Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень

Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень

І. Ш. Невлюдов, В. О. Тімофєєв, В. М. Гурін, В. В. Євсєєв, С. С. Мілютіна

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати»

 У підручнику розглянуто основні економічні показники діяльності підприємств, основні характеристики технологічної підготовки радіоелектронного виробництва, зміст економічного аналізу й розрахунків на різних стадіях життєвого циклу виробу, організація й порядок виконання й ефективність ДКР, інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку, сутнісна характеристика інноваційних процесів, маркетинговий підхід до розробки й виведення на ринок нового виробу, принципи забезпечення якості виробу, підготовка виробництва на заводі-виготовлювачі продукції, комплексна оцінка ефективності на стадії розробки проекту, бізнес-планування інноваційних проектів.

   Підручник рекомендований для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання, що вивчають предмет «Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень».

 Підручник: А-5 формату, 290 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи квантової механіки

Основи квантової  механіки

М.П. Кухтін, Ю.П. Мачехін, Е.І. Черняков

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Мікро- та наноелектроніка» та «Електронні пристрої та системи»

В даному посібнику викладено матеріал, передбачений програмою «Квантова механіка», математичний апарат і основні положення квантової механіки. За допомогою квантової теорії надано тлумачення квантово-механічних ефектів, розглянуто теорію атома та теорію випромінювання.

В посібнику наведено задачі з основних питань квантової механіки та лабораторні роботи з моделювання  квантово-механічних ефектів.

Посібник розрахований на студентів радіофізичних та радіоелектронних факультетів.

 

Навчальний посібник: А-5 формату, 194 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Управління фінансовими потоками підприємства

Управління фінансовими потоками підприємства

Ю. М. Великий, О. В. Майборода, І. П. Косарєва

У монографії досліджено сутність, економічний зміст та основні характеристики фінансових потоків промислових підприємств, концептуально обґрунтовано основні елементи системи управління фінансовими потоками. Запропонована концептуальна модель реалізації функцій системи управління фінансовими потоками підприємства. Проведений фінансово-економічний аналіз результативності фінансових потоків. Запропонована технологія управління фінансовими потоками з метою оптимізації руху і збалансування розподілу фінансових ресурсів для одержання максимального результату і збереження прийнятного рівня платоспроможності в процесі фінансово-господарської діяльності.

Для фахівців у галузі фінансів, організації і управління підприємствами, а також викладачів, студентів і аспірантів.

Монографія: А-5 формату, 274 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи Iнтернет-технологій

Основи Iнтернет-технологій

В. М. Бредихин, В. В. Карасюк, А. В. Карпухин, Ю. В. Мiщеряков

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику викладено основні концепції, які лягли в основу при ство­ренні мережі Internet, основні принципи роботи мережі Internet, а також способи роботи у глобальній мережі, принципи використання різних послуг, доступних користувачу в Internet.

Велику увагу приділено розгляду стека протоколів ТСР/ІР. Докладно розглянуто всі рівні протоколів і їх взаємодію у процесі передачі різних видів повідомлень між клієнтом і сервером. Розглянуті значення і перс­пективи використання Internet-тех­но­логій у корпоративних, транспорт­них і логістичних системах, системах електронної комерції.

Окремі глави присвячені розробленню веб-серверів та правовим проб­лемам Internet-технологій.

Для студентів усіх спеціальностей технічних вузів, а також для тих користувачів, які хочуть докладніше дізнатися про принципи роботи i ви­користання мережі Internet.

Навчальний посібник: А-5 формату, 394 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Методичні рекомендації щодо організації занять з енергоефективності

Методичні рекомендації щодо організації занять з енергоефективності

В. О. Радкевич, А. М. Михайличенко, В. М. Аніщенко, О. А. Живага

У методичних рекомендаціях викладено підходи до організації занять інтерактивних уроків теоретичного і практичного (на прикладі методу проектів) навчання на основі ефективного використання енергетичних ресурсів. Матеріали будуть корисними викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, структурних навчальних підрозділів підприємств у викладанні курсу «Основи енергоефективності».

Методичка: А-5 формату, 56 стор., украінською мовою, м’яка обкладинка

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

INTERNET-ТЕХНОЛОГИИ

INTERNET-ТЕХНОЛОГИИ

А. В. Карпухин, В. М. Бредихин, Ю. В. Мищеряков

В учебном пособии излагаются концепции, положенные в основу при создании Internet, принципы работы Internet, а также правила и способы работы в глобальной сети, принципы использования различных услуг, доступных пользователю в Internet. Рассмотрены вопросы коммерческого использования Internet, изложена методика поиска информации в Internet.

Учебное пособие, 208 с., русский язык, 2003 г. Обложка мягкая. Цена договорная.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Математика для вступників до вузів

Математика для вступників до вузів

М. Ф. Бондаренко, В. А. Дікарєв, О. Ф. Мельников, В. В. Семенець, Л. Й. Шкляров

Навчальний посібник містить повну інформацію (довідковий матеріал, класифікацію задач, методи розв’язання) з усіх розділів математики, що включено до програми вступних екзаменів до вузів, включаючи задачі з парамертами. Методи розв’язання задач проілюстровано прикладами. В частині 1 (Алгебра) детально описано розв’язання 587 прикладів і задач. Для більш досконалого вивчення матеріалу в навчальному посібнику наведено завдання для самостійного виконання (519 завдань) та відповіді до них. У частині 2 (Геометрія. Початки аналізу) наведено розв’язання 382 задач. Крім того, посібник містить 278 задач для самостійного розв’язання та відповіді до них. Автори цього навчального посібника поставили собі за мету надати абітурієнтам повну інформацію про способи розв’язання достатньо повного «набору» різного роду прикладів і задач, що охоплюють усі розділи програми вступних екзаменів у вузи. Навчальний посібник призначений для учнів та вчителів середніх шкіл, учнів та викладачів усіх форм довузівської підготовки.

