Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Основи програмування мовою С++

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. А. Любченко, О. А. Кобилін, Д. О. Руденко, Д. С. Пелешенко

Даний посібник є другим виданням випущеного у 2005 році співробітниками кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки підручника під керівництвом заслуженого діяча науки та техніки України професора  Є. П. Путятіна

Навчальний посібник перероблено з урахуванням змін у викладанні мови програмування С++. Розглядаються базові принципи програмування та конструкції мови програмування С++. Наведено приклади з детальним розглядом рішень. Наведено схеми алгоритмів та приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Розглядаються основні можливості мови C++ при розробці об'єктно-орієнтованих програм.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів у закладах освіти, які проходять навчання за спеціальностями в галузі знань «Інформаційні технології».

 Навчальний посібник: А-5 формату,284 с., українська мова, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Математическое обеспечение информационно-управляющих систем. Прогнозирование.

Математическое обеспечение информационно-управляющих систем. Прогнозирование.

А. Н. Гуржий, В.М. Левыкин, Б. В. Шамша, Т.Б. Шатовская

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины как учебное пособие для студентов высших учебных заведений, которые учатся по направлению подготовки «Компьютерные науки»

Предложена информационная технология построения моделей прогнозирования при создании математического обеспечения информационно-управляющих систем. В настоящее время процесс разработки и проектирования математических моделей прогнозирования  не доведен до инженерного уровня, поэтому весь процесс разработки информационных технологий является научно-исследовательской работой, требующей высокой квалификации и большой трудоемкости.

Цель написания учебного пособия состоит в изложении основных методов, применяемых при разработке информационных технологий построения математических моделей прогнозирования при создании математического обеспечения информационно- управляющих систем, и их корректного использования для решения задач в различных предметных областях. В учебном  пособии  представлен  широкий круг вопросов,  которые охватывают теоретическую часть информационной технологи построения моделей прогнозирования.  Большое внимание уделяется практическому  использованию пакетов прикладных программ для получения практического опыта в построении моделей прогнозирования

 Учебное пособие: А-5 формата, 372 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Введение в компьютерные системы автоматического управления

Введение в компьютерные системы автоматического управления

Н. В. Белова, Л.В. Ларченко, В. Г. Лобода

В учебном пособии рассмотрены вопросы построения линейных детерминированных систем автоматического управления с применением компьютера в контуре управления. В конспективной форме дан анализ и синтез таких систем.

Учебное пособие рассчитано на студентов радиоэлектронных специальностей высших учебных заведений.

Учебное пособие: А-5 формата, 78 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

О.В. Лаврухін, П.В. Долгополов, В.В. Петрушов, О.М. Ходаківський

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику «Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями» наведено коротку історію автоматизації технологічних процесів, класифікацію та принципи побудови інформаційних систем, склад їх забезпечуючої та функціональної частин.

Розглянуто АСК ВП УЗ, Аск пп уз та їх підсистеми, елементи електронного документообігу залізничного транспорту, закордонний досвід формування та експлуатації інформаційних систем залізничного транспорту, інформаційні системи взаємодії видів транспорту, систему EDIFACT, сучасні проблеми та перспективи розвитку інформатизації перевізного процесу.

Навчальний посібник: А-5 формату, 118 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Олімпіадні задачі з програмування за матеріалами Зимової школи

Олімпіадні задачі з програмування за матеріалами Зимової школи

З. В. Дудар, О. В. Вечур, О. Л. Ле­щин­ська

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Програмна інженерія»

У посібнику розглянуто і проаналізовано олімпіадні за­дачі Зимової школи з про­гра­мування, які пропонується вико­ристовувати студентам і ви­кладачам під час під­го­товки до занять з дисципліни «Алгоритми та струк­тури даних», наведено реко­мен­да­ції до їх розв’язання.

Для студентів технічних ВНЗ напрямку підготовки «Програмна інже­не­рія», викла­дачів алгоритмічних дисциплін і тренерів студентських команд з алгоритмічного програмування.

