Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Основи програмування мовою С++

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. А. Любченко, О. А. Кобилін, Д. О. Руденко, Д. С. Пелешенко

Даний посібник є другим виданням випущеного у 2005 році співробітниками кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки підручника під керівництвом заслуженого діяча науки та техніки України професора  Є. П. Путятіна

Навчальний посібник перероблено з урахуванням змін у викладанні мови програмування С++. Розглядаються базові принципи програмування та конструкції мови програмування С++. Наведено приклади з детальним розглядом рішень. Наведено схеми алгоритмів та приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Розглядаються основні можливості мови C++ при розробці об'єктно-орієнтованих програм.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів у закладах освіти, які проходять навчання за спеціальностями в галузі знань «Інформаційні технології».

 Навчальний посібник: А-5 формату,284 с., українська мова, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основы программирования. JS

Основы программирования. JS

В. М. Бондарев

Пособие является введением в программирование и адресовано тем, кто хочет познакомиться с основами процедурного программирования и научиться писать программы на JavaScript. В книге разъясняются такие понятия как команда, переменная, функция, массив, объект, тип данных и рассматривается разработка программ, выполняемых в web-браузерах, в том числе и программ с графикой на базе HTML5.

Для студентов и преподавателей как компьютерных, так и смежных направлений.

 Учебное пособие: А-5 формата, 182 стр., на русском языке, обложка мягкая

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Оптимізація та математичне моделювання мереж зв’язку

Оптимізація та математичне моделювання мереж зв’язку

В. М. Безрук, О.М. Буханько, Д. В. Чеботарьова

 

У навчальному посібнику розглядаються питання оптимізації, а також математичного моделювання, що мають важливе значення для початкових етапів проектування мереж зв’язку.

Розглянуто теоретичні основи скалярної та багатокритеріальної оптимізації мереж зв’язку; розглядаються методи розв’язання різних типів оптимізаційних задач, які конкретизуються з урахуванням математичних моделей різних типів мереж зв’язку; наводяться відомості про деякі стандартні пакети програм моделювання та оптимізації на ЕОМ мереж зв’язку, що можуть бути використані під час їхнього автоматизованого проектування.

Призначений для студентів і магістрів усіх спеціальностей, що навчаються за напрямом «Телекомунікації».

 Навчальний посібник: А-5 формату, 194 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Організація позакласної роботи з математики в процесі підготовки до учнівських олімпіад

Організація позакласної роботи з математики в процесі підготовки до учнівських олімпіад

за заг. ред. С. В. Каплун

 Методичний посібник містить узагальнені матеріали учасників авторської творчої майстерні учителів математики Харківської області. У посібнику подано методичні розробки вивчення деяких тем, що є корисними для учнів, які виявляють інтерес і здібності до математики та беруть участь у математичних олімпіадах та турнірах.

Посібник складається з двох частин: у першій частині містяться орієнтовні плани-конспекти занять математичного гуртка; друга частина містить розробки позакласних заходів.

Для вчителів математики й керівників математичних гуртків.

 

Методичний посібник: А-5 формату, 124 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи комп’ютерного дизайну

Основи комп’ютерного дизайну

І.І. Ключник, Ю.Є. Хорошайло, І.К. Сезонова

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

В посібнику розглядаються основні поняття дизайну, його еволюція, основи композиції, основи цифрової графіки, питання теорії кольору, типи і види шрифтів, а також програми для комп’ютерної графіки та їх використання для підготовки кваліфікованих спеціалістів для проектування та експлуатації сучасної побутової електронної апаратури.

Навчальний посібник: А-5 формату, 136 стор., українською мовою, обкладинка м’яка. 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи квантової механіки

Основи квантової  механіки

М.П. Кухтін, Ю.П. Мачехін, Е.І. Черняков

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Мікро- та наноелектроніка» та «Електронні пристрої та системи»

В даному посібнику викладено матеріал, передбачений програмою «Квантова механіка», математичний апарат і основні положення квантової механіки. За допомогою квантової теорії надано тлумачення квантово-механічних ефектів, розглянуто теорію атома та теорію випромінювання.

В посібнику наведено задачі з основних питань квантової механіки та лабораторні роботи з моделювання  квантово-механічних ефектів.

Посібник розрахований на студентів радіофізичних та радіоелектронних факультетів.

