Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Інформаційні технології статистичного аналізу даних педагогічної діагностики

Інформаційні технології статистичного аналізу даних педагогічної діагностики

Л. І. Білоусова, О. Г. Колгатін, Л. С. Колгатіна

Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості з основ педагогічної діагностики й статистичної обробки даних педагогічних досліджень. Основну увагу приділено практикуму з автоматизованої статистичної обробки даних з використанням табличного процесора загального призначення. Усі приклади виконання лабораторних робіт наведено на базі табличного процесора Microsoft Excel. Проте всі запропоновані розрахунки можуть бути виконані в табличних процесорах Open Office та Libre Office, які працюють під управлінням операційних систем на базі Linux. Практикум складається з 9 лабораторних робіт, в яких докладно розглядається порядок розв’язування задач описової статистики, статистичної перевірки гіпотез, обчислення кореляції. Запропонований матеріал не охоплює всього математичного апарата, який використовується в гуманітарних науках, але дозволяє опанувати основні методи обробки результатів опитування, тестування, педагогічного експерименту, створює базу для самостійного застосування інших методів до розв’язування конкретних задач.

              Навчальний посібник спрямовано на підтримку навчання курсів «Методологія психолого-педагогічних досліджень», «Інформаційні системи в педагогічній діяльності», «Кваліметрія та діагностика навчального процесу» студентами педагогічного універси-тету і може бути корисним для аспірантів і докторантів, практичних психологів, соціологів, педагогів, а також науковців.

 

Навчальний посібник: А-5 формату, 74 стор., українською мовою, обкладинка м’яка
Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Безпека життєдіяльності на транспорті

Безпека життєдіяльності на транспорті

В.О. Чернявська, Н.Й. Дуброва

У навчальному посібнику розглянуті проблеми охорони праці й виробничої безпеки працівників сфери транспорту. Окрема увага приділена питанням охорони праці для специфічних умов функціонування об'єктів транспорту і його галузевих виробництв, безпеки життя і діяльності працівників.
Посібник рекомендовано для учнів, слухачів, викладачів, професійно-технічних навчальних закладів з метою проведення навчання, підготовки та підвищення  кваліфікації за робітничими професіями з питань охорони праці у сфері транспорту.
Навчальний посібник: А-5 формату, 448 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технологія електромонтажних робіт

Технологія електромонтажних робіт

В. В. Чорна, С.В. Чорний

У підручнику вміщено програмний матеріал по технології електро­монтажних робіт з освітлення та освітлювальних мереж. Розглянуті пи­тання монтажу комплектних трансформаторних підстанцій та комплектних розподільних пристроїв, індустріалізації та механізації електромонтажних робіт. Висвітлено питання техніки безпеки при роботі з електроустановка­ми, електричним і пневматичним інструментом, такелажними застосуван­нями

Для учнів професійних ліцеїв, вищих професійних училищ та студентів професійно-педагогічних коледжів і технікумів.

Підручник: А-5 формату, 288 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник тестовых заданий по научному стилю речи (для иностранных студентов 2 курса экономических специальностей)

Сборник тестовых заданий по научному стилю речи (для иностранных студентов 2 курса экономических специальностей)

И. И. Черненко, В. А. Демченко, Г. А. Деркач

Сборник тестов предназначен для контроля знаний по научному стилю в объеме, предусмотренном программой курса русского языка для студентов-иностранцев второго курса основных факультетов. Сборник состоит из восьми тематических разделов и ориентирован на фактический материал, представленный в «Учебном пособии по русскому языку: Научный стиль для студентов-иностранцев экономических специальностей» (автор И. И. Черненко).

 Сборник тестов: А-5 формата, 132 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Научный стиль. Учебное пособие по русскому языку (для иностранных студентов основных факультетов экономических специальностей)

Научный стиль. Учебное пособие по русскому языку (для иностранных студентов основных факультетов экономических специальностей)

Г. А. Деркач, В. А. Демченко

Пособие предназначено для студентов-иностранцев основных факультетов экономических специальностей. В нем продолжается работа по обучению аннотированию и реферированию, навыки которого необходимы студентам для работы с текстами специальных дисциплин, для написания рефератов, курсовых работ; в то же время вводится новый аспект: умение вести дискуссию на темы по специальности.

  Учебное пособие: А-5 формата, 150 стр., на русском языке, обложка мягкая

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Оптимізація та математичне моделювання мереж зв’язку

Оптимізація та математичне моделювання мереж зв’язку

В. М. Безрук, О.М. Буханько, Д. В. Чеботарьова

 

У навчальному посібнику розглядаються питання оптимізації, а також математичного моделювання, що мають важливе значення для початкових етапів проектування мереж зв’язку.