Навчальний посібник: А-5 формату, 240 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Вища математика. Збірник задач. Ч.1 Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Вища математика.  Збірник задач. Ч.1  Лінійна алгебра та аналітична геометрія

А.Д. Тевяшев, О.Г. Литвин

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Збірник задач складений на основі досвіду роботи авторів у вищих навчальних закладах. Відповідає програмі курсу «Вища математика» з розділу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія». У порівнянні з існуючими збірниками задач з «Вищої математики», цей збірник задач має ряд позитивних чинників, а саме: містить задачі для практичних занять з вказаного розділу з відповідями; містить індивідуальні типові розрахункові завдання з вказаного розділу з відповідями та посиланнями на те, де знайти зразок виконання таких завдань; містить довідковий матеріал до вказаного розділу вищої математики; містить термінологічний словник, в якому найбільш важливі терміни з математики подані українською, російською та англійською мовами.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 262 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Вища математика. Збірник задач. Ч.2. Диференціальне та інтегральне числення

Вища математика. Збірник  задач. Ч.2. Диференціальне та інтегральне числення

О.Г. Литвин, А.Д. Тевяшев, Г.М. Кривошеєва, Л.В. Обухова, О.Г. Середа

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Збірник задач відповідає програмі курсу «Вища математика» з розділу «Диференціальне та інтегральне числення». Порівняно з наявними, цей збірник задач з вищої математики містить ряд позитивних чинників, а саме: задачі для практичних занять з відповідями; індивідуальні типові розрахункові завдання з відповідями та посиланнями на те, де знайти їх зразок виконання; довідковий матеріал до зазначеного розділу вищої математики та з елементарної математики; термінологічний словник, в якому найбільш важливі терміни з математики подано українською, російською та англійською мовами. Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 330 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Вища математика Збірник задач. Ч.3 Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної.

Вища математика  Збірник задач. Ч.3 Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної.

А.Д. Тевяшев, О.Г. Литвин, Г.М. Кривошеєва, О.Г. Середа, Н.О. Головко

...Операційне числення

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Збірник задач відповідає програмі курсу «Вища математика» з розділу «Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної Операційне числення». Порівняно з наявними, цей збірник задач з вищої математики містить ряд позитивних чинників, а саме: задачі для практичних занять з відповідями; індивідуальні типові розрахункові завдання з відповідями та посиланнями на те, де знайти їх зразок виконання; довідковий матеріал до зазначеного розділу вищої математики та з елементарної математики; термінологічний словник, в якому найбільш важливі терміни з математики подано українською, російською та англійською мовами. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 268 стор., українською мовою,  обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Корпоративне управління у банківському секторі України

Корпоративне управління у банківському секторі України

Л. О. Лімонова, Д. Ю. Лімонов

У навчальному посібнику викладено найважливіші відомості про особливості корпоративного управління у банківській сфері.

У часи, як стрімкого розвитку фінансового ринку, так і уповільненого, а також в часи криз, особливе місце відводиться таким органам управління банку як спостережна рада і правління. Належне виконання спостережною радою покладених на неї функцій є надзвичайно важливими для забезпечення захисту інтересів всіх акціонерів та вкладників, а також для забезпечення стабільного розвитку як окремої банківської установи, так і банківської системи в цілому. Актуальності даному посібнику додають уроки з історії розвитку банківської системи України, яка характеризується і періодом стрімких злетів, і фінансовими кризами, випадками банкрутств окремих українських банків, від яких постраждали, перш за все, вкладники цих банків.

Посібник привертає увагу до низки таких понять, як фідуціарність (довіра до фахівця), професійна належність та відповідальність, конфлікт інтересів, понять незалежності та незалежних членів спостережної ради тощо, опанування яких фахівцями є важливим на шляху до належного виконання покладених на них функцій.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, фахівців з корпоративного управління та банківської справи.

Навчальний посібник: А-5 формату, 96 стор., українською мовою, обкладинка мяка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Управління розвитком регіону

Управління розвитком регіону

Л. О. Лімонова

У навчальному посібнику викладено найважливіші відомості про   регіони та методи управління їх соціально-економічним розвитком.

