекомунікацій. Розглядаються базові схемотехнічні рішення, основні характеристики та параметри аналогових підсилювачів на дискретних елементах, принципи забезпечення цих параметрів та корекції частотних характеристик, особливості схемотехніки мікросхемних підсилювачів.

Рекомендується студентам усіх форм навчання спеціальностей напряму "Телекомунікації".

Навчальний посібник: А-5 формату, 332 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Управління фінансовими потоками підприємства

Управління фінансовими потоками підприємства

Ю. М. Великий, О. В. Майборода, І. П. Косарєва

У монографії досліджено сутність, економічний зміст та основні характеристики фінансових потоків промислових підприємств, концептуально обґрунтовано основні елементи системи управління фінансовими потоками. Запропонована концептуальна модель реалізації функцій системи управління фінансовими потоками підприємства. Проведений фінансово-економічний аналіз результативності фінансових потоків. Запропонована технологія управління фінансовими потоками з метою оптимізації руху і збалансування розподілу фінансових ресурсів для одержання максимального результату і збереження прийнятного рівня платоспроможності в процесі фінансово-господарської діяльності.

Для фахівців у галузі фінансів, організації і управління підприємствами, а також викладачів, студентів і аспірантів.

Монографія: А-5 формату, 274 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи Iнтернет-технологій

Основи Iнтернет-технологій

В. М. Бредихин, В. В. Карасюк, А. В. Карпухин, Ю. В. Мiщеряков

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику викладено основні концепції, які лягли в основу при ство­ренні мережі Internet, основні принципи роботи мережі Internet, а також способи роботи у глобальній мережі, принципи використання різних послуг, доступних користувачу в Internet.

Велику увагу приділено розгляду стека протоколів ТСР/ІР. Докладно розглянуто всі рівні протоколів і їх взаємодію у процесі передачі різних видів повідомлень між клієнтом і сервером. Розглянуті значення і перс­пективи використання Internet-тех­но­логій у корпоративних, транспорт­них і логістичних системах, системах електронної комерції.

Окремі глави присвячені розробленню веб-серверів та правовим проб­лемам Internet-технологій.

Для студентів усіх спеціальностей технічних вузів, а також для тих користувачів, які хочуть докладніше дізнатися про принципи роботи i ви­користання мережі Internet.

Навчальний посібник: А-5 формату, 394 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Вища математика. Збірник задач. Ч.2. Диференціальне та інтегральне числення

Вища математика. Збірник  задач. Ч.2. Диференціальне та інтегральне числення

О.Г. Литвин, А.Д. Тевяшев, Г.М. Кривошеєва, Л.В. Обухова, О.Г. Середа

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Збірник задач відповідає програмі курсу «Вища математика» з розділу «Диференціальне та інтегральне числення». Порівняно з наявними, цей збірник задач з вищої математики містить ряд позитивних чинників, а саме: задачі для практичних занять з відповідями; індивідуальні типові розрахункові завдання з відповідями та посиланнями на те, де знайти їх зразок виконання; довідковий матеріал до зазначеного розділу вищої математики та з елементарної математики; термінологічний словник, в якому найбільш важливі терміни з математики подано українською, російською та англійською мовами. Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 330 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Вища математика Збірник задач. Ч.3 Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної.

Вища математика  Збірник задач. Ч.3 Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної.

А.Д. Тевяшев, О.Г. Литвин, Г.М. Кривошеєва, О.Г. Середа, Н.О. Головко

...Операційне числення

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Збірник задач відповідає програмі курсу «Вища математика» з розділу «Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної Операційне числення». Порівняно з наявними, цей збірник задач з вищої математики містить ряд позитивних чинників, а саме: задачі для практичних занять з відповідями; індивідуальні типові розрахункові завдання з відповідями та посиланнями на те, де знайти їх зразок виконання; довідковий матеріал до зазначеного розділу вищої математики та з елементарної математики; термінологічний словник, в якому найбільш важливі терміни з математики подано українською, російською та англійською мовами. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 268 стор., українською мовою,  обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина ІI. Електрика та магнетизм.

Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина ІI. Електрика та магнетизм.

І. М. Кібець, А. І. Рибалка, В. О. Стороженко_

У навчальному посібнику викладено основні положення електромагнетизму та теорії механічних і електромагнітних хвиль, особливу увагу приділено фізичному смислу та інтерпретації основних законів, аналізу експериментальних даних. Значний обсяг теоретичного матеріалу, прикладів розв’язання задач, а також задач для самостійної роботи, тестів і довідкового матеріалу вигідно відрізняє цей посібник серед інших видань.

Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 424 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Радіотехнічні системи

Радіотехнічні системи

О. В. Ситнік, В. М. Карташов

Наведено принципи побудови і фізичні основи функціонування радіо­тех­нічних систем у радіолокації, радіонавігації та радіокеруванні, узагальнено структурні схеми та методи їх розрахунку. Подано відомості зі статис­тич­ної теорії прийняття рішень і теорії оцінювання параметрів випадкових про­цесів. Розглянуто властивості радіолокаційних сигналів, основи теорії оптимального виявлення й оцінювання координат цілей, радіо­електронної боротьби, а також різні прикладні аспекти радіолокації. Висвітлено прак­тичні аспекти заобрійної, ближньої та пасивної радіолокації, а також вико­ристання систем дистанційного зондування Землі з аерокосмічних носіїв. Надано довідкові матеріали щодо розподілу діапазонів частот, які викорис­товують у радіотехнічних системах різного призначення.

Для студентів старших курсів радіотехнічних і радіофізичних факультетів вищих навчальних закладів. Видання може бути корисним для ас­пірантів і фахівців, що займаються розробленням радіотехнічних систем різного призначення.

Навчальний посібник: А-5 формату, 448 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Интернет-экономика

Интернет-экономика

Л. Н. Ивин, В. М. Куклин, Л. Л. Товажнянский

Систематизирован материал по вопросам организации интернет-ком­паний, внедрения информационных технологий, интеграции в сетевую инфра­структуру предприятий реального и финансового сектора. Обсуж­да­ют­ся проблемы онлайнового брокинга и банкинга, интернет-торговли, орга­ни­зации электронных платежей в сети Интернет. Рассматриваются во­просы обеспечения безопасности трансакций и передачи информации в сети Интер­нет.

Для студентов и аспирантов всех специальностей технических и эко­номи­ческих факультетов, изучающих курсы экономики, организации и управ­ления высокотехнологическим производством. Будет полезна представителям управленческого звена формирующегося в Украине интернет– бизнеса, а также предпринимателям, желающим детально разобраться в вопросах организации высокотехнологических предприятий.

Учебное пособие: А-5 формата, 368 стр., русский язык, мягкая обложка. 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Нейронні технології в телекомунікаціях і системах управління

Нейронні технології в телекомунікаціях і системах управління

В. М. Безрук, І. В. Свид, І. В. Корсун

У навчальному посібнику викладено основи теорії штучних нейронних мереж, принципи побудови мереж управління на базі технології TMN, методи прийняття оптимальних рішень при проектуванні й управлінні мережею зв’язку із застосуванням методів векторної оптимізації. Розглянуто загальні питання застосування штучних нейронних мереж у системах управління та зв’язку, а також переваги застосування нейроінформаційних технологій при розв’язанні традиційних і нетрадиційних задач управління телекомунікаціями.

Для студентів усіх форм навчання спеціальностей напрямку «Телекомунікації».

Навчальний посібник: А-5 формату, 230 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

АРХІТЕКТУРА, ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ IBM PC

АРХІТЕКТУРА, ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ IBM PC

А. М. Гуржій, С. Ф. Коряк, В. В. Самсонов, О. Я. Скляров

Цей навчально-методичний комплекс (НМК) присвячений питанням побудови, принципам функціонування і програмного керування апаратними ресурсами персонального комп’ютера. НМК містить відомості про архітектуру, режими і програмне керування функціональним обладнанням і підсистемами; практичні заняття і вправи з прикладами і розв’язаннями; лабораторний практикум з відлагодженими програмами, докладними коментарями операторів і функціональних модулів; приклади прикладних задач, методику їх розв’язання, програми; аналіз проблем, що виникають в обладнанні РС.