 

Навчальний посібник: А-5 формату, 194 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи схемотехніки. Частина 1

Основи схемотехніки. Частина 1

А.М. Зеленін, А.І. Костромицький, Д.В. Бондар

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом  підготовки «Телекомунікації»

У посібнику викладено основні відомості про повідомлення та сигнали в телекомунікаціях, пасивні та активні компоненти типових пристроїв телекомунікацій. Розглядаються базові схемотехнічні рішення, основні характеристики та параметри аналогових підсилювачів на дискретних елементах, принципи забезпечення цих параметрів та корекції частотних характеристик, особливості схемотехніки мікросхемних підсилювачів.

Рекомендується студентам усіх форм навчання спеціальностей напряму "Телекомунікації".

Навчальний посібник: А-5 формату, 332 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Організація та проектування баз даних в інформаційних системах

Організація та проектування баз даних в інформаційних системах

О. В. Алісейко, В. О. Бабенко, Л. Е. Чала

Навчальний посібник складається з теоретичної частини та лабораторного практикуму. У теоретичній частині надається опис ієрархічної, мережної та реляційної моделей даних. Основну увагу приділено проектуванню реляційної моделі із забезпеченням цілісності даних, що зберігаються. У практичній частині надано практикум з побудови базових реляційних відношень та роботи з ними із застосуванням мови запитів SQL2. Опрацювання навчального посібника дає змогу проектувати інформаційні системи, що не містять баз знань.

Посібник розраховано на широке коло користувачів та студентів спеціальностей: економічна кібернетика, фінанси, облік і аудит, маркетинг, що вивчають дисципліни з проектування та практичного застосування баз даних та інформаційних систем.

Навчальний посібник: А-5 формату, 164 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Олімпіадні задачі з програмування за матеріалами Зимової школи

Олімпіадні задачі з програмування за матеріалами Зимової школи

З. В. Дудар, О. В. Вечур, О. Л. Ле­щин­ська

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Програмна інженерія»

У посібнику розглянуто і проаналізовано олімпіадні за­дачі Зимової школи з про­гра­мування, які пропонується вико­ристовувати студентам і ви­кладачам під час під­го­товки до занять з дисципліни «Алгоритми та струк­тури даних», наведено реко­мен­да­ції до їх розв’язання.

Для студентів технічних ВНЗ напрямку підготовки «Програмна інже­не­рія», викла­дачів алгоритмічних дисциплін і тренерів студентських команд з алгоритмічного програмування.

Навчальний посібник: А-5 формату, 240 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи Iнтернет-технологій

Основи Iнтернет-технологій

В. М. Бредихин, В. В. Карасюк, А. В. Карпухин, Ю. В. Мiщеряков

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику викладено основні концепції, які лягли в основу при ство­ренні мережі Internet, основні принципи роботи мережі Internet, а також способи роботи у глобальній мережі, принципи використання різних послуг, доступних користувачу в Internet.

Велику увагу приділено розгляду стека протоколів ТСР/ІР. Докладно розглянуто всі рівні протоколів і їх взаємодію у процесі передачі різних видів повідомлень між клієнтом і сервером. Розглянуті значення і перс­пективи використання Internet-тех­но­логій у корпоративних, транспорт­них і логістичних системах, системах електронної комерції.

Окремі глави присвячені розробленню веб-серверів та правовим проб­лемам Internet-технологій.

Для студентів усіх спеціальностей технічних вузів, а також для тих користувачів, які хочуть докладніше дізнатися про принципи роботи i ви­користання мережі Internet.

Навчальний посібник: А-5 формату, 394 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.1

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.1

В. В. Поповский, А. В. Персиков

В книге рассмотрены вопросы обеспечения криптографической защиты информации в телекоммуникационных сетях, построенных на основе открытых стандартов. Освещена математическая основа для проектирования (теория множеств, теория алгебраических структур) и анализа алгоритмов (теория вероятностей, теория сложности), способы реализации алгоритмов на языках высокого уровня, методы кодирования информации для представления в криптографических системах, вспомогательные алгоритмы (нахождения простых чисел или тестирования на простоту, факторизации, нахождения дискретного логарифма), однонаправленные функции (как вычислительно, так и фактически), а также преобразования ориентированные на аппаратную реализацию.