Розглядаються сутність регіону та його роль в економічному і соціальному розвитку суспільства, форми і методи управління регіональною економікою, правові та економічні основи місцевого самоврядування, взаємовідносини центральних і місцевих органів управління та самоврядування; методи аналізу економічної ситуації в регіоні, оцінки наслідків здійснюваних у регіональному управлінні реформ, доцільність формування нової управлінської стратегії регіонального розвитку та розробки програм її реалізації.

Містить тести з кожної теми дисципліни, словник термінів та законодавчі акти України.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, фахівців з регіонального управління.

Навчальний посібник: А-5 формату, 142 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ

ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ

Л. О. Лімонова проф. Харківського національного університету радіоелектроніки

Для студентів, які вивчають курс «Економічна кібернетика». В конспекті лекцій надано основні теми з контрольними запитаннями і завданнями:

- Роль акціонерних компаній в ринковій економіці та необхідність організації системи їх корпоративного управління.

- Сутність корпоративного управління.

- Корпоративний сектор економіки України.

- Правова база корпоративного управління в Україні.

- Учасники корпоративних відносин.

- Органи корпоративного управління.

- Особливості організації управління державними корпоративними правами.

- Структура корпоративної власті.

- Управління акціонерним капіталом.

- Головні принципи дивідендної політики.

- Напрями подолання низької ліквідності акціонерних товариств.

- Міжнародні стандарти корпоративного управління.

Конспект лекцій, 78 с., А5, українська мова, 2003 р. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Л. О. Лімонова проф. Харківського національного університету радіоелектроніки

Новий навчальний курс підготовлено та розроблено з метою надати знання і навички студентам усіх форм навчання спеціальності «Економічна кібернетика». У запропонованому курсі лекцій розглядається значний спектр проблем щодо управління розвитком регіону. Як методологічну основу дослідження, аналізу та моделювання соціально-економічних систем використано системний підхід, а сам об’єкт управління — регіон розглядається як складна соціально-економічна система. Багато часу приділено вивченню методології розробки стратегії розвідку регіону. В основу цього навчального курсу покладено результати наукового дослідження, що було здійснено за безпосередньої участі автора під час розробки концептуальних засад стратегії розвитку Харківського регіону.

Конспект лекцій, 102 с., А5, українська мова, 2004 р. М`яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Системное программирование в современных операционных системах

Системное программирование в современных операционных системах

М. Ф. Бондаренко, А. В. Липанов, Е. П. Путятин, Т. Ф. Синельникова

В учебном пособии рассмотрены важнейшие вопросы системного программирования в среде наиболее распространенных на сегодняшний день операционных систем Windows. Издание содержит также описание языка Ассемблер в объеме, позволяющем сформировать у студентов навыки программирования на этом языке. Материал, приведенный в учебном пособии, сопровождается большим количеством примеров программ и необходимыми комментариями.

Для студентов высших учебных заведений, изучающих «Системное программирование», «Операционные системы», а также другие дисциплины, связанные с программированием в среде Windows.

Учебное пособие, русский язык, 432 стр. Твердая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Дослідження операцій в інформаційних системах

Дослідження операцій в інформаційних системах

Ю. І. Ларіонов, В. М. Левикін, М. А. Хажмурадов

У навчальному посібнику викладено методологію, математичні моделі та методи математичного програмування, теорії ігор і теорії масового обслуговування, які використовуються для розв’язання оптимізаційних задач та прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфліктних ситуацій. Матеріал супроводжується не тільки прикладами, а й запитаннями для самоперевірки і завданнями для самостійної роботи.

Посібник розрахований на широке коло студентів спеціальностей інформаційних управляючих систем, економічної кібернетики, прийняття рішень і т. н. денної та дистанційної форм навчання. Може бути корисним також викладачам і фахівцям, які займаються питаннями обґрунтування та прийняття оптимальних рішень.

Навчальний посібник, 364 стор., мова українська, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

С++: решение инженерных задач

С++: решение инженерных задач

А. В. Луговой, Е. П. Путятин, Д. М. Смагин, В. П. Степанов

Пособие содержит материал, предусмотренный программами по дисциплинам «Численные методы» и «Программирование» для специальностей: «Информатика» и «Компьютерные системы и сети», «Прикладная математика», «Информационные сети связи», «Телекоммуникационные системы и сети». В каждой главе даются необходимые теоретические сведения, примеры, иллюстрирующие применение различных численных методов и упражнения для самостоятельного решения. В пособие включены наиболее важные разделы математической статистики: по дисперсионному и корреляционно-регрессионному анализу. Приводятся алгоритмы, блок-схемы и тексты программ на языке программирования С++.