Навчальний посiбник, 1120 с., українська мова, 2002 р. Обкладинка тверда. Ціна 35 грн.

Учебное пособие, 1120 с., русский язык, 1999 г. Обложка твёрдая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

ТЕРМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ

ТЕРМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ

В. А. Стороженко, В. А. Маслова

Содержание монографии основано на результатах многолетних исследований авторов, которые проводились в Харьковском национальном университете радиоэлектроники — ведущем центре по термографии в Украине. Приведены обширные данные из мировой практики применения термографии. Монография предназначена для специалистов отделов и лабораторий неразрушающего контроля предприятий большинства отраслей промышленности, будет полезной для аспирантов и студентов, проходящих подготовку по специальности «Приборы и методы неразрушающего контроля».

Монография, 160 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-СИСТЕМ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-СИСТЕМ

М. Ф. Бондаренко, С. И. Маторин, Е. А. Соловьева

Рассмотрено глубинные причины происходящих в настоящее время явлений в области бизнеса и управления организационными системами. Показано, что развитие природы, человека, общества, информационных и организационных систем (бизнес-систем) имеет всеобщую знание-ориентированную направленность. В рамках одной книги собраны и систематизированы все основные методы и технологии анализа и моделирования бизнес-структур и бизнес-процессов. Описано теоретические основы предпринимательской деятельности, практические средства повышения ее эффективности. Уделяется внимание современным перспективным информационным технологиям и международным стандартам по методам разработки и повышения качества бизнес-процессов.

Учебное пособие. 272 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи програмування мовою С++

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. П. Степанов, В. П. Пчелінов, Т. Г. Довженкова, О. О. Матат

Посібник містить матеріал, передбачений програмами з дисциплін „Інформатика”, „Програмування”. В кожному розділі надаються необхідні теоретичні відомості з програмування мовою С++, наведені схеми алгоритмів і чисельні ілюстрацій ні приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Посібник складається з найбільш важливих розділів програмування мовою С++, застосування яких розглянуто як для різних програмних середовищ, так і для системи С++Builder.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів вузів, але він буде корисний і більш досвідченим програмістам і викладачам.

Рекомендовано студентам денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямків „Інформатика”, „Телекомунікаційні системи та мережі”, „Інформаційні системи зв’язку”, „Комп’ютерні системи та мережі”, „Системне програмування”, „Спеціалізовані комп’ютерні системи”, „Метрологія та вимірювальна техніка” тощо.

Навчальний посібник, 320 стор., українська мова, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Страноведение

Страноведение

Е. И. Ковцур, Л. Ю. Морозова, И. А. Диденко

Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы по курсу “Страноведение” для студентов-иностранцев подготовительных факультетов учебных заведений Украины, которые начинают изучать курс “Страноведение” на русском языке, еще не имея достаточного лексического запаса и владея ограниченным набором конструкций научного стиля речи. В первую часть учебного пособия включен русско-украинский словарь терминов, которые используются в курсе “Страноведение” на английском, французском, арабском, китайском и вьетнамском языках.

Целью пособия является помочь иностранным студентам подготовительных факультетов организовать самостоятельную работу в процессе изучения курса “Страноведение”. Тематика текстов полностью соответствует программе по курсу “Страноведение”.

Учебное пособие. Формат А-4; 166 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Методи та алгоритми комп’ютерного зору

Методи та алгоритми комп’ютерного зору

Є. П. Путятін, В. О. Гороховатський, О. О. Матат

Посібник містить матеріали, що вивчаються в університетських курсах по обробці та розпізнаванню сигналів, комп’ютерної графіки, робототехніки, аналізу візуальної інформації. Розглядаються питання сегментації зображень, усунення завад, методи нормалізації та інваріантного розпізнавання, методи розпізнавання на основі множини локальних ознак, застосування алгоритмів та структур комп’ютерної графіки у комп’ютерному зорі.

Навчальний посібник. Формат А-5, 236 стор.; обкл. м’яка; укр. мовою.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи теорії кіл

Основи теорії кіл

Ю. О. Коваль, Л. В. Гринченко, І. О. Милютченко, О. І. Рибін

У першій частині підручника розглянуто основі поняття, закони і методи аналізу лінійних електричних кіл в усталеному режимі постійного та синусоїдного струмів; кола з індуктивними зв’язками при синусоїдній дії; комплексні передатні функції і частотні характеристики електричних кіл; електричні фільтри.

Вміщено велику кількість ілюстрацій та прикладів розв’язання задач, запитання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань з кожної розглянутої теми, а також довідкову та історичну інформацію з основних розділів теорії кіл.

Узагальнено багаторічний досвід викладання дисципліни "Основи теорії кіл" на кафедрі "Основи радіотехніки" Харківського національного університету радіоелектроніки.

Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей напряму "Радіотехніка", а також студентів, які вивчають споріднені дисципліни за спеціальностями напрямів "Телекомунікації" та "Електронні апарати".

Підручник, українська мова, 492 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сознание и энергии человека: Краткое пособие для развития самостоятельного мышления и формирования здорового мировоззрения

Сознание и энергии человека: Краткое пособие для развития самостоятельного мышления и формирования здорового мировоззрения

С. Б. Марута

Основой для создания пособия послужили фундаментальные философские и прикладные знания о человеке. Книга содержит сведения об источниках и видах биологической энергии, которые помогут понять и использовать механизмы влияния сознания на функции организма.

Информация о психологических свойствах энергии может быть полезной специалистам и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами психологии, регулирующей медицины, валеологии, онтологии.

Научно-популярное издание, язык - русский, 136 стр. Обложка твердая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.