Навчальний посiбник, 512 с., українська мова 2003 р. Обкладинка тверда.

Ціна договірна.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

INTERNET-ТЕХНОЛОГИИ

INTERNET-ТЕХНОЛОГИИ

А. В. Карпухин, В. М. Бредихин, Ю. В. Мищеряков

В учебном пособии излагаются концепции, положенные в основу при создании Internet, принципы работы Internet, а также правила и способы работы в глобальной сети, принципы использования различных услуг, доступных пользователю в Internet. Рассмотрены вопросы коммерческого использования Internet, изложена методика поиска информации в Internet.

Учебное пособие, 208 с., русский язык, 2003 г. Обложка мягкая. Цена договорная.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СЕТЯМИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СЕТЯМИ

С. А. Сабурова, Ю. Ю. Коляденко

Для студентов, обучающихся по курсу «Телекоммуникации». В конспекте лекций представлены основные темы с контрольными вопросами и заданиями:

-Транспортные сети.

-Системы управления транспортными сетями и услугами телекоммуникаций.

-Стандарт TMN.

-Системы управления транспортными сетями SDH.

-Системы управления транспортными сетями ATM.

-Системы управления телефонными сетями общего пользования.

-Система качества обслуживания.

Конспект лекций. 144 с. А4, русский язык, 2003 г. Мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

В. К. Ковальчук

Для студентов всех форм обучения по направлению «Телекоммуникации». В конспекте лекций представлены основные темы и методические указания к контрольным работам:

- Общие сведения о линиях связи и направляющих системах связи.

- Построение сетей электросвязи.

- Кабели на основе на основе направляющих систем.

- Электродинамика направляющих систем.

- Теория направляющих систем.

- Волноводы.

- Волоконные световоды.

- Электромагнитные влияния в линиях связи.

- Внешние влияния на линии связи.

- Коррозия кабельных оболочек и меры защиты.

- Структурированные кабельные системы.

- Индивидуальные задания и методические указания к выполнению контрольной работы студентам заочной формы обучения.

Конспект лекций. 159 с. А4, русский язык, 2003 г. Мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ СЕТЯМИ: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ СЕТЯМИ: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ

А. М. Гуржій, С. Ф. Коряк, В. В. Самсонов, О. Я. Скляров

У навчально-методичному комплексі (НМК) докладно висвітлено функції та методи застосування апаратно-програмних платформ моніторингу складних комп’ютерних мереж; розглянуто технології збору даних про стан обладнання, програмного забезпечення та мережної активності; наведено методику виявлення проблемних ситуацій, їх причин. НМК містить повний обсяг інформації, необхідний для успішного засвоєння матеріалу в умовах дистанційного навчання (самостійного вивчення). Для студентів, які вивчають дисципліни: «Комп’ютерні мережі», «Апаратне та системне програмне забезпечення комп’ютерних мереж» та ін.

Учебное пособие, 664 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая. 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ТА ПЕРЕДАЧІ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ТА ПЕРЕДАЧІ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

С. Ф. Коряк, Л. Д. Самофалов

Цей посібник призначено для студентів ВНЗ, які вивчають курси «Проектування автоматизованих систем управління фінансами», «Комп’ютерні бухгалтерські та банківські системи» або «Інформаційні мережі та системи фінансово-кредитних установ». Посібник складено за останніми даними, що стосуються автоматизації фінансової і банківської справи в Україні, ближньому і дальньому зарубіжжі. Докладно освітлено питання побудови й експлуатації бухгалтерських систем, розглянуто широко поширені бухгалтерські системи «1С: Бухгалтерія», «Інфобухгалтер», «Парус», питання автоматизації банківської справи, зокрема розділи із застосування банківських розрахункових карток, національної системи масових електронних платежів населення, банківського обслуговування за системою «Клієнт-банк». Ретельно розглянуті питання безпеки електронних платежів. Представлено банківську автоматизовану систему B2, розроблену українською фірмою CS, що працює майже в 90 банках України та їх відділеннях.

