Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

З. В. Дудар, Л. Д. Самофалов, І. А. Ревенчук

У навчальних матеріалах з дисципліни «Діловодство» подано сучасний підхід до ведення документообігу на підприємстві. Роз­гля­нуто стандарти електронного документообігу. Для формування доку­мен­тів у електронній формі використовують сучасне програмне забезпечення, яко­му присвячено значну частину посіб­ника. Розглянуто файлову систему комп’ютера; програми керування файлами; основні поняття електронної пошти; роботу з найпоширенішими поштовими клієнтами; накладення цифрового підпи­су в поштових програ­мах; сліпий десятипальцьовий метод набору тексту; створення текстів у «Блок­ноті», Microsoft Word; роботу з електронними таблицями в Micro­soft Excel; створення електронної пре­зентації в Microsoft Power Point; роботу із СУБД MS Access; питання за­хисту інформації; подано огляд антивірусних програм.

Для студентів і працівників фірм і підприємств, які за родом діяльності мають складати електронні документи.

Навчальний посібник: А-5 формату, 330 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Діагностика та удосконалення фізичного стану

Діагностика  та удосконалення фізичного стану

Т. Є. Захватова

У навчальному посібнику відображено психологічні, статеві, вікові та інші особливості студентів. Запропоновано ряд методик  діагностики фізичного стану та його удосконалення.

Викладачі та студенти на підставі показників діагностики мають можливість самостійного контролю впливу фізичних навантажень на фізичний стан.

Навчальний посібник: А-5 формату, 84 стор., українська мова, обкладинка м’яка. Ціна: 15,00 грн.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ РЕЗ

ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ РЕЗ

О. Ф. Будов, О. А. Зарудний, В. І. Чумаков

У навчальному посібнику викладено загальні принципи роботи, особливості експлуатації електротехнічних пристроїв, наведено їхні технічні характеристики, розрахункові співвідношення для схем стабілізованих вторинних джерел електроживлення. Розділи посібника мають стислі висновки, контрольні запитання і завдання, в деяких розділах наведено невеликі домашні завдання. Комп’ютерними дослідженнями схем, фізичних процесів у них та їх оптимізацією завершуються більшість розділів цього навчального посібника. Передбачено самостійне опрацювання студентами частини навчального матеріалу розділів. Надано підсумкове контрольне завдання. Рекомендується студентам денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямку «Радіотехніка».

Навчальний посібник, 194 с., українська мова, 2004 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Дослідження операцій в інформаційних системах

Дослідження операцій в інформаційних системах

Ю. І. Ларіонов, В. М. Левикін, М. А. Хажмурадов

У навчальному посібнику викладено методологію, математичні моделі та методи математичного програмування, теорії ігор і теорії масового обслуговування, які використовуються для розв’язання оптимізаційних задач та прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфліктних ситуацій. Матеріал супроводжується не тільки прикладами, а й запитаннями для самоперевірки і завданнями для самостійної роботи.

Посібник розрахований на широке коло студентів спеціальностей інформаційних управляючих систем, економічної кібернетики, прийняття рішень і т. н. денної та дистанційної форм навчання. Може бути корисним також викладачам і фахівцям, які займаються питаннями обґрунтування та прийняття оптимальних рішень.

Навчальний посібник, 364 стор., мова українська, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Державні стандарти в машинобудуванні і металообробці

Державні стандарти в машинобудуванні і металообробці

Л. Й. Івщенко, В. В. Петрикін

У навчальному посібнику подано основи, принципи і методологію стандартизації деталей і складальних одиниць загальномашинобудівного використання. Розглянуто комплекси стандартів ЄСКД, ЄСТД, ЄСТПП як єдину систему розробки конструкторської і технологічної документації. Наведено основні поняття щодо якості продукції, номенклатуру техніко-економічних показників і методи оцінки якості продукції, а також основи стандартизації виробів загальномашинобудівного використання, таких як зубчасті передачі, підшипники, кріпильні деталі й інші, з урахуванням їх функціонального призначення і параметрів якості.

Навчальний посібник призначений для учнів технічних училищ і технікумів, але може бути використаний при розв’язанні практичних задач із стандартизації і студентами технічних вузів.

Навчальний посібник. Формат А-5; 320 стор.; укр. мовою; тверда обкл.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Двигуни внутрішнього згорання

Двигуни внутрішнього згорання

О. М. Бурцев, Д. О. Шамрай

Посібник призначений для студентів технікумів, які вивчають дисципліни «Двигуни внутрішнього згорання». В чотирьох розділах посібника викладено основи термодинаміки та теплопередачі, робочі процеси двигунів внутрішнього згорання як дизелів, так і бензинових двигунів, описано системи двигунів, розглянуто сили, що діють в механізмах поршневих двигунів; врівноваження відцентрових сил в колінчатих валах; вибір порядку роботи в багатоциліндрових двигунах; описано методику побудови швидкісної характеристики та обґрунтовано необхідність застосування регулятора. Текст посібника викладено в стильній формі, в логічній послідовності, доступний до сприймання при користуванні. Приведено значну кількість прикладів, розрахунків та графіків і рисунків.

Навчальний посібник, 126 стор., українська мова. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Дослідження пожеж з ознаками підпалу

Дослідження пожеж з ознаками підпалу

В. Д. Безвесільний, О. Ф. Дьяченко

Опрацьовано накопичений досвід з проведення судової пожежно-технічної експертизи, практичний досвід державного пожежного нагляду, практику слідчої роботи з ознаками підпалу щодо розробки єдиних рекомендацій, здатних надати фахівцям чіткі, науково обґрунтовані та підтверджені практикою засади, що дозволять в умовах невизначеності виконувати певні слідчі дії й експертні дослідження.

Для науковців, працівників правоохоронних органів, судових експертів, фахівців пожежної охорони, суддів, викладачів та студентів спеціальних навчальних закладів.

Навчальний посібник. Формат А-5, 72 с., обкл. м’яка, укр. мовa.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.