Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Основи комп’ютерного дизайну

Основи комп’ютерного дизайну

І.І. Ключник, Ю.Є. Хорошайло, І.К. Сезонова

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

В посібнику розглядаються основні поняття дизайну, його еволюція, основи композиції, основи цифрової графіки, питання теорії кольору, типи і види шрифтів, а також програми для комп’ютерної графіки та їх використання для підготовки кваліфікованих спеціалістів для проектування та експлуатації сучасної побутової електронної апаратури.

Навчальний посібник: А-5 формату, 136 стор., українською мовою, обкладинка м’яка. 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ моделей побутових електронних апаратів

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ моделей побутових електронних апаратів

І.І. Ключник, Ю.Є. Хорошайло, І.К. Сезонова

Рекомендовано Міністерством освіти і науки Украіни як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

Навчальний посібник «Аналіз і синтез побутових електронних апаратів» містить основи системного підходу при конструюванні і розробці побутових електронних апаратів, питання прогнозування на стадії прикладних досліджень, питання аналізу і синтезу аналогових і дискретних схем для побутової радіоелектронної апаратури. В посібнику розглянуто особливості аналізу цифрових схем і їхнє моделювання, особливості аналізу аналогових схем і їхнє моделювання, елементи теорії Марківських випадкових процесів, методи фізичного і математичного аналізу сучасної побутової електронної апаратури (ПЕА), основні визначення і поняття при синтезі синхронних автоматів, еквівалентні автомати,  мікропрограмний автомат з "твердою" і програмувальною  логікою, лічильники і дільники частоти, програмувальні інтегральні логічні схеми.

Навчальний посібник: А-5 формату, 132 стор., украінською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

О.В. Лаврухін, П.В. Долгополов, В.В. Петрушов, О.М. Ходаківський

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику «Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями» наведено коротку історію автоматизації технологічних процесів, класифікацію та принципи побудови інформаційних систем, склад їх забезпечуючої та функціональної частин.

Розглянуто АСК ВП УЗ, Аск пп уз та їх підсистеми, елементи електронного документообігу залізничного транспорту, закордонний досвід формування та експлуатації інформаційних систем залізничного транспорту, інформаційні системи взаємодії видів транспорту, систему EDIFACT, сучасні проблеми та перспективи розвитку інформатизації перевізного процесу.

Навчальний посібник: А-5 формату, 118 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Дослідження операцій в інформаційних системах

Дослідження операцій в інформаційних системах

Ю. І. Ларіонов, В. М. Левикін, М. А. Хажмурадов

У навчальному посібнику викладено методологію, математичні моделі та методи математичного програмування, теорії ігор і теорії масового обслуговування, які використовуються для розв’язання оптимізаційних задач та прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфліктних ситуацій. Матеріал супроводжується не тільки прикладами, а й запитаннями для самоперевірки і завданнями для самостійної роботи.

Посібник розрахований на широке коло студентів спеціальностей інформаційних управляючих систем, економічної кібернетики, прийняття рішень і т. н. денної та дистанційної форм навчання. Може бути корисним також викладачам і фахівцям, які займаються питаннями обґрунтування та прийняття оптимальних рішень.

Навчальний посібник, 364 стор., мова українська, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

VHDL +VERILOG=Синтез за минуты

VHDL +VERILOG=Синтез за минуты

В. И. Хаханов, И. В. Хаханова

Цель учебного пособия – убедить читателя, что каждый сможет сделать свой «компьютер» (Hardware) за время, отведенное для программной реализации идеи (Software). Это – от минуты до месяца. Для достижения цели предлагаются два языка описания аппаратуры: VHDL и Verilog. Они не сложнее языка программирования С++ и во многом с ним сходны, но имеют отличия от него в свою пользу. Самое главное, они ориентированны на параллелизм и быстродействие решения проблемы.

Наиболее существенными и базовыми языками для создания высоких технологий в области Hardware-Software Design являются : VHDL, Verilog, С++ Аsstmbler. Поэтому в этом учебном пособии рассматриваются VHDL и Verilog.

Учебное пособие. Формат А-4; 264 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Економічний аналіз

Економічний аналіз

П. М. Коюда, Н. В. Ігуменцева, Т. Р. Спєвакова, В. Г. Харченко

У навчальному посібнику розглянуто традиційні методи і прийоми економічного аналізу та їх використання під час аналізу основних аспектів роботи підприємства. Особливу увагу приділено практиці проведення аналізу, тобто розв’язанню задач для конкретних видів аналізу господарчо-фінансової діяльності підприємства.

Для студентів вузів, які вивчають економічні дисципліни, а також для спеціалістів- практиків, що займаються економічним аналізом.

Навчальний посібник, українська мова, 72 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Безопасность жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности

В. А. Айвазов, Б. В. Дзюндзюк, А. И. Хянникяйнен

Конспект лекций по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех специальностей.

Конспект лекций, русский язык, 190 стр. Мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Акустоэлектроника т.1. Физико-технологические основы и применение

Акустоэлектроника т.1. Физико-технологические основы и применение

П. Ф. Поляков, В. А. Хорунжий, В. П. Поляков

В первом томе пособия на современном уровне изложены физические основы и принципы преобразования поверхностных акустических волн (ПАВ) в твердом теле, дан обширный обзор свойств пьезоэлектриков, перспективных для изготовления ПАВ-элементов и устройств, описаны технологические процессы, используемые для их производства, методика расчета технологических погрешностей. Рассмотрены модели и методы расчета и проектирования однофункциональных ПАВ-устройств. Широко представлены такие важные элементы, как ПАВ-резонаторы, генераторы на ПАВ и датчики физических величин. Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, инженерно-технических работников и студентов, специализирующихся в области радиофизики, электроники и радиотехники.

Справочное пособие. Формат А-5; 552 стр.; обл. мягкая, язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Акустоэлектроника т.2 Физико-технологические основы и применение

Акустоэлектроника т.2 Физико-технологические основы и применение

П. Ф. Поляков, В. А. Хорунжий, В. П. Поляков

Во втором томе пособия рассмотрены многофункциональные устройства на ПАВ (ПАВ-процессоры). Особое внимание уделено анализу сложных аналоговых сигналов (САС), детально проанализированы методы квазиоптимального приема САС на базе Фурье-фильтров (ФФ) ПАВ, в малой степени искажающих преобразуемые сигналы. Дана классификация и приведен детальный анализ основных разновидностей ПАВ-процессоров резонансного, дисперсионного, интерференционного, корреляционного типа, рассмотрены комбинированные ФП типа ПЗС/ПАВ, цифра/ПАВ, приведены многочисленные примеры применения в системах связи, радио- и гидролокации. Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, инженерно-технических работников и студентов, специализирующихся в области радиофизики, электроники и радиотехники.

Справочное пособие, А-5 формата, 376 стр., русский язык, 2007г., мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.