Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Многокритериальный анализ и выбор средств телекоммуникаций: Монография.

Многокритериальный анализ и выбор средств телекоммуникаций: Монография.

В. М. Безрук, Д. В. Чеботарёва, Ю. В. Скорик

В монографии рассмотрены теоретические и практические вопросы многокритериального анализа и выбора средств телекоммуникаций. Изложена методология выбора оптимальных проектных решений с учетом совокупности показателей качества. Рассмотрены особенности применения методологии многокритериального выбора предпочтительных вариантов для различных видов средств телекоммуникаций.

Предназначена для специалистов, работающих в области телекоммуникаций, а также студентов специальности «Телекоммуникации и радиотехника».

 

Монография: А-5 формата, 320 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Безпека життєдіяльності на транспорті

Безпека життєдіяльності на транспорті

В.О. Чернявська, Н.Й. Дуброва

У навчальному посібнику розглянуті проблеми охорони праці й виробничої безпеки працівників сфери транспорту. Окрема увага приділена питанням охорони праці для специфічних умов функціонування об'єктів транспорту і його галузевих виробництв, безпеки життя і діяльності працівників.
Посібник рекомендовано для учнів, слухачів, викладачів, професійно-технічних навчальних закладів з метою проведення навчання, підготовки та підвищення  кваліфікації за робітничими професіями з питань охорони праці у сфері транспорту.
Навчальний посібник: А-5 формату, 448 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технологія електромонтажних робіт

Технологія електромонтажних робіт

В. В. Чорна, С.В. Чорний

У підручнику вміщено програмний матеріал по технології електро­монтажних робіт з освітлення та освітлювальних мереж. Розглянуті пи­тання монтажу комплектних трансформаторних підстанцій та комплектних розподільних пристроїв, індустріалізації та механізації електромонтажних робіт. Висвітлено питання техніки безпеки при роботі з електроустановка­ми, електричним і пневматичним інструментом, такелажними застосуван­нями

Для учнів професійних ліцеїв, вищих професійних училищ та студентів професійно-педагогічних коледжів і технікумів.

Підручник: А-5 формату, 288 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник тестовых заданий по научному стилю речи (для иностранных студентов 2 курса экономических специальностей)

Сборник тестовых заданий по научному стилю речи (для иностранных студентов 2 курса экономических специальностей)

И. И. Черненко, В. А. Демченко, Г. А. Деркач

Сборник тестов предназначен для контроля знаний по научному стилю в объеме, предусмотренном программой курса русского языка для студентов-иностранцев второго курса основных факультетов. Сборник состоит из восьми тематических разделов и ориентирован на фактический материал, представленный в «Учебном пособии по русскому языку: Научный стиль для студентов-иностранцев экономических специальностей» (автор И. И. Черненко).

 Сборник тестов: А-5 формата, 132 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Оптимізація та математичне моделювання мереж зв’язку

Оптимізація та математичне моделювання мереж зв’язку

В. М. Безрук, О.М. Буханько, Д. В. Чеботарьова

 

У навчальному посібнику розглядаються питання оптимізації, а також математичного моделювання, що мають важливе значення для початкових етапів проектування мереж зв’язку.

Розглянуто теоретичні основи скалярної та багатокритеріальної оптимізації мереж зв’язку; розглядаються методи розв’язання різних типів оптимізаційних задач, які конкретизуються з урахуванням математичних моделей різних типів мереж зв’язку; наводяться відомості про деякі стандартні пакети програм моделювання та оптимізації на ЕОМ мереж зв’язку, що можуть бути використані під час їхнього автоматизованого проектування.

Призначений для студентів і магістрів усіх спеціальностей, що навчаються за напрямом «Телекомунікації».

 Навчальний посібник: А-5 формату, 194 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Русский язык юристам. Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев II курса

Русский язык юристам. Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев II курса

Т. А. Иванова, И. И. Черненко

Цель пособия – формирование и развитие речевых навыков и умений, овладение специальной лексикой и терминологией, необходимой для чтения текстов по специальности и коммуникации в учебно-профессиональной сфере.

Пособие состоит из 6 тем, включающих тексты для чтения по дисциплине «Гражданское право» и различные виды заданий к каждому из текстов.

