Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Облік і аудит у банках

Облік і аудит у банках

В. Я. . Вовк, В. Ю. Білоконь, П. М. Куліков

У навчальному посібнику розглянуто засади організації обліку в банках, технологію складання фінансової та статистичної звітності та визначено особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій банку з готівковими коштами, операцій з формування власного капіталу, вкладних, кредитних, лізингових і валютних операцій, операцій з безготівкового обслуговування клієнтів та операцій з цінними паперами.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей рівня підготовки «бакалавр», аспірантів, викладачів, фахівців банківської справи.

Навчальний посібник: А-5 формату, 516 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сонеты

Сонеты

А. В. Лыточкин

В поэтическом сборнике – стихотворения, созданные старшим советником юстиции в отставке и поэтом по призванию Александром Лыточкиным. Искренние и нежные строки его сонетов посвящены самому близкому – Родине, детям, женщине. Глубокая самобытная поэзия доставит почитателям таланта А. Лыточкина немало приятных минут.

Сонеты: А-5 формата, 112 стр., русский язык , мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Математичні моделі та методи в менеджменті, маркетингу й економіці

Математичні моделі та методи в менеджменті, маркетингу й економіці

Н. Б. Івченко

У навчальному посібнику наведені математичні моделі, використання яких дозволяє розв’язувати задачі менеджменту, маркетингу та економіки в організації. Математичним інструментом розглянутих моделей є теорії графів та розкладу, методи управління проектами, аналізу ієрархій, аналізу беззбитковості тощо. До кожної моделі додається приклад її застосування, для рішення багатьох прикладів використані комп’ютерні програми. У посібнику також розглядається автоматизоване складання бізнес-плану розробки та реалізації програмного продукту.

Рекомендується студентам усіх форм навчання спеціальностей напряму „Економічна кібернетика”.

Навчальний посібник: А-5 формату, 168 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Практикум з автоматизованої статистичної обробки даних психолого-педагогічного експерименту

Практикум з автоматизованої статистичної обробки даних психолого-педагогічного експерименту

Л. І. Білоусова, О. Г. Колгатін, Л. С. Колгатіна

Практикум з автоматизованої статистичної обробки даних орієнтовано на використання табличного процесора Excel у діяльності педагога-дослідника, психолога, соціолога. Практикум складається з 9 лабораторних робіт, в яких докладно розглядається порядок розв’язування із застосуванням Excel задач описової статистики, статистичної перевірки гіпотез, обчислення кореляції. Запропонований матеріал не охоплює всього математичного апарата, який використовується в гуманітарних науках, але дозволяє опанувати основними прийомами обробки в електронних таблицях результатів опитування, тестування, педагогічного експерименту, створює базу для самостійного застосування інших методів до розв’язування конкретних задач.

Практикум розрахований для студентів педагогічних університетів, прийоми застосування табличного процесора для обробки даних можуть бути корисними для практичних психологів, соціологів, педагогів, а також, науковців.

Навчальний посібник: А-5 формату, 38 стор., українська мова, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Обробка текстової інформації у видавничих системах

Обробка текстової інформації у видавничих системах

А. К. Дорош, В. П. Ткаченко, В. Ф. Челомбітько

Частина 1. Теоретичні основи обробки текстової інформаці.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи додрукарської обробки текстової інформації, основні види друкованих видань та їх особливості, критерії вибору формату і виду видання, технологію комп’ютерної підготовки публікації до видання, вибір шрифтового оформлення видань, естетично-емоційні принципи вибору конструкції і художнього оформлення видання, технічне редагування видань, правила комп’ютерного набору, коректури і верстки. Наведено класифікацію шрифтів і термінологію у видавничій справі, а також методику створення та редагування текстових документів.

Для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямку «Видавничо-поліграфічна справа», а також працівників видавництв і поліграфічних підприємств.

Навчальний посібник: А-5 формату, 308 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Англійська мова

Англійська мова

М. П. Сукнов

Навчальний посібник для студентів 1-2 курсів комп’ютерних і радіотехнічних спеціальностей

Навчальний посібник має на меті підготовку студентів першого етапу навчання до самостійного читання, розуміння і перекладу оригінальної науково-технічної літератури англійською мовою, а також сприяти розвитку навичок усного мовлення з тем, що передбачених програмою.

Навчальний посібник складається з основного курсу та додатків, що містять читання символів і скорочення широкого вжитку в англомовній технічній літературі, а також збірник граматичних вправ.

Навчальний посібник: А-4 формату, 148 арк., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль

И. И. Черненко

для студентов-иностранцев 1 курса экономических специальностей

Учебное пособие предназначено для студентов-иностранцев первого курса экономических специальностей. Оно является частью комплекса пособий по обучению русскому языку иностранных граждан на основных факультетах.

Пособие состоит из двух частей. Часть первая объединяет конструкции по основным темам научного стиля. Часть вторая представляет собой системную работу над текстами.