Учебное пособие, 340 с., русский язык, 2005 г. Обложка твердая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи економічної кібернетики

Основи економічної кібернетики

Л. В. Левченко

У посібнику викладені основні поняття економічної кібернетики, загальні закономірності функціонування систем управління. Головними розділами є: поняття системи, моделі, інформації та управління. Розглянуто основні принципи системного аналізу та системного підходу.

Рекомендовано студентам усіх форм навчання спеціальності “Економічна кібернетика”.

Навчальний посібник, 112 стор., українська мова, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Системні засади управління розвитком регіону

Системні засади управління розвитком регіону

Л. О. Лімонова

Новий навчальний курс підготовлено та розроблено з метою надати знання і навички студентам усіх форм навчання спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика».

У запропонованому курсі лекцій розглянуто значний спектр проблем щодо управління розвитком регіону. Як методологічну основу дослідження, аналізу та моделювання соціально-економічних систем використано системний підхід, а сам об’єкт управління – регіон розглядається як складна соціально-економічна система. Багато часу надається вивченню методології розробки стратегії розвитку регіону.

В основу цього навчального курсу покладено результати наукового дослідження, що було здійснене за безпосередньої участі автора під час розробки концептуальних засад стратегії розвитку Харківського регіону.

Конспект лекцій, 102 стор., формат А5, мова українська, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи корпоративного управління

Основи корпоративного управління

Л. О. Лімонова

З огляду на те, що більшість підприємств України пройшли процес корпоратизації та стали відкритими акціонерними товариствами, основна увага у навчальному посібнику зосереджена на процесах управління корпораціями саме такого типу. У пропонованому виданні викладено основні, найважливіші відомості про корпоративне управління.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Економічна кібернетика".

Навчальний посібник.Формат А-5, 220 с.; обкл. м’яка; укр. мовою.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Математичне забезпечення інформаційно-управляючих систем

Математичне забезпечення інформаційно-управляючих систем

А. М. Гуржій, З. В. Дудар, В. М. Левикін, Б. В. Шамша

Підручник присвячений розгляду питань і проблем побудови математичного забезпечення, яке є найважливішим засобом ефективного функціонування інформаційно-керуючих систем (ІКС). Робота складається з восьми розділів, кожний з яких є окремим модулем, який дозволяє вирішувати цілий комплекс функціонувальних питань. У підручнику наведено матеріал з урахуванням можливості розв’язання основних задач в ІКС за допомогою типових пакетів прикладних програм. За основні пакети взято STATIATSCA B STSTGRAPHICS PLUS. Підручник может бути рекомендований як базовий для вивчення дисципліни математичного забезпечення ІКС, в основі якого лежать принципи побудови динамічних і статистичних моделей, прийняття рішень за моделями, розв’язання задач розпізнавання образів та побудови моделей прогнозування.

Підручник, українська мова, 448 стор. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сонеты

Сонеты

А. В. Лыточкин

В поэтическом сборнике – стихотворения, созданные старшим советником юстиции в отставке и поэтом по призванию Александром Лыточкиным. Искренние и нежные строки его сонетов посвящены самому близкому – Родине, детям, женщине. Глубокая самобытная поэзия доставит почитателям таланта А. Лыточкина немало приятных минут.

Сонеты: А-5 формата, 112 стр., русский язык , мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основы построения ориентированных ЭВМ и систем

Основы построения ориентированных ЭВМ и систем

Н. В. Белова, С. Ф. Коряк, В. Г. Лобода

В учебном пособии изложены основы построения ориентированных ЭВМ и систем. Детально рассмотрены вопросы классификации и функциональные структуры ориентированных ЭВМ. Отдельные главы посвящены специализированному алгоритмическому обеспечению и подсистемам функциональных вычислительных структур.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Специализированные компьютерные системы»

Учебное пособие. Формат А-5; 148 с; обл. мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.