Данное пособие предназначено для иностранных студентов-юристов второго курса.

Учебное пособие: А-5 формата, 120 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Политико-экономическая история зарубежных стран

Политико-экономическая история зарубежных стран

Н. В. Черная

Конспект лекций по курсу «Политико-экономическая история зарубежных стран». Для иностранных студентов специальности ЭК

Конспект лекций: А-5 формата, 112 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник тестовых заданий по русскому языку. Научный стиль речи для иностранных студентов второго курса экономических специальностей

Сборник тестовых заданий по русскому языку. Научный стиль речи для иностранных студентов второго курса экономических специальностей

И. И. Черненко, В. А. Демченко, Г. А. Деркач

Сборник тестов предназначен для контроля знаний по научному стилю в объеме, предусмотренном программой курса русского языка для студентов-иностранцев второго курса основных факультетов. Сборник состоит из восьми тематических разделов и ориентирован на фактический материал, представленный в «Учебном пособии по русскому языку: Научный стиль для студентов-иностранцев экономических специальностей» (автор  И. И. Черненко).

Сборник: А-5 формата, 132 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Политико-экономическая история зарубежных стран

Политико-экономическая история зарубежных стран

Н. В. Черная

Конспект лекций по курсу «Политико-экономическая история зарубежных стран». Для иностранных студентов специальности ЭК

Конспект лекций: А-5 формата, 112 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Многокритериальная оптимизация проектных решений при планировании сотовых сетей мобильной связи

Многокритериальная оптимизация проектных решений при планировании сотовых сетей мобильной связи

Д. В. Чеботарёва, В.М. Безрук

В монографии рассмотрены теоретические и практические аспекты  выбора оптимальных проектных решений  при планировании сотовых сетей мобильной связи с учетом совокупности показателей качества. Изложены методы выбора оптимальных проектных вариантов, основанные на теории многокритериальной оптимизации.  Приведены примеры решения задач оптимизации по совокупности показателей качества проектных решений при планировании радиосети и транспортной сети  мобильной связи.  Предложен метод прогнозирования реального сетевого трафика, который может быть использован  при планировании сетей.   

Для научных работников и специалистов в области планирования сотовых сетей мобильной связи. Представляет также интерес для магистров и аспирантов по направлению «Телекоммуникации».

Монография: А-5 формата, 148 стр., на русском языке, обложка мягкая

 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль

(для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

Рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное пособие для студентов-иностранцев высших учебных заведений

Сборник включает тесты по десяти темам. Тест по каждой теме состоит из трех частей: первая часть выполняется с использованием учебного пособия, вторая часть без использования учебного пособия, но обе непосредственно связаны с конкретной темой, с конкретными текстами и предполагают формирование навыков аналитического и синтетического чтения; третья часть тестов включает задания более общего плана, связанные с использованием конструкций научного стиля речи, управлением глаголов, координацией субъекта и предиката.

Сборник содержит также ключи к заданиям представленных тестов.

Тесты могут быть использованы как для работы под руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы студентов.

Сборник тестов предназначен для студентов-иностранцев первого курса. Тесты построены на материале научного стиля, представленного в  Учебном пособии по русскому языку: научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей) – Х.: «Компания СМИТ, 2012. – 314 с. (авторы Петрушова О. В., Черненко И. И., Славтич Г. А.)

 Учебное пособие: А-4 формата, 70 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник упражнений по грамматике русского языка (для студентов-иностранцев основного этапа обучения)

Сборник упражнений по грамматике русского языка (для студентов-иностранцев основного этапа обучения)

О. В. Петрушова, О. Н. Тростинская, И. И. Черненко, А. В. Тарлева

Рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное пособие для иностранных студентов высший 

Сборник упражнений предназначен для студентов-иностранцев основного этапа обучения. Он построен на синтаксической основе: рассматриваются типы отношений в структуре простого и сложного предложения, систематизируются и углубляются полученные ранее знания по основам грамматики русского языка. Каждая грамматическая тема представлена на материале нейтрального стиля и научного: инженерно-технического, естественнонаучного и экономического профилей. Это дает возможность использовать его для студентов разных специальностей.