Для студентов, магистров и аспирантов, обучающихся по направлению «Телекоммуникации» и «Управление информационной безопасностью».

Учебное пособие: А-5 формата, 352 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.2

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.2

В. В. Поповский, А. В. Персиков

В книге рассмотрены эффективные методы генерации  истинно случайных и псевдослучайных последовательностей чисел, а также базовые стандарты контроля качества последовательностей и физической реализации генераторов. Изложены теория дискового шифрования, процедуры управления ключами, основы разработки и внедрения криптографических протоколов и механизма электронной цифровой подписи. Описаны процессы применения средств криптографической защиты в операционных системах и стеках безопасной передачи данных в сетях (в том числе и беспроводных), задачи и объекты инфраструктуры открытого ключа, а также другие аспекты использования криптографической защиты в информационных и телекоммуникационных системах.

Для студентов, магистров и аспирантов, обучающихся по направлению «Телекоммуникации» и «Управление информационной безопасностью»

Учебное пособие: А-5 формата, 296 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Оптоелектроніка

Оптоелектроніка

О. Б. Галат, Ю. О. Гордієнко, М. Г. Старжинський

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Електронні пристрої та системи».

У навчальному посібнику викладені фізичні основи та принцип дії найважливіших оптоелектронних приладів, конструкції, технологія виготовлення, розрахункові співвідношення. Багато уваги поділено використанню приладів у промисловості, науці та побутовому вжитку. Наведені перспективи та напрямки розвитку оптоелектронних приладів та систем.

Рекомендується студентам денної та заочної форм навчання напрямів “Електронні пристрої та системи”, “Мікро- і наноелектроніка”, “Фізична та біомедична електроніка”, “Оптотехніка” та інших

Навчальний посібник: А-5 формату, 198 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи теорії передавання інформації в прикладах та задачах

Основи теорії передавання інформації в прикладах та задачах

Г. І. Сідоров

Викладено теоретичні основи тем практичних занять з відповідної дисципліни, наведено основні розрахункові формули, які дозволяють розв’язувати типові задачі. У кожному розділі подано приклади розв’язання основних типів задач, які супроводжуються методичними вказівками по-слідовності дій. З метою закріплення знань, набутих на практичних заняттях, подаються умови задач для самостійної роботи, які можуть також використовуватись як елементи контрольних завдань для студентів заочної форми навчання. Значну увагу приділено вивченню методик розрахунків інформаційно-технічних характеристик різноманітних радіотехнічних систем передавання інформації, що може бути корисним також під час курсового і дипломного проектування.

Для студентів усіх форм навчання освітнього напряму «Радіотехніка», спеціальностей «Радіотехніка», «Радіоелектронні прилади, системи і комплекси», «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення», а також студентів інших напрямів у галузі електрозв’язку й технічної кібернетики.

Навчальний посібник: А-5 формату, 320 стор., українською мовою,  обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії

О. В. Назаренко, Ю. В. Овсюченко

Навчальний посібник надає студентам основні положення з курсу у ви­гляді конспекту лекцій, словника термінів до тем курсу, тестів для само­конт­ролю, тем рефератів, ділових ігор, літератури та питань для обгово­рення. Метою посібника є формування у студентів економічного мислення, на­ви­чок застосування своїх знань у практичній роботі.

Для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 156 стор., українською мовою, обкладинка мяка.
Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Объектно-ориентированное программирование на С#

Объектно-ориентированное программирование на С#

В. М. Бондарев

У посібнику викладено основні принципи об’єктно-орієнтованого про­грамування мовою С#. Подано основні поняття ООП, показано, яким чином їх реалізовано в С#. Розглянуто застосування базових концепцій ООП у бібліо­течних класах, приділено увагу розробці програм з графічним інтер­фейсом користувача.

Для викладачів, студентів як комп’ютерних, так і сумісних напрямків.

Навчальний посібник: А-5 формату, 224 стор., російською мовою, обкладинка м'яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Організація будівництва. Теорія і практика організації, планування та управління будівельним виробництвом

Організація будівництва. Теорія і практика організації, планування та управління будівельним виробництвом

В. О. Онищенко, О. В. Редкін, Л. Г. Щербінін, І. О. Іваницька, Д. М. Толкачов, І. О. Білоус

Посібник формує цілісну систему знань і практичних навичок раціонального вирішення проблем, з’ясування ситуацій та завдань організації, планування й управління будівельним виробництвом на основі досягнень сучасної науки та принципів бізнес-діяльності в ринкових умовах з урахуванням передового зарубіжного і вітчизняного досвіду.

