Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Інформаційні технології статистичного аналізу даних педагогічної діагностики

Інформаційні технології статистичного аналізу даних педагогічної діагностики

Л. І. Білоусова, О. Г. Колгатін, Л. С. Колгатіна

Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості з основ педагогічної діагностики й статистичної обробки даних педагогічних досліджень. Основну увагу приділено практикуму з автоматизованої статистичної обробки даних з використанням табличного процесора загального призначення. Усі приклади виконання лабораторних робіт наведено на базі табличного процесора Microsoft Excel. Проте всі запропоновані розрахунки можуть бути виконані в табличних процесорах Open Office та Libre Office, які працюють під управлінням операційних систем на базі Linux. Практикум складається з 9 лабораторних робіт, в яких докладно розглядається порядок розв’язування задач описової статистики, статистичної перевірки гіпотез, обчислення кореляції. Запропонований матеріал не охоплює всього математичного апарата, який використовується в гуманітарних науках, але дозволяє опанувати основні методи обробки результатів опитування, тестування, педагогічного експерименту, створює базу для самостійного застосування інших методів до розв’язування конкретних задач.

              Навчальний посібник спрямовано на підтримку навчання курсів «Методологія психолого-педагогічних досліджень», «Інформаційні системи в педагогічній діяльності», «Кваліметрія та діагностика навчального процесу» студентами педагогічного універси-тету і може бути корисним для аспірантів і докторантів, практичних психологів, соціологів, педагогів, а також науковців.

 

Навчальний посібник: А-5 формату, 74 стор., українською мовою, обкладинка м’яка
Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

О.В. Лаврухін, П.В. Долгополов, В.В. Петрушов, О.М. Ходаківський

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику «Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями» наведено коротку історію автоматизації технологічних процесів, класифікацію та принципи побудови інформаційних систем, склад їх забезпечуючої та функціональної частин.

Розглянуто АСК ВП УЗ, Аск пп уз та їх підсистеми, елементи електронного документообігу залізничного транспорту, закордонний досвід формування та експлуатації інформаційних систем залізничного транспорту, інформаційні системи взаємодії видів транспорту, систему EDIFACT, сучасні проблеми та перспективи розвитку інформатизації перевізного процесу.

Навчальний посібник: А-5 формату, 118 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи в економіці ( Частина 1 )

Інформаційні системи в економіці ( Частина 1 )

В. М. Гурін, В. О. Тімофєєв

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Економічна кібернетика».

Наведено поняття інформаційних систем і технологій в економіці, постановок економічних і управлінських завдань, інформаційної бази досліджень економічних об'єктів. Описуються елементи комп'ютерної інформаційної системи керування економічною діяльністю господарюючого суб'єкта, основні принципи й методи управління інформаційними потоками в ході планування й контролю економічних завдань на підприємстві з обліком його зовнішніх і внутрішніх зв'язків. Для студентів, викладачів економічних вузів і факультетів, а також для фахівців в області менеджменту й маркетингу.

Навчальний посібник ч.1 : А-5 формату,  232 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи в економіці ( Частина 2 )

Інформаційні системи в економіці ( Частина 2 )

В. М. Гурін, В. О. Тімофєєв

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Економічна кібернетика».

Наведено поняття інформаційних систем і технологій в економіці, постановок економічних і управлінських завдань, інформаційної бази досліджень економічних об'єктів. Описуються елементи комп'ютерної інформаційної системи керування економічною діяльністю господарюючого суб'єкта, основні принципи й методи управління інформаційними потоками в ході планування й контролю економічних завдань на підприємстві з обліком його зовнішніх і внутрішніх зв'язків. Для студентів, викладачів економічних вузів і факультетів, а також для фахівців в області менеджменту й маркетингу.

Навчальний посібник ч.2: А-5 формату, 104 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи в економіці ( Частина 3 )

Інформаційні системи в економіці ( Частина 3 )

В. М. Гурін, В. О. Тімофєєв

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Економічна кібернетика».

