Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Технологии моделирования систем

Технологии моделирования  систем

В. А. Горбачев, М. О. Волк

Настоящее учебное пособие написано на базе лекций по дисциплине моделирования систем. В нем рассматриваются современные технологии, применяемые в аналитическом и имитационном моделировании дискретно-событийных стохастических систем. Аналитическое моделирование излагается с использованием прикладной теории марковских случайных процессов с приложениями в области теории массового обслуживания. Рассматриваются аналитические модели сетей массового обслуживания.

Изложены основы имитационного моделирования. Рассматриваются методы имитации случайных величин. Обсуждается методология построения имитационных систем моделирования. Предлагается большое число примеров из области оценки эффективности компьютерных систем и сетей.

Учебное пособие может быть рекомендовано студентам дневной и заочной форм обучения специальности «компьютерная инженерия», а также специалистам в областях моделирования систем, компьютерных и информационных технологий, системного анализа.

 Учебное пособие: А-5 формата, 246 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технологія електромонтажних робіт

Технологія електромонтажних робіт

В. В. Чорна, С.В. Чорний

У підручнику вміщено програмний матеріал по технології електро­монтажних робіт з освітлення та освітлювальних мереж. Розглянуті пи­тання монтажу комплектних трансформаторних підстанцій та комплектних розподільних пристроїв, індустріалізації та механізації електромонтажних робіт. Висвітлено питання техніки безпеки при роботі з електроустановка­ми, електричним і пневматичним інструментом, такелажними застосуван­нями

Для учнів професійних ліцеїв, вищих професійних училищ та студентів професійно-педагогічних коледжів і технікумів.

Підручник: А-5 формату, 288 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технічні засоби та технології банківських систем

Технічні засоби та технології банківських систем

І. Ш. Невлюдов, С. П. Новоселов, О. В. Токарєва

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати»

У навчальному посібнику розглядається структура автоматизованої банківської системи, подається характеристика її складових частин – забезпечувальних та функціональних підсистем. Розглядаються питання міжсистемної взаємодії декількох автоматизованих банківських систем на основі сервісно-орієнтованої архітектури, впровадження компонентно-інтегрованих моделей банківських систем; розглянуті система електронних платежів України, її призначення, принципи функціонування та перспективи розвитку. Розкриваються архітектура, характеристика програмно-технічних комплексів, моделі функціонування системи електронних платежів. Окремо розглядаються технічні засоби для автоматизації обробки готівкових коштів та технічні засоби контролю доступу в банківських установах.

Рекомендується студентам усіх форм навчання напряму 6.050902 – «Радіоелектронні апарати».

 Навчальний посібник: А-5 формату, 148 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень

Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень

І. Ш. Невлюдов, В. О. Тімофєєв, В. М. Гурін, В. В. Євсєєв, С. С. Мілютіна

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати»

 У підручнику розглянуто основні економічні показники діяльності підприємств, основні характеристики технологічної підготовки радіоелектронного виробництва, зміст економічного аналізу й розрахунків на різних стадіях життєвого циклу виробу, організація й порядок виконання й ефективність ДКР, інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку, сутнісна характеристика інноваційних процесів, маркетинговий підхід до розробки й виведення на ринок нового виробу, принципи забезпечення якості виробу, підготовка виробництва на заводі-виготовлювачі продукції, комплексна оцінка ефективності на стадії розробки проекту, бізнес-планування інноваційних проектів.

   Підручник рекомендований для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання, що вивчають предмет «Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень».

 Підручник: А-5 формату, 290 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Теория и практика перевода с китайского языка на русский. Синтаксис

Теория и практика перевода  с китайского языка на русский. Синтаксис

Л. А. Куплевацкая, Чжоу Пин Пин

Рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное пособие для студентов высших учебных заведений (письмо 1/11-20264 от 29.12.12)

Учебное пособие адресовано китайским студентам-филологам, изучающим русский язык как иностранный и осваивающим перевод как вторую специальность. 

Учебные материалы пособия построены на синтаксической основе и сопровождаются правилами, контрольными работами и системой ключей.  

Цель пособия – формирование практических навыков в различных видах последовательного полного и сокращенного перевода текстов различных стилей речи. 

Пособие может быть использовано при обучении студентов ІІІ–IV курсов факультетов иностранных языков, обучающихся по специальности «Перевод», для курсов по переводу с китайского языка на русский, а также на занятиях по русскому языку как иностранному.

Учебное  пособие:  А-5 формата,  224 стр., обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технічні засоби комп’ютеризованих видавничих систем

Технічні засоби комп’ютеризованих видавничих систем

В. П. Ткаченко, А. М. Чурсін

Викладено принципи побудови, технічні і технологічні можливості, конструктивні особливості сканерів, цифрових камер, графічних планшетів, моніторів, принтерів та інших видів обладнання, яке використовується в додрукарській підготовці видань.

Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей напряму «Видавничо-поліграфічна справа», аспірантів, наукових співробітників, конструкторів та інженерів, що займаються розробленням і експлуатацією додрукарського устаткування.

Навчальний посібник: 2008р., 304 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

ТЕРМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ

ТЕРМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ

В. А. Стороженко, В. А. Маслова

Содержание монографии основано на результатах многолетних исследований авторов, которые проводились в Харьковском национальном университете радиоэлектроники — ведущем центре по термографии в Украине. Приведены обширные данные из мировой практики применения термографии. Монография предназначена для специалистов отделов и лабораторий неразрушающего контроля предприятий большинства отраслей промышленности, будет полезной для аспирантов и студентов, проходящих подготовку по специальности «Приборы и методы неразрушающего контроля».

Монография, 160 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технология межсоединений электронной аппаратуры: учебник для высших учебных заведений

Технология межсоединений электронной аппаратуры: учебник для высших учебных заведений

В. В. Семенец, Кратц Джон, И. Ш. Невлюдов, В. А. Палагин

В учебнике рассмотрены электрические параметры межсоединений и линий связи, конструкции основных видов получения соединений на уровне микросхем, микроблоков, узлов на печатных платах. Особое внимание уделено способам уменьшения длины межсоединений и линий связи за счет использования многослойных коммутационных плат и структур и структур с шариковыми и столбиковыми матричными выводами (BGA/CSP).

Подробно рассмотрены технологические процессы изготовления матричных структур BGA и CSP, их монтажа на коммутационные платы, технологическое оборудование и инструментальное обеспечение контроля качества процессов и изделий с компонентами BGA и CSP. Приведена методика оценки качества конструктивных элементов схем, расчета выхода годных, принцип автоматического проектирования многослойной разводки.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений специальностей направлений «Электронные аппараты», «Электронная техника», «Компьютеризированные системы, автоматика и управление», «Информационная безопасность», может быть полезен студентам смежных специальностей, специалистам, магистрам и аспирантам.

Учебник, 432 с., русский язык, 2005 г. Обложка твердая. 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технологии моделирования систем

Технологии моделирования систем

В. А. Горбачев

Настоящее учебное пособие написано на базе лекций по дисциплине моделирования систем. В нем рассматриваются объектно-ориентированные технологии, применяемые в аналитическом и имитационном моделировании дискретно-событийных стохастических систем. Аналитическое моделирование излагается с использованием прикладной теории марковских случайных процессов с приложениями в области теории массового обслуживания.

Изложены основы имитационного моделирования. Рассматриваются методы имитации случайных величин, обсуждается методология построения имитационных моделей сложных систем.

Для студентов специальности «Компьютерные системы и сети», «Системное программирование», специалистов в области компьютерных технологий.

Учебное пособие, 162 стр., русский язык, 2006 г. Обложка мягкая. Цена 19 грн.

Навчальний посібник, 180 стор., українська мова, 2006 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технология каменных работ

Технология каменных работ

Ю. Я. Подолич, Г. Д. Амирбеков, А. И. Протопопов, И. А. Карасев

Это пособие может стать основой не только для составления учебных программ по теоретическому обучению учащихся, но и для составления программ практического обучения всем видам каменной кладки. Издание дает возможность отказаться от устаревших форм и методов обучения и перейти на современные технологии с использованием персонального компьютера.

Рекомендовано преподавателям и учащимся профессионально-технических училищ для более эффективного использования учебного времени при изучении программы курса по каменным работам.

Учебное пособие. Формат А-5; 240 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Теория интеллекта

Теория интеллекта

М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко

Принципиальная новизна учебника состоит в том, что в нем впервые системно рассматривается алгебра конечных предикатов – универсальный математический аппарат для формального описания детерминированных, дискретных и конечных объектов. Приведены многочисленные примеры практического применения алгебры конечных предикатов для идентификации объектов различного типа в сфере компьютеризации и информатизации.

Учебник предназначен для студентов специальностей «программное обеспечение автоматизированных систем», «информатика», «системный анализ управления», «прикладная математика», а также для аспирантов и специалистов в области искусственного интеллекта.

Учебное пособие. Формат А-5; 576 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Телекоммуникационные сети и технологии

Телекоммуникационные сети и технологии

Под редакцией профессора, д.т.н В.Г. Кривуцы

В учебном пособии рассматривается широкий круг вопросов телекоммуникации: основные понятия и услуги, стандарты и архитектура, технологии сетей и цифровые коммутационные системы, управление и техническое обслуживание, инфокоммуникационные услуги и сети почтовой связи.

Для специалистов в сфере коммуникаций, студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Телекоммуникации», и читателей, интересующихся информационными технологиями

Учебное пособие А-4 формата, 324 стр., русский язык, мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.