Посібник, 290 с., українська мова, 2004 р. Обкладинка м’яка. Ціна договірна.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Ощадна справа

Ощадна справа

Н. М. Внукова, П. М. Куликов, В. А. Череватенко

Посібник містить теоретичні основи організації ощадної справи в Україні, фінансовий аналіз діяльності суб’єктів та структури ринку ощадних послуг, функції, засоби та методи державного регулювання діяльності ощадних банків, особливості організації та функціонування ринку депозитних послуг України.

Для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також фахівців фінансової і банківсько-кредитної сфери.

Навчальний посібник, 480 стр, українська мова. 2005 г. Oбкладинка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Курс фізики

Курс фізики

О. І. Спольник, В. Г. Власенко, Л. М. Каліберда

Посібник складено відповідно до програми курсу загальної фізики для студентів вищих технічних аграрних навчальних закладів України ІІІ – ІV рівнів акредитації. В ньому висвітлені фізичні основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики, атомної фізики, фізики атомного ядра і елементарних частинок. Значної уваги приділено питанням досягнень сучасної фізики і їх практичному застосуванню.

Навчальний посібник, 308 стор., мова українська, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи і технології маркетингу

Інформаційні системи і технології маркетингу

А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко

Посібник містить навчально-методичні матеріали для вивчення дисциплін “Інформаційні системи і технологія маркетингу” для студентів старших курсів, що навчаються за спеціальностями „Маркетинг”, „Інформаційні технології проектування в економіці”, „Інформаційні управляючі системи та технології”та „Економічна кібернетика”. Блок навчально-методичного забезпечення включає конспект лекцій з дисципліни: необхідні пояснення, літературу по кожній темі та завдання для перевірки знань.

У навчальному посібнику розглянуті основи створення і функціонування інформаційних систем маркетингу, засоби використання сучасних інформаційних технологій обробки маркетингової інформації. Розглянуті інформаційні технології та математичні методи розв’язання задач маркетингу, та їх застосування на підприємствах. Посібник стане в пригоді студентам вищих навчальних закладів освіти, які навчаються за економічним та технічним напрямком, а також працівникам служб маркетингу, менеджерам та фахівцям інформаційних технологій.

Навчальний посібник, 240 с., українська мова, 2005 р. М`яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Автоматизация проектирования систем связи

Автоматизация проектирования систем связи

Т. Г. Калекина, О. Ю. Коляденко, О. Ю. Евсеева

В пособии рассмотрены методы и алгоритмы выбора структуры телекоммуникационных систем и сетей, а также решения задач маршрутизации и управления потоками. Данные методы и алгоритмы являются основой автоматизированного проектирования телекоммуникационных систем и сетей. Материал пособия по содержанию и характеру его изложения способен активизировать творческую работу студентов. Многие алгоритмы и методы, излагаемые в пособии, могут иметь дальнейшее развитие и поэтому могут служить базой для самостоятельной научной деятельности студентов.

Учебное пособие, 124 с., русский язык, 2005 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технология каменных работ

Технология каменных работ

Ю. Я. Подолич, Г. Д. Амирбеков, А. И. Протопопов, И. А. Карасев

Это пособие может стать основой не только для составления учебных программ по теоретическому обучению учащихся, но и для составления программ практического обучения всем видам каменной кладки. Издание дает возможность отказаться от устаревших форм и методов обучения и перейти на современные технологии с использованием персонального компьютера.

Рекомендовано преподавателям и учащимся профессионально-технических училищ для более эффективного использования учебного времени при изучении программы курса по каменным работам.

