Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Технічні засоби та технології банківських систем

Технічні засоби та технології банківських систем

І. Ш. Невлюдов, С. П. Новоселов, О. В. Токарєва

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати»

У навчальному посібнику розглядається структура автоматизованої банківської системи, подається характеристика її складових частин – забезпечувальних та функціональних підсистем. Розглядаються питання міжсистемної взаємодії декількох автоматизованих банківських систем на основі сервісно-орієнтованої архітектури, впровадження компонентно-інтегрованих моделей банківських систем; розглянуті система електронних платежів України, її призначення, принципи функціонування та перспективи розвитку. Розкриваються архітектура, характеристика програмно-технічних комплексів, моделі функціонування системи електронних платежів. Окремо розглядаються технічні засоби для автоматизації обробки готівкових коштів та технічні засоби контролю доступу в банківських установах.

Рекомендується студентам усіх форм навчання напряму 6.050902 – «Радіоелектронні апарати».

 Навчальний посібник: А-5 формату, 148 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень

Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень

І. Ш. Невлюдов, В. О. Тімофєєв, В. М. Гурін, В. В. Євсєєв, С. С. Мілютіна

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати»

 У підручнику розглянуто основні економічні показники діяльності підприємств, основні характеристики технологічної підготовки радіоелектронного виробництва, зміст економічного аналізу й розрахунків на різних стадіях життєвого циклу виробу, організація й порядок виконання й ефективність ДКР, інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку, сутнісна характеристика інноваційних процесів, маркетинговий підхід до розробки й виведення на ринок нового виробу, принципи забезпечення якості виробу, підготовка виробництва на заводі-виготовлювачі продукції, комплексна оцінка ефективності на стадії розробки проекту, бізнес-планування інноваційних проектів.

   Підручник рекомендований для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання, що вивчають предмет «Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень».

 Підручник: А-5 формату, 290 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Тексти лекцій. Тести. Індивідуальні завдання

Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Тексти лекцій. Тести. Індивідуальні завдання

Н. П. Клімова, О. Г. Нерух, О. О. Ремаєва

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник призначений для вивчення розділу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» основного курсу вищої математики для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Складається з шести розділів: лінійна алгебра, векторна алгебра, аналітична геометрія на площині та в просторі, лінійні простори та лінійні оператори, у кожному з яких містяться задачі з розв'язаннями, а також питання для самоперевірки. 

Особливістю посібника є система питань для складання тестових завдань для комп'ютерного тестування. Окремий розділ посібника складають індивідуальні розрахункові завдання, що містять тридцять варіантів, до яких наведені відповіді. Рекомендується для самостійної роботи студентам денної та заочної форм навчання.

Навчальний посібник: А-5 формату, 318 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології

Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології

В. В. Семенець, І. Ш. Невлюдов, В.А. Палагін

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати»

Викладено принципи створення МЕМС та основні відомості про технології їх виробництва, що дозволяють на єдиній кремнієвій підкладці виготовити мікромеханічні вузли та деталі, а також електронні системи обробки інформації та системи керування. Розглянуто масштабні та квантово-механічні ефекти, що проявляються в мікронному та  нанорозмірному діапазонах; електромеханічні аналогії, що забезпечують поліпшення електрофізичних та експлуатаційних характеристик виробів; можливості створення нових матеріалів із формуванням їхніх властивостей на атомно-молекулярному рівні, у тому числі інтелектуальних матеріалів; математичні моделі для проектування чутливих елементів датчиків, балок, мембран, зустрічно-штирьових резонансних систем та ін. Наведені відомості про конструктивні та технологічні рішення формування та самоскладання наноструктур, про інструментальні методи вивчення нанооб'єктів, технологічне обладнання, що використовується у виробництві.

Для студентів вузів за спеціальностями, пов'язаними з розробкою, виробництвом та  експлуатацією нової техніки. Може бути корисним магістрантам, аспірантам, а також фахівцям промисловості.

Підручник: А-5 формату, 416 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії

О. В. Назаренко, Ю. В. Овсюченко

Навчальний посібник надає студентам основні положення з курсу у ви­гляді конспекту лекцій, словника термінів до тем курсу, тестів для само­конт­ролю, тем рефератів, ділових ігор, літератури та питань для обгово­рення. Метою посібника є формування у студентів економічного мислення, на­ви­чок застосування своїх знань у практичній роботі.

Для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 156 стор., українською мовою, обкладинка мяка.
Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

НАЧАЛО. УЧЕБНИК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ. ВВОДНЫЙ КУРС.

НАЧАЛО. УЧЕБНИК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ. ВВОДНЫЙ КУРС.

Под общей редакцией Н. И. Нагайцевой

Вводный курс учебника предназначен для занятий по русскому языку со студентами-иностранцами вузов Украины на начальном этапе обучения. Он рассчитан на 100–120 часов аудиторного времени. Систематизированный грамматический и представленный лексический материал закрепляется в упражнениях и текстах. Допущено Министерством образования и науки Украины как учебник для высших учебных заведений, может быть полезным для преподавателей, работающих с иностранными гражданами.