Упражнения и тексты построены на материале курсов «Основы экономической теории», «Микроэкономика» и «Макроэкономика». Каждая тема первой части включает самостоятельную работу, второй части – тексты для самостоятельного чтения.

Учебное пособие: А-5 формата, 192 стр., на русском языке, мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Телекоммуникационные сети и технологии

Телекоммуникационные сети и технологии

Под редакцией профессора, д.т.н В.Г. Кривуцы

В учебном пособии рассматривается широкий круг вопросов телекоммуникации: основные понятия и услуги, стандарты и архитектура, технологии сетей и цифровые коммутационные системы, управление и техническое обслуживание, инфокоммуникационные услуги и сети почтовой связи.

Для специалистов в сфере коммуникаций, студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Телекоммуникации», и читателей, интересующихся информационными технологиями

Учебное пособие А-4 формата, 324 стр., русский язык, мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Системы измерений и метрологического обеспечения в телекоммуникациях

Системы  измерений и метрологического обеспечения в телекоммуникациях

С. А. Сабурова, Ю. Ю. Коляденко

В учебном пособии изложены вопросы методологии и технологии измерений, системной и технической эксплуатации, метрологического обеспечения с учетом требований стандартов, рекомендаций ITU, ISO, ETSI, законов и нормативных документов в рамках современных технологий, действующих в Единой национальной сети связи Украины. Рассмотрены методы стандартизации и сертификации приборов для измерения параметров объектов телекоммуникационных систем и сетей (ТСС). Представлена система государственной и ведомственной поверки измерительных приборов и система эталонов единиц измерений ТСМ. Приведены базовые положения метрологического обеспечения операторов связи, организаций и бизнес-стрктур, использующих приборы связи и предоставляющих услуги связи. Рассмотрены методы и способы обеспечения точности измерений, а также организационные основы метрологического обеспечения в телекоммуникациях.

Основу учебного пособия составили материалы учебных дисциплин, читаемых на кафедре телекоммуникационных систем Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся специальностям по направлению «Телекоммуникации».

Учебное пособие А-4 формата, 272 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Схемотехніка

Схемотехніка

Г.Ф.. Кривуля, В. М. Рябенький, В. С. Буряк

У навчальному посібнику розглянуті основні розділи комп’ютерної схемотехніки – арифметичні та логічні основи цифрової техніки, структура базових логічних елементів, принципи побудови та використання комбінаційних пристроїв, тригери та тригерні системи, скінченні автомати, лічильники імпульсів, регістри. У кожному розділі наведені контрольні запитання та вправи для самостійної роботи. Посібник рекомендовано для студентів комп’ютерних спеціальностей при вивченні схемотехніки відповідно до навчальному плану напрямків «Комп’ютерна та програмна інженерія», а також для самостійного вивчення основ комп’ютерної схемотехніки. Може бути використаний спеціалістами як довідний при проектуванні схемотехнічних пристроїв.

Навчальний посібник: А-4 формату, 250 стор., українська мова, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник упражнений по грамматике русского языка (для студентов-иностранцев основного этапа обучения)

Сборник упражнений по грамматике русского языка (для студентов-иностранцев основного этапа обучения)

О. В. Петрушова, О. Н. Тростинская, И. И. Черненко, А. В. Тарлева

Сборник упражнений предназначен для студентов-иностранцев основного этапа обучения.

Он построен на синтаксической основе: рассматриваются типы отношений в структуре простого и сложного предложения, систематизируются и углубляются полученные ранее знания по основам грамматики русского языка. Каждая грамматическая тема представлена на материале нейтрального стиля и научного: инженерно-технического, естественнонаучного и экономического профилей. Это дает возможность использовать его для студентов разных специальностей.

Сборник упражнений А-4 формата, 290 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

О. В. Петрушова, И. И. Черненко

Сборник включает тесты по десяти темам. Тест по каждой теме состоит из трех частей: первая часть выполняется с использованием учебного пособия, вторая часть без использования учебного пособия, но обе непосредственно связаны с конкретной темой, с конкретными текстами и предполагают формирование навыков аналитического и синтетического чтения; третья часть тестов включает задания более общего плана, связанные с использованием конструкций научного стиля речи, управлением глаголов, координацией субъекта и предиката.

Сборник содержит также ключи к заданиям представленных тестов. Тесты могут быть использованы как для работы под руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы студентов.

Сборник тестов предназначен для студентов-иностранцев первого курса. Тесты построены на материале научного стиля, представленного в Учебном пособии по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей). — Х.: «Компания СМИТ», 2004. — 316 с. (авторы Петрушова О. В., Черненко И. И., Славтич Г. А.)