Навчальний посібник уміщує:

  • тематичний план курсу;
  • зміст і методику проведення практичних занять;
  • теоретичні питання для обговорення і засвоєння за темами кожного практичного заняття;
  • вправи і приклади розв’язання типових практичних задач;
  • індивідуальні завдання до виконання домашніх, розрахунково-аналітичних і контрольних робіт;
  • основну літературу.

Книга призначена для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, буде корисна фахівцям виробничої та наукової сфери й бізнесу.

Навчальний посібник: А-5 формату, 304 стор., українська мова, палітурка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Обчислювальна техніка та програмування до задач фотоніки та лазерної інженерії

Обчислювальна техніка та програмування до задач фотоніки та лазерної інженерії

Г. І. Чурюмов, Ю. Л. Старчевський

У навчальному посібнику викладено основи теорії штучних нейронних мереж, принципи побудови мереж управління на базі технології TMN, методи прийняття оптимальних рішень при управлінні мережею зв’язку із застосуванням методів векторної оптимізації. Розглянуто загальні питання застосування штучних нейронних мереж у системах управління та зв’язку, а також переваги застосування нейроінформаційних технологій при розв’язанні традиційних і нетрадиційних завдань управління телекомунікаціями і зв’язком.

Для студентів усіх форм навчання спеціальностей напрямку 0924 «Телекомунікації».

Навчальний посібник: А-5 формату, 282 стор., українська мова, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ

ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ

Л. О. Лімонова проф. Харківського національного університету радіоелектроніки

Для студентів, які вивчають курс «Економічна кібернетика». В конспекті лекцій надано основні теми з контрольними запитаннями і завданнями:

- Роль акціонерних компаній в ринковій економіці та необхідність організації системи їх корпоративного управління.

- Сутність корпоративного управління.

- Корпоративний сектор економіки України.

- Правова база корпоративного управління в Україні.

- Учасники корпоративних відносин.

- Органи корпоративного управління.

- Особливості організації управління державними корпоративними правами.

- Структура корпоративної власті.

- Управління акціонерним капіталом.

- Головні принципи дивідендної політики.

- Напрями подолання низької ліквідності акціонерних товариств.

- Міжнародні стандарти корпоративного управління.

Конспект лекцій, 78 с., А5, українська мова, 2003 р. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Опорні конспекти лекцій та комплекс лабораторних робіт з дисципліни «Інвестування»

Опорні конспекти лекцій та комплекс лабораторних робіт з дисципліни «Інвестування»

К. М. Палєєва

Для студентів коледжів денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки «Економіка і підприємництво». Мета опорних конспектів — надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу та практичних навичок у визначенні основних показників ефективності інвестиційної діяльності підприємства. Предметом дисципліни «Інвестування» є відносини, які виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання. Зміст дисципліни розкривається в темах, передбачених програмою. Кожна тема конспекту має перелік основних питань, що підлягають вивченню, ключові поняття та термін теоретичного матеріалу, стисло викладений зміст теми, питання для самоконтролю, теми рефератів, а також рекомендовану літературу. Окремі теми дисципліни доповнені лабораторними роботами для придбання практичних навичок у вивченні матеріалу.

Конспект лекцій, 76 с., А 4, українська мова, 2004 р. М`яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Ощадна справа

Ощадна справа

Н. М. Внукова, П. М. Куликов, В. А. Череватенко

Посібник містить теоретичні основи організації ощадної справи в Україні, фінансовий аналіз діяльності суб’єктів та структури ринку ощадних послуг, функції, засоби та методи державного регулювання діяльності ощадних банків, особливості організації та функціонування ринку депозитних послуг України.

Для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також фахівців фінансової і банківсько-кредитної сфери.