 Учебное пособие: А-4 формата, 290 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль.Ч.2

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль.Ч.2

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Рекомендовано  Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное  пособие для иностранных студентов высших учебных заведений.

Пособие предназначено для студентов основных факультетов, начиная со второго курса технических специальностей, преимущественно компьютерного направления. В нем продолжается работа по обучению диалогической и монологической научной речи, начатая на первом курсе, но в то же время вводятся новые аспекты: обучение аннотированию и реферированию, навыки которого необходимы студентам для работы с текстами специальных дисциплин, для написания рефератов, курсовых работ.

 Учебное пособие: А-5 формата,  238 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль.Ч.1

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль.Ч.1

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Рекомендовано  Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное  пособие для иностранных студентов высших учебных заведений.

 

      Данное  учебное пособие является частью учебного комплекса по научному стилю русского языка для иностранных студентов основных факультетов и предназначено для студентов технических специальностей.

     Пособие имеет в своем составе три части. Часть первая объединяет конструкции по основным темам научного стиля: определение предмета, классификация, состав и др. Часть вторая представляет системную работу с текстами. Часть третья содержит материал по обучению конспектированию лекций.

      Упражнения и тексты построены на материале математики, информатики, физики. Каждая тема включает самостоятельную работу двух уровней или тексты для самостоятельного чтения. В Приложении даны контрольные работы и сводная таблица окончаний падежей.

 Учебное пособие: А-5 формата,  314 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Управління підприємством в умовах ринку: теоретичні та практичні аспекти

Управління підприємством в умовах ринку: теоретичні та практичні аспекти

Л. В. Соколова, Г.М. Верясова, О. Є. Соколов, А. С. Шальопа, О. О. Васильченко, О. В. Чічкань

За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Соколової.

У монографії розглянуто проблеми управління діяльністю промислових підприємств на сучасному етапі розвитку економіки, концептуальні основи створення теоретико-методологічної бази для пізнання основ процесу управління підприємством, які створюють необхідні умови для всебічного вивчення, аналізу та оцінки ефективності функціональних сфер діяльності підприємства, що дозволяє розробити необхідний інструментарій ефективного управління. Особливу увагу приділено питанням використання сучасних методів і моделей забезпечення ефективної діяльності та конкурентоспроможності промислових підприємств.

Матеріал, що викладається, базується на прогресивних теоріях менеджменту, вітчизняному та зарубіжному досвіді управління підприємством в умовах нестабільного бізнес-середовища.

Для наукових співробітників, підприємців, аспірантів, студентів та слухачів ви-щих навчальних закладів, а також усіх, хто займається або цікавиться проблемами управління діяльністю підприємства та можливими шляхами їх вирішення.

Монографія: А-5 формату,  312 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Корректировочный курс грамматики (методические рекомендации и задания)

Корректировочный курс грамматики (методические рекомендации и задания)

О. В. Петрушова, И. И. Черненко

Пособие предназначено для иностранных студентов, поступающих на первый курс и не обучавшихся на подготовительном факультете. Его цель – систематизировать представления по основным грамматическим категориям русского языка, ввести некоторые понятия и сформировать умения и навыки работы с грамматическим материалом, необходимые при изучении основного курса.

Учебное пособие: А-5 формата, 104 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Учебное пособие по русскому языку. Научный стиль. Часть 1

Учебное пособие по русскому языку. Научный стиль. Часть 1

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Данное  учебное пособие является частью учебного комплекса по научному стилю русского языка для иностранных студентов основных факультетов и предназначено для студентов технических специальностей.

     Пособие имеет в своем составе три части. Часть первая объединяет конструкции по основным темам научного стиля: определение предмета, классификация, состав и др. Часть вторая представляет системную работу с текстами. Часть третья содержит материал по обучению конспектированию лекций.

      Упражнения и тексты построены на материале математики, информатики, физики. Каждая тема включает самостоятельную работу двух уровней или тексты для самостоятельного чтения. В Приложении даны контрольные работы и сводная таблица окончаний падежей.