Учебник, 270 с., русский язык, 2003 г. Обложка мягкая. Цена договорная.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи виробництва електронних апаратів

Основи виробництва електронних апаратів

І. Ш. Невлюдов

У підручнику викладено питання організації виробництва електронних апаратів. Розглянуто зв’язок конструкцій ЕА та особливості їх виробництва, зокрема в умовах автоматизованого та роботизованого виробництва, гнучких та інтегрованих виробництв. Описано основні види робіт з технічної підготовки виробництва. Розглянуто основні положення та методи розрахунку точності, моделювання та оптимізації ТП. Наведено технологічні процеси складання, монтажу, а також регулювання і контролю, зокрема з використанням засобів автоматизації та роботизації. Розглянуто приклади розв’язання типових задач, що постають перед технологами у виробництві.

Підручник призначений для студентів технічних ВУЗів. Відповідає програмам підготовки бакалаврів, інженерів та магістрів напряму Електронні апарати відповідно до вимог державного стандарту України. Може бути корисним для студентів напряму Радіотехніка, Електроніка, а також фахівців, які вирішують на виробництві технологічні задачі.

Підручник, 592 стор., мова українська, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технология межсоединений электронной аппаратуры: учебник для высших учебных заведений

Технология межсоединений электронной аппаратуры: учебник для высших учебных заведений

В. В. Семенец, Кратц Джон, И. Ш. Невлюдов, В. А. Палагин

В учебнике рассмотрены электрические параметры межсоединений и линий связи, конструкции основных видов получения соединений на уровне микросхем, микроблоков, узлов на печатных платах. Особое внимание уделено способам уменьшения длины межсоединений и линий связи за счет использования многослойных коммутационных плат и структур и структур с шариковыми и столбиковыми матричными выводами (BGA/CSP).

Подробно рассмотрены технологические процессы изготовления матричных структур BGA и CSP, их монтажа на коммутационные платы, технологическое оборудование и инструментальное обеспечение контроля качества процессов и изделий с компонентами BGA и CSP. Приведена методика оценки качества конструктивных элементов схем, расчета выхода годных, принцип автоматического проектирования многослойной разводки.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений специальностей направлений «Электронные аппараты», «Электронная техника», «Компьютеризированные системы, автоматика и управление», «Информационная безопасность», может быть полезен студентам смежных специальностей, специалистам, магистрам и аспирантам.

Учебник, 432 с., русский язык, 2005 г. Обложка твердая. 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Моделювання економічної динаміки

Моделювання економічної динаміки

П. М. Коюда, М. В. Новожилова, І. А. Чуб

Навчально-методичний посібник містить концептуальну характеристику основних питань дисципліни "Моделювання економічної динаміки" і має модульну структуру. В ньому розглянуто окремо кожну тему, наведено приклади розв’язання типових задач з математичного моделювання та прогнозування поведінки складних економічних систем, подано опис лабораторних робіт.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Навчально-методичний посібник, українська мова, 140 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Контрольні завдання з дисципліни "Культурологія"

Контрольні завдання з дисципліни "Культурологія"

Н. Г. Немировська, О. В. Голозубов

Змістом навчального посібника є контрольні завдання з дисципліни "Культурологія", призначені для поточного контролю успішності та якості навчання студентів, оцінювання глибини та стійкості засвоєних знань у процесі проведення екзаменів, акредитації та тестування.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

Навчальний посібник, українська мова, 204 стор., м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Комп’ютерні технології автоматизованого виробництва

Комп’ютерні технології автоматизованого виробництва

І. Ш. Невлюдов, М. А. Бережна

У навчальному посібнику викладено основні функціональні можливості та засоби CAD-системи SolidWorks, призначеної для створення моделей твердих тіл у середовищі Microsoft Windows. Розглянуто сучасні методи тривимірного твердотільного моделювання механічних деталей на персональному комп’ютері. Посібник присвячений вирішенню конструкторських завдань за допомогою потужного та сучасного Wіndows-додатка – SolіdWorks.

Для студентів напряму "Електронні апарати" вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник. Формат А-5, 368 с., обкл. м’яка, укр. мовa.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи виробництва електронних апаратів. Типові задачі.

Основи виробництва електронних апаратів. Типові задачі.

І. Ш. Невлюдов

Навчальний посібник є складовою частиною підручника «Основи виробництва електронних апаратів, виданого у 2005 р.

Навчальний посібник містить стислі теоретичні відомості, задачі з розв’язанням, а також задачі для самостійного розв’язання.

Усі задачі скомпоновано у 6 розділах, зміст яких відповідає вказаному підручнику. У Додатку наведено технічні характеристики технологічного устаткування, яке застосовується у виробництві електронних апаратів.

Для підготовки бакалаврів та спеціалістів напряму «Електронні апарати» та «Радіоелектронна апаратура», а також технічних працівників у галузі виробництва електронних апаратів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 400 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.