Учебное пособие. Формат А-5; 240 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Гигиеническая подготовка проводников пассажирских вагонов

Гигиеническая подготовка проводников пассажирских вагонов

И. Н. Косарев, В. В. Красовский, В. С. Фролов

В учебном пособии рассмотрены основы санитарно-гигиенических знаний для проводников пассажирского вагона, профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, а также приемы оказания первой медицинской помощи пассажирам при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Учебное пособие предназначено для преподавателей и студентов профессиональных лицеев железнодорожного транспорта, обучающихся по специальности «Проводник пассажирского вагона», а также для ежегодного проведения гигиенического обучения проводников пассажирских вагонов, работников пассажирских служб железных дорог, связанных с контролем работы поездных бригад, проходящих курсы повышения квалификации кадров железнодорожного хозяйства.

Учебное пособие. Формат А-5; 102 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Страноведение

Страноведение

Е. И. Ковцур, Л. Ю. Морозова, И. А. Диденко

Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы по курсу “Страноведение” для студентов-иностранцев подготовительных факультетов учебных заведений Украины, которые начинают изучать курс “Страноведение” на русском языке, еще не имея достаточного лексического запаса и владея ограниченным набором конструкций научного стиля речи. В первую часть учебного пособия включен русско-украинский словарь терминов, которые используются в курсе “Страноведение” на английском, французском, арабском, китайском и вьетнамском языках.

Целью пособия является помочь иностранным студентам подготовительных факультетов организовать самостоятельную работу в процессе изучения курса “Страноведение”. Тематика текстов полностью соответствует программе по курсу “Страноведение”.

Учебное пособие. Формат А-4; 166 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Мехатронні системи автомобільного транспорту

Мехатронні системи автомобільного транспорту

О. О. Голобородько, В. В. Редчиць, О. М. Коробочка

У посібнику представлено матеріали з навчальної дисципліні "Мехатронні системи автомобільного транспорту". Розглянуто основні принципи побудови й функціональні особливості електронних систем автоматичного контролю, управління й регулювання автомобільного транспорту.

Навчальний посібник.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина І. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка

Загальна фізика з прикладами і задачами.  Частина І. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка

В. О. Стороженко_, І. М. Кібець, А. І. Рибалка, Т. Б. Ткаченко

У посібнику викладено основні положення класичної механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, основи спеціальної теорії відносності. Великий обсяг теоретичних відомостей, прикладів розв’язання задач, задач для самостійного розв’язання, тестів і довідкового матеріалу робить цей посібник особливо цінним.

Для студентів і викладачів технічних вузів.

Навчальний посібник.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Ідентифікація людини за параметрами мовних сигналів (проблеми та шляхи їх вирішення)

Ідентифікація людини за параметрами мовних сигналів (проблеми та шляхи їх вирішення)

М. Ф. Бондаренко, О. Я. Дрюченко, С. Ф. Коряк, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко

Розглядаються питання, пов’язані з органами мовотворення, артикуляційною класифікацією звуків мови, їх варіативністю у мовних сигналах, способами відображення у стислих метричних просторах, механізмами та критеріями пошуку релевантних інформаційних ознак та застереженнями щодо застосування математичних методів у цьому процесі. Дається порівняльний аналіз існуючих методів ідентифікації людини за параметрами мови, показується їх суперечливість вимогам теорії розпізнавання образів, так само як і суперечливість їх застосування у криміналістиці. Викладаються нові, невідомі раніше науці факти та дані про властивості мовних сигналів та механізми їх обробки слуховим аналізатором, отримані авторами книги впродовж кількох десятків років системно цілеспрямованої напруженої роботи. Спираючись на них та на набутий досвід, автори пропонують принципово новий, так званий фоново-ітераційний метод ідентифікації, який, за їхнім переконанням, є найперспективнішим у майбутньому підходом до вирішення задачі ідентифікації людини за параметрами мови, зокрема для цілей криміналістики.

Для фахівців у галузі комплексного аналізу мови, прикладної та експериментальної фонетики, а також для студентів юридичних та філологічних спеціальностей.