Учебное пособие: А-5 формата, 314 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи квантової механіки

Основи квантової  механіки

М.П. Кухтін, Ю.П. Мачехін, Е.І. Черняков

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Мікро- та наноелектроніка» та «Електронні пристрої та системи»

В даному посібнику викладено матеріал, передбачений програмою «Квантова механіка», математичний апарат і основні положення квантової механіки. За допомогою квантової теорії надано тлумачення квантово-механічних ефектів, розглянуто теорію атома та теорію випромінювання.

В посібнику наведено задачі з основних питань квантової механіки та лабораторні роботи з моделювання  квантово-механічних ефектів.

Посібник розрахований на студентів радіофізичних та радіоелектронних факультетів.

 

Навчальний посібник: А-5 формату, 194 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Учебное пособие по русскому "НАУЧНЫЙ СТИЛЬ". Часть 2

Учебное пособие по русскому "НАУЧНЫЙ СТИЛЬ". Часть 2

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Для студентов-иностранцев технических специальностей высших учебных заведений.

Пособие предназначено для студентов основных факультетов, начиная со второго курса технических специальностей, преимущественно компьютерного направления. В нем продолжается работа по обучению диалогической и монологической научной речи, начатая на первом курсе; но в то же время вводятся новые аспекты: обучение аннотированию и реферированию, навыки которого необходимы студентам для работы с текстами специальных дисциплин, для написания рефератов, курсовых работ. 

Учебное пособие:  А-5 формата, 238 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Організація та проектування баз даних в інформаційних системах

Організація та проектування баз даних в інформаційних системах

О. В. Алісейко, В. О. Бабенко, Л. Е. Чала

Навчальний посібник складається з теоретичної частини та лабораторного практикуму. У теоретичній частині надається опис ієрархічної, мережної та реляційної моделей даних. Основну увагу приділено проектуванню реляційної моделі із забезпеченням цілісності даних, що зберігаються. У практичній частині надано практикум з побудови базових реляційних відношень та роботи з ними із застосуванням мови запитів SQL2. Опрацювання навчального посібника дає змогу проектувати інформаційні системи, що не містять баз знань.

Посібник розраховано на широке коло користувачів та студентів спеціальностей: економічна кібернетика, фінанси, облік і аудит, маркетинг, що вивчають дисципліни з проектування та практичного застосування баз даних та інформаційних систем.

Навчальний посібник: А-5 формату, 164 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Лінійні електричні кола в прикладах і задачах

Лінійні електричні кола в прикладах і задачах

В. І. Бармін, А. І. Бих, Ю. М. Олександров, О. І. Чурілов

Наведено короткий теоретичний матеріал і розрахункові співвідношення, запитання для самоконтролю, типові задачі з докладним поясненням, умови для самостійного розв’язування з відповідями. Особлива увага приділяється використанню різних методів розрахунку електричних кіл.

Для студентів денної та заочної форм навчання напряму «Електронiка».

Навчальний посібник: А-5 формату, 264 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технічні засоби комп’ютеризованих видавничих систем

Технічні засоби комп’ютеризованих видавничих систем

В. П. Ткаченко, А. М. Чурсін

Викладено принципи побудови, технічні і технологічні можливості, конструктивні особливості сканерів, цифрових камер, графічних планшетів, моніторів, принтерів та інших видів обладнання, яке використовується в додрукарській підготовці видань.

Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей напряму «Видавничо-поліграфічна справа», аспірантів, наукових співробітників, конструкторів та інженерів, що займаються розробленням і експлуатацією додрукарського устаткування.

Навчальний посібник: 2008р., 304 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Обчислювальна техніка та програмування до задач фотоніки та лазерної інженерії

Обчислювальна техніка та програмування до задач фотоніки та лазерної інженерії

Г. І. Чурюмов, Ю. Л. Старчевський

У навчальному посібнику викладено основи теорії штучних нейронних мереж, принципи побудови мереж управління на базі технології TMN, методи прийняття оптимальних рішень при управлінні мережею зв’язку із застосуванням методів векторної оптимізації. Розглянуто загальні питання застосування штучних нейронних мереж у системах управління та зв’язку, а також переваги застосування нейроінформаційних технологій при розв’язанні традиційних і нетрадиційних завдань управління телекомунікаціями і зв’язком.

