Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА JAVA

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА JAVA

В. М. Бондарев

Учебное пособие адресовано тем, кто уже пробовал писать программы и хочет быстро изучить Java – мощную и динамичную систему программирования. Книга позволит за короткий срок пройти путь от написания простых консольных программ до разработки Web-приложений, применяемых в локальных сетях и в Интернет.

В книге много примеров программ, которые помогают понимать прочитанное.В каждом разделе есть задачи для самостоятельного решения, что делает книгу полезной как для студентов, так и для преподавателей.

Учебное пособие, 296 с., русский язык, 2003 г. Обложка мягкая. Цена договорная.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

АРХІТЕКТУРА, ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ IBM PC

АРХІТЕКТУРА, ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ IBM PC

А. М. Гуржій, С. Ф. Коряк, В. В. Самсонов, О. Я. Скляров

Цей навчально-методичний комплекс (НМК) присвячений питанням побудови, принципам функціонування і програмного керування апаратними ресурсами персонального комп’ютера. НМК містить відомості про архітектуру, режими і програмне керування функціональним обладнанням і підсистемами; практичні заняття і вправи з прикладами і розв’язаннями; лабораторний практикум з відлагодженими програмами, докладними коментарями операторів і функціональних модулів; приклади прикладних задач, методику їх розв’язання, програми; аналіз проблем, що виникають в обладнанні РС.

Навчальний посiбник, 512 с., українська мова 2003 р. Обкладинка тверда.

Ціна договірна.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов

У підручнику викладено загальні питання і основні поняття інформатики, апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних систем, описано операційні системи і комп’ютерні мережі. Розглянуто широко вживані прикладні програми загального призначення. Детально описано логічні елементи, цифрові пристрої обробки інформації, системи автоматизованого керування і автоматизованого проектування електронних пристроїв. Для учнів і викладачів навчальних закладів системи професійно-технічної підготовки. Може бути корисний всім, хто використовує комп’ютер у повсякденному житті.

Підручник, 352 с., українська мова, 2003 р. Обкладинка тверда. Ціна договірна.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

INTERNET-ТЕХНОЛОГИИ

INTERNET-ТЕХНОЛОГИИ

А. В. Карпухин, В. М. Бредихин, Ю. В. Мищеряков

В учебном пособии излагаются концепции, положенные в основу при создании Internet, принципы работы Internet, а также правила и способы работы в глобальной сети, принципы использования различных услуг, доступных пользователю в Internet. Рассмотрены вопросы коммерческого использования Internet, изложена методика поиска информации в Internet.

Учебное пособие, 208 с., русский язык, 2003 г. Обложка мягкая. Цена договорная.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗОК ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗОК     ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

За редакцією В. В. Поповського

У підручнику докладно розглянуто основи багатоканального електрозв’язку; лінії зв’язку; системи аналогової та зовнішньої передачі; супутникові та радіорелейні системи зв’язку, системи рухомого зв’язку; локальні телекомунікаційні мережі та засоби абонентського доступу; глобальні мережі з різноманітними методами комутації; системи електроживлення для систем багатоканального електрозв’язку; технічну експлуатацію телекомунікаційних систем та мереж; послуги зв’язку та основні методи організації та функціонування білінгової служби. Матеріал підручника орієнтовано на перспективу розвитку галузі, тому в ньому викладено не тільки конкретний зміст тих чи інших елементів телекомунікаційних систем, їх параметри та особливості функціонування, а і елементи системного підходу та перспективні технології телекомунікації, що, на думку авторів дещо продовжить час користування підручником.

Пiдручник, 512 с., українська мова, 2003 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

СИГНАЛИ ТА ПРОЦЕСИ У РАДІОТЕХНІЦІ (Том 1 та 2)

СИГНАЛИ ТА ПРОЦЕСИ У РАДІОТЕХНІЦІ (Том 1 та 2)

Ю. І. Волощук

У першому томі підручника докладно розглянуто сучасні методи аналізу детермінованих сигналів, математичні моделі керувальних, вузькосмугових, складних сигналів. Особливу увагу приділено сигналам з амплітудною, частотною, фазовою модуляцією. У другому томі підручника розглянуто сигнали з імпульсною модуляцією, сигнали цифрових систем зв’язку. Розглянуто основи теорії випадкових сигналів, моделі випадкових сигналів, зокрема шумів, завад, зосереджених за часом та спектром, процесів Маркова та ін.; методи аналізу проходження детермінованих сигналів. Подання теоретичного матеріалу супроводжено великою кількістю прикладів, вправ і задач для самостійного розв’язання.

Підручник, 1120 с., Том 1 та 2., українська мова, 2003 р. Обкладинка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

НАЧАЛО. УЧЕБНИК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ. ВВОДНЫЙ КУРС.

НАЧАЛО. УЧЕБНИК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ. ВВОДНЫЙ КУРС.