Монографія, українська мова, 260 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи теорії кіл

Основи теорії кіл

Ю. О. Коваль, Л. В. Гринченко, І. О. Милютченко, О. І. Рибін

У першій частині підручника розглянуто основі поняття, закони і методи аналізу лінійних електричних кіл в усталеному режимі постійного та синусоїдного струмів; кола з індуктивними зв’язками при синусоїдній дії; комплексні передатні функції і частотні характеристики електричних кіл; електричні фільтри.

Вміщено велику кількість ілюстрацій та прикладів розв’язання задач, запитання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань з кожної розглянутої теми, а також довідкову та історичну інформацію з основних розділів теорії кіл.

Узагальнено багаторічний досвід викладання дисципліни "Основи теорії кіл" на кафедрі "Основи радіотехніки" Харківського національного університету радіоелектроніки.

Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей напряму "Радіотехніка", а також студентів, які вивчають споріднені дисципліни за спеціальностями напрямів "Телекомунікації" та "Електронні апарати".

Підручник, українська мова, 492 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Операционные системы

Операционные системы

М. Ф. Бондаренко, Е. Г. Качко

В учебном пособии изложены основные принципы построения и использования современных операционных систем. Рассмотрены основные методы управления памятью, процессами, потоками, внешними устройствами и их использование в практическом программировании.

Рекомендуется студентам дневной и заочной форм обучения специальностей направления "Компьютерные науки".

Учебное пособие, 444 стр., русский язык, мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Економічний аналіз

Економічний аналіз

П. М. Коюда, Н. В. Ігуменцева, Т. Р. Спєвакова, В. Г. Харченко

У навчальному посібнику розглянуто традиційні методи і прийоми економічного аналізу та їх використання під час аналізу основних аспектів роботи підприємства. Особливу увагу приділено практиці проведення аналізу, тобто розв’язанню задач для конкретних видів аналізу господарчо-фінансової діяльності підприємства.

Для студентів вузів, які вивчають економічні дисципліни, а також для спеціалістів- практиків, що займаються економічним аналізом.

Навчальний посібник, українська мова, 72 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Моделювання економічної динаміки

Моделювання економічної динаміки

П. М. Коюда, М. В. Новожилова, І. А. Чуб

Навчально-методичний посібник містить концептуальну характеристику основних питань дисципліни "Моделювання економічної динаміки" і має модульну структуру. В ньому розглянуто окремо кожну тему, наведено приклади розв’язання типових задач з математичного моделювання та прогнозування поведінки складних економічних систем, подано опис лабораторних робіт.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Навчально-методичний посібник, українська мова, 140 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Линии передачи

Линии передачи

В. К. Ковальчук

Конспект лекций для студентов всех форм обучения по направлению "Телекоммуникации".

Издание четвертое, исправленное и дополненное.

Конспект лекций. Формат А-4, 160 стр., русский язык, мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Облік і аудит у банках

Облік і аудит у банках

В. Я. . Вовк, В. Ю. Білоконь, П. М. Куліков

У навчальному посібнику розглянуто засади організації обліку в банках, технологію складання фінансової та статистичної звітності та визначено особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій банку з готівковими коштами, операцій з формування власного капіталу, вкладних, кредитних, лізингових і валютних операцій, операцій з безготівкового обслуговування клієнтів та операцій з цінними паперами.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей рівня підготовки «бакалавр», аспірантів, викладачів, фахівців банківської справи.

Навчальний посібник: А-5 формату, 516 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Практикум з автоматизованої статистичної обробки даних психолого-педагогічного експерименту

Практикум з автоматизованої статистичної обробки даних психолого-педагогічного експерименту

Л. І. Білоусова, О. Г. Колгатін, Л. С. Колгатіна

Практикум з автоматизованої статистичної обробки даних орієнтовано на використання табличного процесора Excel у діяльності педагога-дослідника, психолога, соціолога. Практикум складається з 9 лабораторних робіт, в яких докладно розглядається порядок розв’язування із застосуванням Excel задач описової статистики, статистичної перевірки гіпотез, обчислення кореляції. Запропонований матеріал не охоплює всього математичного апарата, який використовується в гуманітарних науках, але дозволяє опанувати основними прийомами обробки в електронних таблицях результатів опитування, тестування, педагогічного експерименту, створює базу для самостійного застосування інших методів до розв’язування конкретних задач.