Для студентів усіх форм навчання спеціальностей напрямку 0924 «Телекомунікації».

Навчальний посібник: А-5 формату, 282 стор., українська мова, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ПОЛИТОЛОГИИ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ПОЛИТОЛОГИИ

В. И. Штанько, Т. Г. Авксеньтьева, Л. А. Тихонова, Н. В. Черная

Для студентов всех специальностей технических вузов. В конспекте лекций представлены основные темы с планами семинаров:

- Политология как наука.

- Становление и развитие политической мысли в истории человечества.

- Политика и власть как общественные явления.

- Политическая система и государство как ее базовый институт.

- Основные политические режимы современности.

- Демократия: сущность, формы и роль в обществе.

- Политические партии, общественные организации и движения.

- Политическое лидерство и политические элиты.

- Политическое сознание и политическая культура - основные социально- политические идеи и течения в современном мире.

- Международные отношения и внешняя политика государства.

- Украина в мировом сообществе.

Рабочая тетрадь. 160 с. А4, русский язык, 2003 г. Мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ РЕЗ

ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ РЕЗ

О. Ф. Будов, О. А. Зарудний, В. І. Чумаков

У навчальному посібнику викладено загальні принципи роботи, особливості експлуатації електротехнічних пристроїв, наведено їхні технічні характеристики, розрахункові співвідношення для схем стабілізованих вторинних джерел електроживлення. Розділи посібника мають стислі висновки, контрольні запитання і завдання, в деяких розділах наведено невеликі домашні завдання. Комп’ютерними дослідженнями схем, фізичних процесів у них та їх оптимізацією завершуються більшість розділів цього навчального посібника. Передбачено самостійне опрацювання студентами частини навчального матеріалу розділів. Надано підсумкове контрольне завдання. Рекомендується студентам денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямку «Радіотехніка».

Навчальний посібник, 194 с., українська мова, 2004 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ГРАММАТИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ГРАММАТИКА

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Пособие предназначено для студентов-иностранцев первого и второго курсов технических специальностей, построено на синтаксической основе: рассматриваются типы отношений в структуре простого и сложного предложения, систематизируются и углубляются полученные ранее знания по основам грамматики русского языка.

Учебное пособие. 280 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: НАУЧНЫЙ СТИЛЬ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: НАУЧНЫЙ СТИЛЬ

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Пособие предназначено для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей, является частью комплекса пособий по обучению русскому языку иностранных граждан на основных факультетах. Пособие состоит из двух частей. Часть первая объединяет конструкции по основным темам научного стиля: определение предмета, классификация, состав и т.д. Часть вторая представляет собой системную работу над текстами. Упражнения и тексты построены на материале математики, информатики, физики. Каждая тема включает самостоятельную работу или тексты для самостоятельного чтения. В Приложении даны контрольные работы по темам, материалы для обучения конспектированию лекций.

Учебное пособие, 316 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: НАУЧНЫЙ СТИЛЬ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: НАУЧНЫЙ СТИЛЬ

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Пособие предназначено для студентов второго курса технических специальностей, преимущественно компьютерного направления. В нем продолжается работа по обучению диалогической и монологической научной речи, начатая на первом курсе; но в тоже время вводятся новые аспекты: обучение аннотированию к реферированию, навыки которого необходимы студентам для работы с текстами специальных дисциплин, для написания рефератов, курсовых работ.

Учебное пособие, 164 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Ощадна справа

Ощадна справа

Н. М. Внукова, П. М. Куликов, В. А. Череватенко

Посібник містить теоретичні основи організації ощадної справи в Україні, фінансовий аналіз діяльності суб’єктів та структури ринку ощадних послуг, функції, засоби та методи державного регулювання діяльності ощадних банків, особливості організації та функціонування ринку депозитних послуг України.

Для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також фахівців фінансової і банківсько-кредитної сфери.