Навчальний посібник, 480 стр, українська мова. 2005 г. Oбкладинка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи програмування мовою С++

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. П. Степанов, В. П. Пчелінов, Т. Г. Довженкова, О. О. Матат

Посібник містить матеріал, передбачений програмами з дисциплін „Інформатика”, „Програмування”. В кожному розділі надаються необхідні теоретичні відомості з програмування мовою С++, наведені схеми алгоритмів і чисельні ілюстрацій ні приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Посібник складається з найбільш важливих розділів програмування мовою С++, застосування яких розглянуто як для різних програмних середовищ, так і для системи С++Builder.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів вузів, але він буде корисний і більш досвідченим програмістам і викладачам.

Рекомендовано студентам денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямків „Інформатика”, „Телекомунікаційні системи та мережі”, „Інформаційні системи зв’язку”, „Комп’ютерні системи та мережі”, „Системне програмування”, „Спеціалізовані комп’ютерні системи”, „Метрологія та вимірювальна техніка” тощо.

Навчальний посібник, 320 стор., українська мова, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи виробництва електронних апаратів

Основи виробництва електронних апаратів

І. Ш. Невлюдов

У підручнику викладено питання організації виробництва електронних апаратів. Розглянуто зв’язок конструкцій ЕА та особливості їх виробництва, зокрема в умовах автоматизованого та роботизованого виробництва, гнучких та інтегрованих виробництв. Описано основні види робіт з технічної підготовки виробництва. Розглянуто основні положення та методи розрахунку точності, моделювання та оптимізації ТП. Наведено технологічні процеси складання, монтажу, а також регулювання і контролю, зокрема з використанням засобів автоматизації та роботизації. Розглянуто приклади розв’язання типових задач, що постають перед технологами у виробництві.

Підручник призначений для студентів технічних ВУЗів. Відповідає програмам підготовки бакалаврів, інженерів та магістрів напряму Електронні апарати відповідно до вимог державного стандарту України. Може бути корисним для студентів напряму Радіотехніка, Електроніка, а також фахівців, які вирішують на виробництві технологічні задачі.

Підручник, 592 стор., мова українська, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи економічної кібернетики

Основи економічної кібернетики

Л. В. Левченко

У посібнику викладені основні поняття економічної кібернетики, загальні закономірності функціонування систем управління. Головними розділами є: поняття системи, моделі, інформації та управління. Розглянуто основні принципи системного аналізу та системного підходу.

Рекомендовано студентам усіх форм навчання спеціальності “Економічна кібернетика”.

Навчальний посібник, 112 стор., українська мова, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основы внешнеэкономической деятельности предприятия

Основы внешнеэкономической деятельности предприятия

В. Н. Гурин, В. М. Борячок

В учебном пособии изложены основы деятельности предприятия, освещены вопросы заключения экспортно-импортных соглашений, рассмотрены этапы и особенности ведения переговоров в сфере внешнеэкономической деятельности.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений.

Учебное пособие. Формат А-5; 188 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи корпоративного управління

Основи корпоративного управління

Л. О. Лімонова

З огляду на те, що більшість підприємств України пройшли процес корпоратизації та стали відкритими акціонерними товариствами, основна увага у навчальному посібнику зосереджена на процесах управління корпораціями саме такого типу. У пропонованому виданні викладено основні, найважливіші відомості про корпоративне управління.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Економічна кібернетика".

Навчальний посібник.Формат А-5, 220 с.; обкл. м’яка; укр. мовою.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи теорії кіл

Основи теорії кіл

Ю. О. Коваль, Л. В. Гринченко, І. О. Милютченко, О. І. Рибін

У першій частині підручника розглянуто основі поняття, закони і методи аналізу лінійних електричних кіл в усталеному режимі постійного та синусоїдного струмів; кола з індуктивними зв’язками при синусоїдній дії; комплексні передатні функції і частотні характеристики електричних кіл; електричні фільтри.

Вміщено велику кількість ілюстрацій та прикладів розв’язання задач, запитання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань з кожної розглянутої теми, а також довідкову та історичну інформацію з основних розділів теорії кіл.

Узагальнено багаторічний досвід викладання дисципліни "Основи теорії кіл" на кафедрі "Основи радіотехніки" Харківського національного університету радіоелектроніки.

Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей напряму "Радіотехніка", а також студентів, які вивчають споріднені дисципліни за спеціальностями напрямів "Телекомунікації" та "Електронні апарати".