Наведено поняття інформаційних систем і технологій в економіці, постановок економічних і управлінських завдань, інформаційної бази досліджень економічних об'єктів. Описуються елементи комп'ютерної інформаційної системи керування економічною діяльністю господарюючого суб'єкта, основні принципи й методи управління інформаційними потоками в ході планування й контролю економічних завдань на підприємстві з обліком його зовнішніх і внутрішніх зв'язків. Для студентів, викладачів економічних вузів і факультетів, а також для фахівців в області менеджменту й маркетингу.

Навчальний посібник ч.3: А-5 формату 224 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов

У підручнику викладено загальні питання і основні поняття інформатики, апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних систем, описано операційні системи і комп’ютерні мережі. Розглянуто широко вживані прикладні програми загального призначення. Детально описано логічні елементи, цифрові пристрої обробки інформації, системи автоматизованого керування і автоматизованого проектування електронних пристроїв. Для учнів і викладачів навчальних закладів системи професійно-технічної підготовки. Може бути корисний всім, хто використовує комп’ютер у повсякденному житті.

Підручник, 352 с., українська мова, 2003 р. Обкладинка тверда. Ціна договірна.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Імпульсна та цифрова техніка

Імпульсна та цифрова техніка

А. М. Гуржій, В. В. Самсонов, Н. І. Поворознюк

У підручнику викладено загальні питання та основні поняття з імпульсної та цифрової техніки, характеристики і параметри імпульсних сигналів, розглянуто будову імпульсних пристроїв та процеси, що в них відбуваються.

Для учнів і викладачів навчальних закладів системи професійно-технічної підготовки.

Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів, мова - українська, 424 стор. Обкладинка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи і технології маркетингу

Інформаційні системи і технології маркетингу

А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко

Посібник містить навчально-методичні матеріали для вивчення дисциплін “Інформаційні системи і технологія маркетингу” для студентів старших курсів, що навчаються за спеціальностями „Маркетинг”, „Інформаційні технології проектування в економіці”, „Інформаційні управляючі системи та технології”та „Економічна кібернетика”. Блок навчально-методичного забезпечення включає конспект лекцій з дисципліни: необхідні пояснення, літературу по кожній темі та завдання для перевірки знань.

У навчальному посібнику розглянуті основи створення і функціонування інформаційних систем маркетингу, засоби використання сучасних інформаційних технологій обробки маркетингової інформації. Розглянуті інформаційні технології та математичні методи розв’язання задач маркетингу, та їх застосування на підприємствах. Посібник стане в пригоді студентам вищих навчальних закладів освіти, які навчаються за економічним та технічним напрямком, а також працівникам служб маркетингу, менеджерам та фахівцям інформаційних технологій.

Навчальний посібник, 240 с., українська мова, 2005 р. М`яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Ідентифікація людини за параметрами мовних сигналів (проблеми та шляхи їх вирішення)

Ідентифікація людини за параметрами мовних сигналів (проблеми та шляхи їх вирішення)

М. Ф. Бондаренко, О. Я. Дрюченко, С. Ф. Коряк, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко

Розглядаються питання, пов’язані з органами мовотворення, артикуляційною класифікацією звуків мови, їх варіативністю у мовних сигналах, способами відображення у стислих метричних просторах, механізмами та критеріями пошуку релевантних інформаційних ознак та застереженнями щодо застосування математичних методів у цьому процесі. Дається порівняльний аналіз існуючих методів ідентифікації людини за параметрами мови, показується їх суперечливість вимогам теорії розпізнавання образів, так само як і суперечливість їх застосування у криміналістиці. Викладаються нові, невідомі раніше науці факти та дані про властивості мовних сигналів та механізми їх обробки слуховим аналізатором, отримані авторами книги впродовж кількох десятків років системно цілеспрямованої напруженої роботи. Спираючись на них та на набутий досвід, автори пропонують принципово новий, так званий фоново-ітераційний метод ідентифікації, який, за їхнім переконанням, є найперспективнішим у майбутньому підходом до вирішення задачі ідентифікації людини за параметрами мови, зокрема для цілей криміналістики.

Для фахівців у галузі комплексного аналізу мови, прикладної та експериментальної фонетики, а також для студентів юридичних та філологічних спеціальностей.

Монографія, українська мова, 260 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.