Навчальний посібник, 480 стр, українська мова. 2005 г. Oбкладинка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Моделювання економічної динаміки

Моделювання економічної динаміки

П. М. Коюда, М. В. Новожилова, І. А. Чуб

Навчально-методичний посібник містить концептуальну характеристику основних питань дисципліни "Моделювання економічної динаміки" і має модульну структуру. В ньому розглянуто окремо кожну тему, наведено приклади розв’язання типових задач з математичного моделювання та прогнозування поведінки складних економічних систем, подано опис лабораторних робіт.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Навчально-методичний посібник, українська мова, 140 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Обробка текстової інформації у видавничих системах

Обробка текстової інформації у видавничих системах

А. К. Дорош, В. П. Ткаченко, В. Ф. Челомбітько

Частина 1. Теоретичні основи обробки текстової інформаці.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи додрукарської обробки текстової інформації, основні види друкованих видань та їх особливості, критерії вибору формату і виду видання, технологію комп’ютерної підготовки публікації до видання, вибір шрифтового оформлення видань, естетично-емоційні принципи вибору конструкції і художнього оформлення видання, технічне редагування видань, правила комп’ютерного набору, коректури і верстки. Наведено класифікацію шрифтів і термінологію у видавничій справі, а також методику створення та редагування текстових документів.

Для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямку «Видавничо-поліграфічна справа», а також працівників видавництв і поліграфічних підприємств.

Навчальний посібник: А-5 формату, 308 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль

И. И. Черненко

для студентов-иностранцев 1 курса экономических специальностей

Учебное пособие предназначено для студентов-иностранцев первого курса экономических специальностей. Оно является частью комплекса пособий по обучению русскому языку иностранных граждан на основных факультетах.

Пособие состоит из двух частей. Часть первая объединяет конструкции по основным темам научного стиля. Часть вторая представляет собой системную работу над текстами.

Упражнения и тексты построены на материале курсов «Основы экономической теории», «Микроэкономика» и «Макроэкономика». Каждая тема первой части включает самостоятельную работу, второй части – тексты для самостоятельного чтения.

Учебное пособие: А-5 формата, 192 стр., на русском языке, мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник упражнений по грамматике русского языка (для студентов-иностранцев основного этапа обучения)

Сборник упражнений по грамматике русского языка (для студентов-иностранцев основного этапа обучения)

О. В. Петрушова, О. Н. Тростинская, И. И. Черненко, А. В. Тарлева

Сборник упражнений предназначен для студентов-иностранцев основного этапа обучения.

Он построен на синтаксической основе: рассматриваются типы отношений в структуре простого и сложного предложения, систематизируются и углубляются полученные ранее знания по основам грамматики русского языка. Каждая грамматическая тема представлена на материале нейтрального стиля и научного: инженерно-технического, естественнонаучного и экономического профилей. Это дает возможность использовать его для студентов разных специальностей.

Сборник упражнений А-4 формата, 290 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

О. В. Петрушова, И. И. Черненко

Сборник включает тесты по десяти темам. Тест по каждой теме состоит из трех частей: первая часть выполняется с использованием учебного пособия, вторая часть без использования учебного пособия, но обе непосредственно связаны с конкретной темой, с конкретными текстами и предполагают формирование навыков аналитического и синтетического чтения; третья часть тестов включает задания более общего плана, связанные с использованием конструкций научного стиля речи, управлением глаголов, координацией субъекта и предиката.

Сборник содержит также ключи к заданиям представленных тестов. Тесты могут быть использованы как для работы под руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы студентов.

Сборник тестов предназначен для студентов-иностранцев первого курса. Тесты построены на материале научного стиля, представленного в Учебном пособии по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей). — Х.: «Компания СМИТ», 2004. — 316 с. (авторы Петрушова О. В., Черненко И. И., Славтич Г. А.)

Сборник тестов : А-4 формата, 90 стр., русский язык, обложка-цветной картон.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Изучение глагольных приставок. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев.

Изучение глагольных приставок. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев.

О. В. Петрушова, Н. П. Доценко, И. И. Черненко

Пособие предназначено для иностранных студентов старших курсов, аспирантов, стажеров разных специальностей, изучающих русский язык как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.

Пособие состоит из трех разделов: Глагольные приставки, Однокоренные глаголы с разными приставками, Тексты. Приложения к первому и второму разделу содержат справочный материал и самостоятельные работы.

Учебное пособие: А-5 формат, 312 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.