Підручник, українська мова, 492 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Операционные системы

Операционные системы

М. Ф. Бондаренко, Е. Г. Качко

В учебном пособии изложены основные принципы построения и использования современных операционных систем. Рассмотрены основные методы управления памятью, процессами, потоками, внешними устройствами и их использование в практическом программировании.

Рекомендуется студентам дневной и заочной форм обучения специальностей направления "Компьютерные науки".

Учебное пособие, 444 стр., русский язык, мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства

В. М. Гурін, В. М. Борячок

У навчальному посібнику викладено основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства, висвітлені питання укладання експортно-імпортних угод, розглянуто етапи та особливості ведення переговорів у зовнішньоекономічній діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник, українська мова, 188 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи теорії передавання інформації в прикладах і задачах

Основи теорії передавання інформації  в прикладах і задачах

Г. І. Сідоров

У посібнику стисло викладено теоретичні засади тем практичних занять з відповідної дисципліни, наведені основні розрахункові формули, які дозволяють вирішувати всі основні типи задач, приклади їх розв’язання, які супроводжуються методичними вказівками послідовності дій. З метою закріплення знань, набутих на практичних заняттях, подаються умови задач для самостійної роботи, які можуть використовуватись як елементи контрольних завдань для студентів заочної форми навчання.

Для студентів усіх форм навчання спеціальностей "Радіотехніка", "Радіоелектронні приклади, системи та комплекси", "Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення" і студентів інших напрямів у галузі електрозв’язку й технічної кібернетики.

Навчальний посібник, українська мова, 136 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Облік і аудит у банках

Облік і аудит у банках

В. Я. . Вовк, В. Ю. Білоконь, П. М. Куліков

У навчальному посібнику розглянуто засади організації обліку в банках, технологію складання фінансової та статистичної звітності та визначено особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій банку з готівковими коштами, операцій з формування власного капіталу, вкладних, кредитних, лізингових і валютних операцій, операцій з безготівкового обслуговування клієнтів та операцій з цінними паперами.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей рівня підготовки «бакалавр», аспірантів, викладачів, фахівців банківської справи.

Навчальний посібник: А-5 формату, 516 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Обробка текстової інформації у видавничих системах

Обробка текстової інформації у видавничих системах

А. К. Дорош, В. П. Ткаченко, В. Ф. Челомбітько

Частина 1. Теоретичні основи обробки текстової інформаці.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи додрукарської обробки текстової інформації, основні види друкованих видань та їх особливості, критерії вибору формату і виду видання, технологію комп’ютерної підготовки публікації до видання, вибір шрифтового оформлення видань, естетично-емоційні принципи вибору конструкції і художнього оформлення видання, технічне редагування видань, правила комп’ютерного набору, коректури і верстки. Наведено класифікацію шрифтів і термінологію у видавничій справі, а також методику створення та редагування текстових документів.

Для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямку «Видавничо-поліграфічна справа», а також працівників видавництв і поліграфічних підприємств.

Навчальний посібник: А-5 формату, 308 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основы построения ориентированных ЭВМ и систем

Основы построения ориентированных ЭВМ и систем

Н. В. Белова, С. Ф. Коряк, В. Г. Лобода

В учебном пособии изложены основы построения ориентированных ЭВМ и систем. Детально рассмотрены вопросы классификации и функциональные структуры ориентированных ЭВМ. Отдельные главы посвящены специализированному алгоритмическому обеспечению и подсистемам функциональных вычислительных структур.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Специализированные компьютерные системы»

Учебное пособие. Формат А-5; 148 с; обл. мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи виробництва електронних апаратів. Типові задачі.

Основи виробництва електронних апаратів. Типові задачі.

І. Ш. Невлюдов

Навчальний посібник є складовою частиною підручника «Основи виробництва електронних апаратів, виданого у 2005 р.

Навчальний посібник містить стислі теоретичні відомості, задачі з розв’язанням, а також задачі для самостійного розв’язання.

Усі задачі скомпоновано у 6 розділах, зміст яких відповідає вказаному підручнику. У Додатку наведено технічні характеристики технологічного устаткування, яке застосовується у виробництві електронних апаратів.

Для підготовки бакалаврів та спеціалістів напряму «Електронні апарати» та «Радіоелектронна апаратура», а також технічних працівників у галузі виробництва електронних апаратів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 400 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.