Практикум розрахований для студентів педагогічних університетів, прийоми застосування табличного процесора для обробки даних можуть бути корисними для практичних психологів, соціологів, педагогів, а також, науковців.

Навчальний посібник: А-5 формату, 38 стор., українська мова, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Телекоммуникационные сети и технологии

Телекоммуникационные сети и технологии

Под редакцией профессора, д.т.н В.Г. Кривуцы

В учебном пособии рассматривается широкий круг вопросов телекоммуникации: основные понятия и услуги, стандарты и архитектура, технологии сетей и цифровые коммутационные системы, управление и техническое обслуживание, инфокоммуникационные услуги и сети почтовой связи.

Для специалистов в сфере коммуникаций, студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Телекоммуникации», и читателей, интересующихся информационными технологиями

Учебное пособие А-4 формата, 324 стр., русский язык, мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Системы измерений и метрологического обеспечения в телекоммуникациях

Системы  измерений и метрологического обеспечения в телекоммуникациях

С. А. Сабурова, Ю. Ю. Коляденко

В учебном пособии изложены вопросы методологии и технологии измерений, системной и технической эксплуатации, метрологического обеспечения с учетом требований стандартов, рекомендаций ITU, ISO, ETSI, законов и нормативных документов в рамках современных технологий, действующих в Единой национальной сети связи Украины. Рассмотрены методы стандартизации и сертификации приборов для измерения параметров объектов телекоммуникационных систем и сетей (ТСС). Представлена система государственной и ведомственной поверки измерительных приборов и система эталонов единиц измерений ТСМ. Приведены базовые положения метрологического обеспечения операторов связи, организаций и бизнес-стрктур, использующих приборы связи и предоставляющих услуги связи. Рассмотрены методы и способы обеспечения точности измерений, а также организационные основы метрологического обеспечения в телекоммуникациях.

Основу учебного пособия составили материалы учебных дисциплин, читаемых на кафедре телекоммуникационных систем Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся специальностям по направлению «Телекоммуникации».

Учебное пособие А-4 формата, 272 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Схемотехніка

Схемотехніка

Г.Ф.. Кривуля, В. М. Рябенький, В. С. Буряк

У навчальному посібнику розглянуті основні розділи комп’ютерної схемотехніки – арифметичні та логічні основи цифрової техніки, структура базових логічних елементів, принципи побудови та використання комбінаційних пристроїв, тригери та тригерні системи, скінченні автомати, лічильники імпульсів, регістри. У кожному розділі наведені контрольні запитання та вправи для самостійної роботи. Посібник рекомендовано для студентів комп’ютерних спеціальностей при вивченні схемотехніки відповідно до навчальному плану напрямків «Комп’ютерна та програмна інженерія», а також для самостійного вивчення основ комп’ютерної схемотехніки. Може бути використаний спеціалістами як довідний при проектуванні схемотехнічних пристроїв.

Навчальний посібник: А-4 формату, 250 стор., українська мова, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основы построения ориентированных ЭВМ и систем

Основы построения ориентированных ЭВМ и систем

Н. В. Белова, С. Ф. Коряк, В. Г. Лобода

В учебном пособии изложены основы построения ориентированных ЭВМ и систем. Детально рассмотрены вопросы классификации и функциональные структуры ориентированных ЭВМ. Отдельные главы посвящены специализированному алгоритмическому обеспечению и подсистемам функциональных вычислительных структур.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Специализированные компьютерные системы»

Учебное пособие. Формат А-5; 148 с; обл. мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.