Под общей редакцией Н. И. Нагайцевой

Вводный курс учебника предназначен для занятий по русскому языку со студентами-иностранцами вузов Украины на начальном этапе обучения. Он рассчитан на 100–120 часов аудиторного времени. Систематизированный грамматический и представленный лексический материал закрепляется в упражнениях и текстах. Допущено Министерством образования и науки Украины как учебник для высших учебных заведений, может быть полезным для преподавателей, работающих с иностранными гражданами.

Учебник, 270 с., русский язык, 2003 г. Обложка мягкая. Цена договорная.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ

ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ

Л. О. Лімонова проф. Харківського національного університету радіоелектроніки

Для студентів, які вивчають курс «Економічна кібернетика». В конспекті лекцій надано основні теми з контрольними запитаннями і завданнями:

- Роль акціонерних компаній в ринковій економіці та необхідність організації системи їх корпоративного управління.

- Сутність корпоративного управління.

- Корпоративний сектор економіки України.

- Правова база корпоративного управління в Україні.

- Учасники корпоративних відносин.

- Органи корпоративного управління.

- Особливості організації управління державними корпоративними правами.

- Структура корпоративної власті.

- Управління акціонерним капіталом.

- Головні принципи дивідендної політики.

- Напрями подолання низької ліквідності акціонерних товариств.

- Міжнародні стандарти корпоративного управління.

Конспект лекцій, 78 с., А5, українська мова, 2003 р. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ПОЛИТОЛОГИИ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ПОЛИТОЛОГИИ

В. И. Штанько, Т. Г. Авксеньтьева, Л. А. Тихонова, Н. В. Черная

Для студентов всех специальностей технических вузов. В конспекте лекций представлены основные темы с планами семинаров:

- Политология как наука.

- Становление и развитие политической мысли в истории человечества.

- Политика и власть как общественные явления.

- Политическая система и государство как ее базовый институт.

- Основные политические режимы современности.

- Демократия: сущность, формы и роль в обществе.

- Политические партии, общественные организации и движения.

- Политическое лидерство и политические элиты.

- Политическое сознание и политическая культура - основные социально- политические идеи и течения в современном мире.

- Международные отношения и внешняя политика государства.

- Украина в мировом сообществе.

Рабочая тетрадь. 160 с. А4, русский язык, 2003 г. Мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

СХЕМОТЕХНИКА ЭВМ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ КУРСУ

СХЕМОТЕХНИКА ЭВМ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ КУРСУ

А. А. Торба канд. техн. наук, кафедра ЭВМ. ХНУРЕ, О. О. Голобородько

В конспекте лекций представлены основные темы и методические указания к лабораторным работам:

- Основы теории информации и передачи сигналов.

- Базовые логические элементы.

- Схемотехника цифровых вычислительных устройств.

- Аналоговые интегральные схемы.

- Полупроводниковые запоминающие устройства.

Конспект лекций, 235 с. А5, русский язык, 2003 г. Мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СЕТЯМИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СЕТЯМИ

С. А. Сабурова, Ю. Ю. Коляденко

Для студентов, обучающихся по курсу «Телекоммуникации». В конспекте лекций представлены основные темы с контрольными вопросами и заданиями:

-Транспортные сети.

-Системы управления транспортными сетями и услугами телекоммуникаций.

-Стандарт TMN.

-Системы управления транспортными сетями SDH.

-Системы управления транспортными сетями ATM.

-Системы управления телефонными сетями общего пользования.

-Система качества обслуживания.

Конспект лекций. 144 с. А4, русский язык, 2003 г. Мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

В. К. Ковальчук

Для студентов всех форм обучения по направлению «Телекоммуникации». В конспекте лекций представлены основные темы и методические указания к контрольным работам:

- Общие сведения о линиях связи и направляющих системах связи.

- Построение сетей электросвязи.

- Кабели на основе на основе направляющих систем.

- Электродинамика направляющих систем.

- Теория направляющих систем.

- Волноводы.

- Волоконные световоды.

- Электромагнитные влияния в линиях связи.

- Внешние влияния на линии связи.

- Коррозия кабельных оболочек и меры защиты.

- Структурированные кабельные системы.

- Индивидуальные задания и методические указания к выполнению контрольной работы студентам заочной формы обучения.

Конспект лекций. 159 с. А4, русский язык, 2003 г. Мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

ЭВМ И МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ: АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРОВ

ЭВМ И МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ: АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРОВ

А. Я. Скляров

Конспект лекций для студентов обучающихся по направлению «Компьютерные науки». В конспекте лекций представлены основные темы с вопросами для самоконтроля, упражнениями и лабораторными работами:

- Основы построения микропроцессоров.

- Типовая базовая архитектура системных блоков ПЭВМ.

- Система прерывания ПЭВМ.

- Подсистема таймера и часов реального времени.

- Подсистема прямого доступа в память.

- Последовательный и параллельный интерфейсы ввода/вывода ПЭВМ.

- Клавиатура ПЭВМ.

Конспект лекций. 180 стр., А4. русский язык, 2003 г. Мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.