Розглянуто теоретичні основи скалярної та багатокритеріальної оптимізації мереж зв’язку; розглядаються методи розв’язання різних типів оптимізаційних задач, які конкретизуються з урахуванням математичних моделей різних типів мереж зв’язку; наводяться відомості про деякі стандартні пакети програм моделювання та оптимізації на ЕОМ мереж зв’язку, що можуть бути використані під час їхнього автоматизованого проектування.

Призначений для студентів і магістрів усіх спеціальностей, що навчаються за напрямом «Телекомунікації».

 Навчальний посібник: А-5 формату, 194 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Синтез диагностических и распознающих моделей на основе гибридных нейро-нечётких технологий вычислительного интеллекта (Монография)

Синтез диагностических и распознающих моделей на основе гибридных нейро-нечётких технологий вычислительного интеллекта  (Монография)

А.А. Олейник, С.А. Субботин, Т.А. Зайко

Монография содержит постановку, анализ и решение проблемы разработки методов построения диагностических моделей на основе искусственного интеллекта для проектирования и реализации автоматизированных систем диагностирования и распознавания образов. Описаны модель качества и методы автоматического формирования выборок для построения диагностических и распознающих моделей по прецедентам. Предложены новые и усовершенствованы существующие методы построения диагностических и распознающих моделей на основе нейро-нечётких сетей и ассоциативных правил. Приведены и обобщены результаты проведенных экспериментов по исследованию предложенных методов и моделей.

Издание предназначено для научных работников, аспирантов и студентов компьютерных специальностей высших учебных заведений, а также может использоваться педагогическими работниками и практическими специалистами.

 Монография: А-5 формата, 284 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Смотрю я вдаль… : сборник стихов

Смотрю я вдаль… : сборник стихов

Л. В. Крюкова

Мы продолжаем знакомить читателя с самобытной поэзией Л. Крюковой. Надеемся, что этот сборник доставит почитателям ее таланта немало приятных минут, пробудит интерес к истории нашей страны, любовь и уважение к людям.

На обложке использована картина итальянского художника Витторио Реджианини (1858—1938).

Сборник стихов: А-5 формата, 208 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Організація позакласної роботи з математики в процесі підготовки до учнівських олімпіад

Організація позакласної роботи з математики в процесі підготовки до учнівських олімпіад

за заг. ред. С. В. Каплун

 Методичний посібник містить узагальнені матеріали учасників авторської творчої майстерні учителів математики Харківської області. У посібнику подано методичні розробки вивчення деяких тем, що є корисними для учнів, які виявляють інтерес і здібності до математики та беруть участь у математичних олімпіадах та турнірах.

Посібник складається з двох частин: у першій частині містяться орієнтовні плани-конспекти занять математичного гуртка; друга частина містить розробки позакласних заходів.

Для вчителів математики й керівників математичних гуртків.

 

Методичний посібник: А-5 формату, 124 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Маркетинг: теория и практика

Маркетинг: теория и практика

Л. В. Соколова, Г.М. Верясова

Современные методы управления предприятием требуют использования нового набора качественных характеристик маркетингового менеджмента. Адаптация персонала к условиям изменчивой бизнес-среды требует активного изучения маркетинга. Реализация такого подхода возможна на базе активных методов обучения в форме «кейс-стади». Учебное пособие содержит теоретический материал основных тем курса «Маркетинг». Ситуационные задания в форме кейсов предназначены для углубления и закрепления теоретических знаний по маркетингу, овладения практикой специфических расчетов с использованием маркетинговой информации, формирование навыков по принятию соответствующих решений в сфере разработки комплекса маркетинговых мероприятий влияния на рынок. Отдельным разделом представлены проблемные вопросы развития маркетинга в Украине. Практикум маркетинга ориентирован на углубление знаний в практической деятельности предприятия относительно различных аспектов маркетинговой деятельности.

Для преподавателей, студентов, аспирантов высших учебных заведений и специалистов в сфере маркетинга.

 Учебное пособие: А-5 формата, 170 стр., на русском языке, обложка мягкая

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Internet-технологии в бизнесе

Internet-технологии в бизнесе

А. Н. Гуржий, А. В. Карпухин, В. А. Тимофеев, Е. В. Алисейко, З. А. Кочуева

В учебном пособии излагаются основные концепции, положенные в основу при создании Internet, основные принципы работы Internet, а также правила и способы работы в глобальной сети, принципы использования различных услуг, доступных пользователю в Internet. Большое внимание уделяется рассмотрению стека протоколов TCP/IP. Подробно рассматриваются все уровни протоколов и их взаимодействие в процессе передачи различных видов сообщений между клиентом и сервером. В учебное пособие включено большое число иллюстраций, облегчающих понимание излагаемого материала. Данное учебное пособие будет полезно студентам всех специальностей технических вузов, а также тем пользователям, которые хотят подробнее узнать о принципах работы и использования Internet.

Учебное пособие: А-5 формата, 340 стр., на русском языке, обложка мягкая

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.