Сборник тестов : А-4 формата, 90 стр., русский язык, обложка-цветной картон.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Розслідування та судові експертизи пожеж

Розслідування та судові експертизи пожеж

В. Д. Безвесільний, О. Ф. Дьяченко

У роботі наведено комплекс заходів, рекомендований щодо проведення розслідувань та встановлення специфічних явищ, які характеризують виникнення і розвиток пожеж, а також щодо підготовки матеріалів та поставлення питань при призначенні судових експертиз у справах про пожежі. Розкрито механізми відпрацювання та обґрунтування відповідних вихідних даних, для полегшення добору яких у додатках надані науково-технічні довідкові матеріали. Фотоматеріали, подані в додатку, наочно ілюструють і доповнюють наведені в книзі відомості. Текст викладено українською та російською мовами.

Для науковців, працівників правоохоронних органів, судових експертів, фахівців пожежної охорони, суддів, викладачів і студентів спеціальних навчальних закладів.

Довідково-методичний посібник. Формат А-5, 360 с. . Іл.: 32., обкл. м’яка, укр. та рос. мовa.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Комп’ютерні технології автоматизованого виробництва

Комп’ютерні технології автоматизованого виробництва

І. Ш. Невлюдов, М. А. Бережна

У навчальному посібнику викладено основні функціональні можливості та засоби CAD-системи SolidWorks, призначеної для створення моделей твердих тіл у середовищі Microsoft Windows. Розглянуто сучасні методи тривимірного твердотільного моделювання механічних деталей на персональному комп’ютері. Посібник присвячений вирішенню конструкторських завдань за допомогою потужного та сучасного Wіndows-додатка – SolіdWorks.

Для студентів напряму "Електронні апарати" вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник. Формат А-5, 368 с., обкл. м’яка, укр. мовa.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Акустоэлектроника т.1. Физико-технологические основы и применение

Акустоэлектроника т.1. Физико-технологические основы и применение

П. Ф. Поляков, В. А. Хорунжий, В. П. Поляков

В первом томе пособия на современном уровне изложены физические основы и принципы преобразования поверхностных акустических волн (ПАВ) в твердом теле, дан обширный обзор свойств пьезоэлектриков, перспективных для изготовления ПАВ-элементов и устройств, описаны технологические процессы, используемые для их производства, методика расчета технологических погрешностей. Рассмотрены модели и методы расчета и проектирования однофункциональных ПАВ-устройств. Широко представлены такие важные элементы, как ПАВ-резонаторы, генераторы на ПАВ и датчики физических величин. Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, инженерно-технических работников и студентов, специализирующихся в области радиофизики, электроники и радиотехники.

Справочное пособие. Формат А-5; 552 стр.; обл. мягкая, язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Акустоэлектроника т.2 Физико-технологические основы и применение

Акустоэлектроника т.2 Физико-технологические основы и применение

П. Ф. Поляков, В. А. Хорунжий, В. П. Поляков

Во втором томе пособия рассмотрены многофункциональные устройства на ПАВ (ПАВ-процессоры). Особое внимание уделено анализу сложных аналоговых сигналов (САС), детально проанализированы методы квазиоптимального приема САС на базе Фурье-фильтров (ФФ) ПАВ, в малой степени искажающих преобразуемые сигналы. Дана классификация и приведен детальный анализ основных разновидностей ПАВ-процессоров резонансного, дисперсионного, интерференционного, корреляционного типа, рассмотрены комбинированные ФП типа ПЗС/ПАВ, цифра/ПАВ, приведены многочисленные примеры применения в системах связи, радио- и гидролокации. Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, инженерно-технических работников и студентов, специализирующихся в области радиофизики, электроники и радиотехники.

Справочное пособие, А-5 формата, 376 стр., русский язык, 2007г., мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Дослідження пожеж з ознаками підпалу

Дослідження пожеж з ознаками підпалу

В. Д. Безвесільний, О. Ф. Дьяченко

Опрацьовано накопичений досвід з проведення судової пожежно-технічної експертизи, практичний досвід державного пожежного нагляду, практику слідчої роботи з ознаками підпалу щодо розробки єдиних рекомендацій, здатних надати фахівцям чіткі, науково обґрунтовані та підтверджені практикою засади, що дозволять в умовах невизначеності виконувати певні слідчі дії й експертні дослідження.

Для науковців, працівників правоохоронних органів, судових експертів, фахівців пожежної охорони, суддів, викладачів та студентів спеціальних навчальних закладів.

Навчальний посібник. Формат А-5, 72 с., обкл. м’яка, укр. мовa.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основы построения ориентированных ЭВМ и систем

Основы построения ориентированных ЭВМ и систем

Н. В. Белова, С. Ф. Коряк, В. Г. Лобода

В учебном пособии изложены основы построения ориентированных ЭВМ и систем. Детально рассмотрены вопросы классификации и функциональные структуры ориентированных ЭВМ. Отдельные главы посвящены специализированному алгоритмическому обеспечению и подсистемам функциональных вычислительных структур.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Специализированные компьютерные системы»

Учебное пособие. Формат А-5; 148 с; обл. мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.